Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekodesign, Erp a příklady energetických štítků

Energetické štítky spotřebiteli poskytnou přehledně a jednoznačně informace o účinnosti, výkonu a spotřebě energie produktu, který si zvolili. Obsahují třídu energetické účinnosti, roční spotřebu energie, název výrobce, pro tepelná čerpadla navíc akustický výkon, resp. některé další údaje.

Novinky, které měly velké důsledky v sortimentu topenářské techniky v loňském roce, vycházejí ze strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 % z úrovně roku 1990.

Ekodesign

V roce 2015 vešly v platnost směrnice EU týkající se ekodesignu a energetického štítkování. Zdroje tepla se tak zařadily např. k domácím spotřebičům, pro které pravidla již platí delší dobu. Ekodesign je obecně označován za systematický proces, který vedle důrazu na funkčnost, bezpečnost provozu a ergonomičnost výrobků klade důraz na minimální negativní dopad výrobků na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti.

Již od 1. srpna 2015 se snížil index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla vestavěná v těchto tepelných zdrojích z hodnoty 0,27 na hodnotu 0,23 pro dosažení vyšší účinnosti a úspor. Směrnice pro ekodesign zdrojů tepla a jejich označení energetickými štítky pak vešly v platnost 26. září 2015.

ErP

Soubor evropských předpisů ErP (Energy related Products) platí ve stejném znění současně v celém Evropském hospodářském prostoru a stanovuje minimální energetickou účinnost, maximální výši emisí a pro tepelná čerpadla i maximální hlučnost.

Zahrnuje zdroje tepla s výkonem do 400 kW pro účely vytápění, ohřívače pro teplou vodu a zásobníky teplé vody s objemem do 2 000 litrů.

Výrobky s roční účinností nižší než 86 % budou postupně vyřazovány z nabídky trhu.

Energetické štítky

Označení energetickými štítky se týká pouze zdrojů tepla s výkonem nižším než 70 kW a ohřívačů pro teplou vodu společně se zásobníky teplé vody do objemu 500 litrů. Spotřebiteli poskytnou přehledně a jednoznačně informace o účinnosti, výkonu a spotřebě energie produktu, který si zvolil.

Energetický štítek přiřazený ke každému takovému zařízení musí obsahovat následující údaje:

  • třídu energetické účinnosti (A+++ pro zařízení s nejvyšší účinností),
  • roční spotřebu energie,
  • název výrobce,
  • pro tepelná čerpadla navíc akustický výkon, resp. některé další údaje.

Energetický štítek je povinně součástí technické a obchodní dokumentace výrobku.

Energetický štítek má přispět ke snadnému porovnání mezi výrobky různých výrobců. Spotřebitelé již znají písmena a barevné pruhy, které reprezentují energetickou účinnost a zjednodušují orientaci mezi větším počtem údajů i pro laiky, například z praček nebo chladniček.

Pro spotřebitele je důležitá povinnost dodavatele nejen štítky nalepit na výrobky vystavené v prodejnách, ale energetická třída musí být uváděna i v reklamách, prospektech a cenových nabídkách určených koncovým zákazníkům.

Důležitá změna pro kondenzační kotle: pro energetické štítky se používá hodnota tzv. sezónní energetické účinnosti se zohledněním vlivu reálného provozu, regulace a spotřeby elektrické energie při provozu. Končí tak období, kdy se u plynových kotlů uváděla účinnost vyšší než 100 %, a budeme se setkávat s reálnou hodnotou sezónní energetické účinnosti max. 93 %.

Již v roce 2015 značka ECO-SOLUTIONS společnosti De Dietrich označila ty produkty, které vyhovují požadavkům směrnice EU pro ekodesign a energetické štítky. Značka ECO-SOLUTIONS byla navíc doplněna symbolem energetické účinnosti výrobku pro vytápění i pro přípravu TV.


 

Tato loga byla umístěna na našich výrobcích, v prospektech, katalozích, projekčních podkladech a dalších propagačních materiálech a samozřejmě i v kalkulacích u jednotlivých řad produktů.

Příklady energetických štítků

Plynový kondenzační kotel pouze pro vytápění nebo kombinovaný s možnosti přípravy teplé vody
Plynový kondenzační kotel pouze pro vytápění nebo kombinovaný s možnosti přípravy teplé vody
 

Tepelné čerpadlo pouze pro vytápění nebo i pro přípravu teplé vody
Tepelné čerpadlo pouze pro vytápění nebo i pro přípravu teplé vody
 

Příprava teplé vody
Příprava teplé vody
 

Příprava teplé vody prostřednictvím solárního systému nebo termodynamického ohřívače
Příprava teplé vody prostřednictvím solárního systému nebo termodynamického ohřívače
 

Štítek pro soupravu produktů
Štítek pro soupravu produktů
 

Souprava pro vytápění a přípravu teplé vody
Souprava pro vytápění a přípravu teplé vody
 

Programy De Dietrich pro instalatéry, servisní techniky a projektanty

DiemaTOOLS: soubor nástrojů ke stažení zdarma z našich webových stránek

Vyřešte časté technické problémy: např. rozvržení solárních instalací, tepelného čerpadla nebo přípravy TV pomocí sady tabulek pro výpočty ve formátu Excel.

 

DiemaTEC: program pro navržení vlastních hydraulických schémat využívající AutoCAD.

Vytvořte si hlavní hydraulická schémata vložením bloků: blok tepelného zdroje, 1 až 3 bloky okruhů vytápění nebo bazénu, blok přípravy TV.

 

DiemaCAD: modelování výrobků ve 2D a 3D

Uložte výkresy s kótami výrobků De Dietrich ve formátu 2D a 3D a použijte je v programu AutoCAD.

 

Knihovna výkresů: pro obytné i veřejné budovy

Umožňuje navrhovat hydraulická schémata rezidencí, jakož i hydraulická a elektrická schémata společných obytných a veřejných budov, a to ve formátech PDF a DWG.