Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynové spotřebiče (II)

4. Plynové spotřebiče ve službách (komunální spotřebiče)


Obr. 15

Velkokuchyňský sporák

Velkokuchyňský sporák je plynový spotřebič určený k přípravě pokrmů v provozovnách veřejného stravování (restauracích, školních, závodních, nemocničních, vojenských a jiných kuchyních - obr. 15).
Princip velkokuchyňského sporáku je shodný s plynovým sporákem pro domácnosti. Sporák je obvykle vybaven čtyřmi vařidlovými hořáky a jedním troubovým hořákem.


Výkony hořáků jsou vyšší než u sporáků pro domácnosti:

Hořák Průměr trysky
[mm]
Výkon hořáku
[kW]
2x malý hořák 1,3 3
2x velký hořák 1,85 6
troubový hořák 2,0 7

Vařidlové hořáky i troubový hořák jsou vybaveny termoelektrickými pojistkami plamene, výkon troubového hořáku se reguluje termostatem.

Varné kotle
Varné kotle jsou určeny k vaření pokrmů v provozovnách veřejného stravování a jsou konstruovány s nepřímým ohřevem varného prostoru (obr. 16).

Plynový hořák ohřívá vnější stěny duplikátoru, v němž se vyvíjí vodní pára, která přes vnitřní stěnu duplikátoru zajišťuje rovnoměrný ohřev varného prostoru kotle.


Obr. 16

Obr. 17
Legenda:
1 - plynové šroubení
2 - plynový manostat
3 - reg. tlak. plynu
4 - hlavní elmg. ventil
5 - elmg. ventil zapalovacího hořáku
6 - zařízení pro kontrolu těsnosti
7 - atmosferický hořák
8 - plynová trubky
9 - hořáková deska
10 - bezpečnostní elmg. ventil
11 - kabel kontroly tesnosti
12 - kabel regulace
13 - kabely regulace
14 - oběr tlaku plynu
15 - kabel el. zapalování a hlídání plamene

Hořák sestává ze čtyř až šesti atmosférických hořáků (skupinový hořák - obr. 17). Tyto hořáky se používají i pro otop teplovodních kotlů. Zapalování je piezoelektrické, případně elektronické a teplota ve varném prostoru se reguluje termostatem. Plamen hořáku je hlídán termoelektrickou pojistkou, případně ionizačním hlídačem plamene.


Obr. 18

Smažicí pánve

Smažicí pánev je plynový spotřebič určený ke smažení pokrmů v provozovnách veřejného stravování. Smažicí pánev má podobný tvar jako velkokuchyňský sporák a jeho hlavní částí je sklopná litinová smažicí nádoba, krytá odklápěcí poklicí s odkapním plechem (obr. 18).
Plynový atmosférický hořák je umístěn pode dnem smažicí nádoby a jeho plamen zahřívá tuk v nádobě na teplotu potřebnou ke smažení.


Ohřívací a výdejní stoly

Ohřívací stůl je určen k ohřívání pokrmů a udržování jejich teploty v provozovnách veřejného stravování.
Výdejní stůl je určen k udržování teploty pokrmů při jejich servírování v provozovnách veřejného stravování.

Ohřívací stůl sestává z ploché nádoby naplněné vodou a shora opatřené deskou, na kterou se kladou nádoby s ohřívanými pokrmy. V tělese ohřívacího stolu pod nádobou je instalován plynový hořák.

Výdejní stůl má dvě válcové nádoby naplněné vodou, do kterých se vkládají nádoby s vařenými pokrmy. V horní části výdejního stolu je umístěna servírovací deska, na kterou se kladou talíře s pokrmy. V tělese výdejního stolu jsou pod nádobami s vodou instalovány plynové hořáky.


Obr. 19
Ohřívací stoličky

Ohřívací stolička je určena k vaření nebo k ohřívání pokrmů v provozovnách veřejného stravování. Ohřívací stolička sestává z ocelového rámu se čtyřmi nohami, čelních a bočních stěn z plechu. Horní část ohřívací stoličky tvoří nosná žebrovaná deska, na kterou se ukládají ohřívané nádoby (obr. 19). Pod deskou je umístěn plynový atmosférický hořák podobné konstrukce jako je hořák velkokuchyňského sporáku. Regulace výkonu hořáku je obvykle ruční, hořák je vybaven termoelektrickou pojistkou plamene.

