Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Daňové zvýhodnění zemního plynu pro domovní kotelny a potřeba modernizace

Sněmovna schválila setrvání daňového zvýhodnění zemního plynu pro vytápění domácností pomocí kotlů a z domovních kotelen.


© Fotolia.com

Pokud jste to ještě nezaznamenali, poslanecká sněmovna odmítla zrušit daňové zvýhodnění zemního plynu využitého v domovních kotelnách pro vytápění. Takže již záleží jen na tom, jak se ke schválenému daňovému balíčku postaví senát. Schválení poslaneckou sněmovnou je samozřejmě velmi dobrá zpráva pro uživatele bytů v takových domech, neboť z daňové příčiny se jim náklady nezvednou.

Zřejmě méně šťastní budou provozovatelé velkých zdrojů tepla založených na zemním plynu, kteří nadále musí kupovat emisní povolenky, a navíc se jich daňové zvýhodnění zemního plynu pro vytápění netýká.

Z všeobecného trendu opouštění paliv, jejichž spalováním vzniká více CO2 než při spalování zemního plynu, a který je založen na evropském rozhodnutí, kterému se musí přizpůsobit každá domácnost nebo provozovatel domovní kotelny, ať již má na význam snižování produkce CO2 jakýkoliv názor, vyplývá, že zemní plyn je pro vytápění jednotlivých domácností vhodný. Zůstává mu i mírná daňová podpora, která se v ceně tepla projevuje okolo 2 až 4 %.

S touto informací mohou nyní pracovat i bytové objekty, které jsou napojeny na kotelny s pevnými palivy. Zejména ty, ve kterých jsou zastaralé kotle na pevná paliva do 300 kW třídy 1 a 2, jejichž odstavení z provozu je předepsáno od roku 2022. Pokud nehodlají investovat do tepelných čerpadel, tak se jim nabízí modernizace kotlů na pevná paliva plnící požadavky třídy 4 a 5, nebo při změně paliva přechod na plynové kondenzační kotle.

Přechod na nový zdroj tepla může být urychlen, jak ukazují zatím ojedinělé případy obcí, měst, která v určitých oblastech obecně závaznou vyhláškou zakáží používat určité palivo v některých kotlích. Aktuálně jde například o vyhlášku hl. m. Prahy, která je účinná od 1. října 2020. Tato vyhláška v § 1 stanoví:

Zákaz spalování uhlí, uhelných briket a koksu Na celém území hlavního města Prahy se ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks.

Tento požadavek v oblasti husté bytové zástavby lze považovat za oprávněný, neboť ekologicky i energeticky efektivnější kotle na pevná paliva jsou na trhu již přes deset let. Kotle na pevná paliva třídy 1 a 2 do 300 kW bylo zakázáno uvádět na trh ke konci roku 2013 a zákaz byl řešen a známý dopředu. Zákazem postižené domácnosti, domovní kotelny, teď mají další dobrý důvod si najít jiný zdroj energie, aby se snížilo zhoršování emisní situace v daném místě. I v oblasti husté zástavby jím může být také zemní plyn.

Nejen v Praze, ale v mnoha dalších místech České republiky, jsou provozovány v bytových domech v každém bytě nekondenzační plynové kotle, které nesplňují současné požadavky na energetickou efektivitu. Stále většímu množství z těchto kotlů, které jsou napojeny na společný komín, odvod spalin, končí životnost. Proto se množí případy, kdy jeden nebo i více kotlů z nich musí být vyměněno. A to je problém. Jednak stávající komín může být „dožilý“, nevhodný na další provoz, typicky s kondenzačním kotlem, jednak parametry komína nemusí umožnit na něj napojit nový, konstrukčně jiný kotel, než jsou ty zbývající. V takovém případě může přicházet v úvahu nejen výměna jednotlivých kotlů, ale i přechod z vytápění každého bytu zvlášť na vytápění z jednoho společného zdroje s jedním komínem. V nejvíce se vyskytujících bytových domech jde o zřízení technické místnosti se dvěma kotli s výkonem do 50 kW, jejíž zřízení je z pohledu legislativy méně náročné. Z pohledu výsledné ceny tepla je důležité, že i v tomto případě přechodu z kotlů v jednotlivých bytech na domovní kotelnu zůstane daňové zvýhodnění zemního plynu pro uživatele bytů zachováno.

 
 
Reklama