Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Troje ocenění pro společnost Fenix Group a.s.

Se závěrem roku tradičně všichni rekapitulujeme. Ve Fenix Group v letošním roce s radostí, která je ovšem i závazkem do budoucna. Převzali jsme Ocenění v rámci Českých TOP 100, Ocenění Český energetický a ekologický projekt / stavba / inovace roku a Ocenění za účast na EXPO 2017 v Astaně.

Ocenění v rámci Českých TOP 100

Dne 24.11.2017 obdržela společnost Fenix Group a.s. ve Španělském sále Pražského hradu v rámci vyhlášení Českých TOP 100 firem zvláštní ocenění v kategorii "Dynamický růst a stabilita". Toto ocenění je pro nás závazkem do budoucna.

Ocenění za účast na EXPO 2017 v Astaně

Dne 18.října společnost ARTEO CZ s.r.o., jako generální dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě EXPO 2017 Astana společně s generálním komisařem pavilonu České republiky Janem Krsem, uspořádala slavnostní raut ve stylové lovecké restauraci Stará Myslivna Konopiště. Slavnostní zakončení světové výstavy bylo pojato jako poděkování všem, kteří se podíleli na vzniku a realizaci celé expozice. Český pavilon si z Astany přivezl bronzovou sošku v kategorii Pojetí tématu „Energie budoucnosti". Dodavatelé všech exponátu, mezi které se hrdě řadíme, byli při této příležitosti vyznamenáni kopií této bronzové sošky a certifikátem potvrzujícím reprezentaci České republiky dodaným exponátem, který přispěl k ocenění za naplnění tématu světové výstavy Energie budoucnosti.
Ocenění Český energetický a ekologický projekt / stavba / inovace roku

Dne 21.11.2017 jsme obdrželi hlavní cenu ČEEP 2016 (Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace roku) v kategorii C – Technologie, Inovace za "Chytrý energetický management administrativní budovy FENIX".
Toto významné ocenění nám bylo uděleno jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj za optimalizaci stavebního řešení, která v kombinaci s FV umožnila budovu s elektrickým vytápěním klasifikovat jako A – mimořádně úspornou. Projekt ověřil spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční "smart grid" a byla prokázána efektivita tohoto inovačního řešení.

Do soutěže jsme byli přihlášení prostřednictvím ČVUT UCEEB, čehož si velmi ceníme.