Pekařské a cukrářské pece

Pekařská pec je plynový spotřebič, který slouží k pečení chleba, případně pečiva v pekárenských provozech.
Pekařské pece se rozdělují podle způsobu sázení zboží na:

  • pece sázecí s pevnou nístějí (chléb se sází na nístěj pece bez podložky pomocí specielní sázecí lopaty, pečivo je uloženo na plechu)
  • pece skříňové etážové (vozík s několika etážemi se pro manipulaci s pečivem vyváží z komory pece)
  • pece s rotujícím vozíkem (vozík se při pečení otáčí)
  • pece vytahovací (nístěj pece se při sázení vytáhne z pece)
  • pece pásové (průchozí pece s nekonečným drátěným pasem, na který se automaticky sází výrobky k pečení)

Skříňové etážové pece (obr. 20) jsou vybaveny vozíkem, na kterém jsou umístěny jednotlivé etáže. Zakládání zboží do jednotlivých etáží po vysunutí vozíku z pece je jednodušší než u sázecích pecí. Vozík pro větší rovnoměrnost pečení rotuje kolem svislé osy.

Skříňové pece s pečicí plochou až 40 m2 jsou vhodné pro střední a větší pekárny. Na obr. 21 je znázorněna skříňová vytahovací pec pro pečení drobného pečiva.

Pásové pece se používají pro velkovýrobu pečiva a chleba. Na obr. 22 je znázorněna pásová pekařská pec s plynovým blokovým hořákem.

Plynová cukrářská trouba (obr. 23) se používá pro pečení cukrářského zboží v cukrárnách a provozovnách veřejného stravování.


Obr. 20

Obr. 21

Obr. 23

Obr. 22

Obr. 24

Plynové udírny

Pynová udírna (obr. 24) je plynový spotřebič, v němž se plamenem plynového hořáku, který zahřívá nádobu s hoblinami z tvrdého dřeva, uvolňuje kouř pro uzení masa a masných výrobků. Z vyvíječe je kouř přiváděn do udicí komory, ve které cirkuluje až do vyčerpání účinných látek. Pak je kouř odveden do komína a z vyvíječe se do udírny přivede čerstvý kouř.


Pařicí vany

Pařicí vana (obr. 25) je plynový spotřebič určený k paření vepřů na jatkách. Pařicí vany jsou zhotoveny z nerezových plechů a jsou umístěny v tepelně izolované konstrukci. Plynový atmosférický hořák je umístěn buď pode dnem vany, nebo v jejím čele. Spaliny jsou odváděny sběračem do odtahu.


Obr. 25
Legenda:
1 - plynové potrubí
2 - termoelektrická pojistka
3 - uzavírací kohout
4 - regulační mg. ventil
5 - atmosferický hořák
6 - odtah spalin
7 - přerušovač tahu
8 - termostat

Prádelnové spotřebiče

Hlavní výhodou všech typů plynových prádelnových spotřebičů jsou nižší provozní náklady ve srovnání s elektrickými spotřebiči. Základním typem plynového spotřebiče používaného ve velkoprádelnách jsou plynové pračky. Novější typy praček jsou obdobné automatickým pračkám používaným v domácnostech, kde veškeré funkce jsou řízeny procesorem.

Dalším typem prádelnového spotřebiče jsou sušičky prádla, které jsou rovněž obdobné sušičkám, používaným v domácnostech. Na obr. 26 je znázorněn starší, dosud používaný typ kulisové sušárny prádla. Prádlo se suší směsí horkého vzduchu a spalin. Sušička má dvě výsuvné kulisy, na které se ukládá sušené prádlo. Ve spodní části sušárny je instalován atmosférický hořák s termostatem a pojistkou plamene.

Na obr. 27 je schematicky znázorněn žehlicí stroj (mandl), otápěný zemním plynem. Žehlicí stroj sestává z postranních stojanů, mezi kterými je odklápěcí žehlicí žlab, vyhřívaný plynovým hořákem. V současné době se plynové žehlicí stroje již nepoužívají.


Obr. 26

Obr. 27

Obr. 28

Plynové grily

Plynový gril je plynový spotřebič, v němž se plynovým hořákem griluje maso a masné výrobky (obr. 28). Plynové grily jsou součástí moderních konstrukcí plynových sporáků. Grilovací plynové hořáky jsou umístěny v horní části plynové trouby a sáláním plamene hořáku se griluje maso uložené v otevřené nádobě pod hořákem.
Průmyslové plynové grily jsou určeny pro hromadné grilování kuřat, masa a masných výrobků na veřejných shromážděních (slavnosti, trhy a pod.). Obvykle jsou tyto grily konstruovány jako mobilní a jsou vybaveny sálavými infračervenými plynovými hořáky spalujícími propan - butanové topné směsi.

 
 
Reklama