Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V Praze se bude biometan z čističky odpadních vod vtláčet do plynovodu

Příkladů, že i zemní plyn může "zelenat", aneb začít zvyšovat svůj podíl na využití OZE, bude přibývat. Záměr ohlásila i Praha.


© Fotolia.com

11. a 12. listopadu proběhla v Praze velká Podzimní plynárenská konference. Jedním z důležitých témat je nutnost zajistit v zemním plynu podíl obnovitelných zdrojů energie. Jednou z cest je výroba metanu z odpadních materiálů a jeho vtláčení do rozvodů zemního plynu. Jde o zřejmě technicky nejjednodušší cestu, a přitom realizovatelnou s dostupnou technikou. Doporučení z konference již mají reálný dopad do praxe.

Projektů výroby biometanu z nejrůznějších odpadů s cílem jej vtláčet do rozvodů zemního plynu přibývá a Praha nezůstane pozadu. Stát navíc chystá pro biometan podporu.

Koncem října spustila oficiálně provoz první výrobna biometanu v Česku v Rapotíně na Šumpersku. Plyn vyrobený z potravinářských odpadů, který se nijak neliší od konvenčního zemního plynu, se vtláčí do plynárenské sítě.

Aktuálně upravila dřívější plány městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která bude vyrábět biometan v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. PVS si zadala zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. „Zahájení zkušebního provozu pilotního zařízení je plánováno v listopadu 2021, předání do trvalého provozu v listopadu 2022,“ uvedla tajemnice společnosti Hana Kletečková. Cena zařízení by podle ní neměla překročit částku 49,5 milionu korun bez DPH, počítá se s dvou až tříletou návratností.

Na rozdíl od dřívějších záměrů nebude vyrobený biometan určen pro provoz městských autobusů, ale stejně jako v Rapotíně, bude vtláčen do sítě, konkrétně Pražské plynárenské. Financování projektu je schváleno, pracuje se na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Parametry projektu: Biometan – využití kalového plynu na ÚČOV Praha (pilotní projekt)

Objednatel:
Hlavní město Praha zastoupené Odborem investic MHMP

Zhotovitel a komisionář:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Hodinový výkon:
160 m3/hod. BM (250 m3/hod. surového BP)

Roční výkon pilotní jednotky:
960 000 m3/rok (1,5 mil. m3/rok)
Vtláčení do středotlakého plynovodu v Papírenské ulici

Zahájení zkušebního provozu
1.11.2021

Cílová kapacita v r. 2025
cca 1 250 m3/hod / 9 600 000 m3/rok

Podpora na výrobu elektřiny z bioplynu postupně skončí

Zájem o biometan souvisí s očekávaným zavedením výrobní podpory ze strany státu po roce 2021. V průběhu příštího desetiletí budou s velkou pravděpodobností postupně končit dotace na výrobu elektřiny z bioplynu v kogeneračních jednotkách a vtláčení biometanu do plynovodů je má nahradit. Část existujících bioplynek se tak z výroby elektřiny přeorientuje na výrobu ekologické varianty zemního plynu.

 
 
Reklama