Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití alternativních zdrojů energie u Průmyslových kotlů Bosch

Bez horkovodních a parních kotlů se mnoho výroben a továren nedokáže obejít. Většina těchto kotlů, včetně značek Bosch a Loos, používá jako zdroj energie právě plyn. V době rostoucích cen energií však cena plynu ovlivňuje nejen samotný provoz těchto objektů, ale i ceny výsledných produktů a snížení poptávky ze strany odběratelů.

Cesta, jak tomuto předejít, však existuje. Vhodným řešením může být úplný nebo částečný přechod na alternativní zdroje energie. Změna zdroje energie může být využita nejen při nákupu nových kotlů, ale i při modernizaci těch stávajících. S přestavbou jsou sice spojené počáteční investice, které se však časem vrátí díky úsporám nákladů při provozu. Možností pro modernizaci kotle je více než dost. Každý projekt se řeší individuálně, aby byl přizpůsoben všem podmínkám a efektivita provozu se tak zvedla na maximum. Příkladem alternativního zdroje může být bioplyn, bioolej, speciální paliva (jako alkohol a rybí olej) a v neposlední řadě vodík.

Bioplyn

Průmyslové podniky, jako například pivovary, často produkují bioplyn při využití organického odpadu. Všechny horkovodní a parní kotle Bosch je možné nabídnout i ve variantě na bioplyn. Systém je přesně přizpůsoben jeho složení. Jelikož však množství vznikajícího bioplynu vždy neodpovídá potřebě tepla, je vhodné využít speciální řešení se dvěma nebo třemi typy paliv. Tak lze použité množství plynu dynamicky přizpůsobit podle dostupného množství bioplynu.

Bioolej a speciální paliva

Bioolej a speciální paliva (jako alkohol nebo rybí olej) vznikají v mnoha oblastech moderní výroby jako vedlejší produkty. Jejich využitím jako paliva pro zařízení kotelny se snižuje spotřeba fosilních paliv pro teplo, pro vytápění a pro technologii. Současně se snižují logistické náklady a náklady na likvidaci. Kotle se vybaví speciálním řešením dle specifikace paliva jako například předehřevem paliva, automatickým pneumatickým čištěním spalovací komory a speciálním hořákem pro zabezpečení minimálních emisí.

Vodík

Spalování vodíku (H₂) je mimořádně ekologické. Nevzniká při něm oxid uhličitý, ale čistá voda. Pro veškeré průmyslové konvenční kotle se středním a velkým výkonem nabízí Bosch řešení pro používání až 100 % vodíku. V tomto případě je pak pro stejnou výhřevnost potřeba vodíku až třikrát menší než plynu. Pokud dostupné množství vodíku kolísá nebo není dostačující, lze vodík částečně používat pro výrobu páry, pro technologii nebo horkou vodu. Všechny průmyslové konvenční kotle Bosch je navíc možné dodat jako „H₂-ready“. To případně umožní pozdější jednoduchý přechod na vodík.

Žádný kotel nemusí být nastaven jen na jeden druh paliva. Kotle Bosch je možné upravit a přizpůsobit tak, že bude využívána kombinace různých paliv v různém poměru dle aktuální potřeby a možností. Ke každému projektu je potřeba přistupovat individuálně a zvolit správné varianty pro nejvyšší účinnost a nejnižší možné náklady.


V případě zájmu o konzultaci neváhejte kontaktovat Průmyslové kotle Bosch na emailu prumyslove-kotle@cz.bosch.com nebo přes kontaktní formulář na stránkách www.bosch-industrial.cz.

Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk