Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Záměnnost zemních plynů II.

Další díl seriálu o zemním plynu je zaměřen na výběr spotřebičů pro experimentální ověřování rozsahu Wobbeho čísel.

6. Kriteria pro hodnocení výsledků zkoušek spotřebičů

Pro bezpečné a hospodárné použití zemních plynů s rozdílnými Wobbeho čísly v domácích spotřebičích, zvláště pak spotřebičích kategorie A, jsou rozhodující tato základní kriteria, která byla pro hodnocení výsledků zkoušek použita:

 • kvalita spalování zemních plynů podle
  ČSN EN 30-1-1 čl. 6.2.2
  ČSN EN 26 čl.7.9.1
  ČSN 061412 čl.3.4
 • zapalování, šíření a stabilita plamene podle
  ČSN EN 30-1-1 čl.6.2.1
  ČSN EN 26 čl.7.7.1.1
  ČSN 061312 čl.3.3.4

Podl čl. 6.2.2 ČSN EN 30-1-1, čl.7.9.1 ČSN EN 26 a čl.3.4 ČSN 061412 nesmí koncentrace CO ve spalinách, přepočtená na suché spaliny bez přebytku vzduchu, převýšit 0,10% CO (1000 ppm).

Podle uvedených norem je přípustné i částečné odtržení plamenů v okamžiku zapalování. Při nastavení ovládacích orgánů hořáků do polohy snížený průtok (sporo) nesmí dojít k prošlehnutí ani ke zhasnutí plamene.

7. Výběr spotřebičů pro experimentální ověřování rozsahu Wobbeho čísel

Výběr spotřebičů pro experimentální ověřování rozsahu Wobbeho čísel byl proveden podle těchto zásad:

a) vybrané spotřebiče mají být reprezentativním vzorkem kritické skupiny spotřebičů (z hlediska možných poruch funkce při záměně zemního plynu) dosud používaných v domácnostech

b) vybraný spotřebič má mít parametry shodné s větším počtem členů typových řad

c) hlavní skupinu vybraných spotřebičů tvoří sporáky a ohřívače vody bez odvodu spalin do komínu, tj. spotřebiče provedení A (viz kapitola Plynové spotřebiče), do nichž je spalovací vzduch přiváděn z prostředí, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do téhož prostředí. Tyto spotřebiče v případě neúplného spalování zemního plynu ohrožují zdraví a životy uživatelů.

d) další skupinu vybraných spotřebičů tvoří odkouřené spotřebiče, u kterých se v případě neúplného spalování jedná především o snížení účinnosti a zvýšení exhalací CO do ovzduší

e) pro srovnání parametrů starších spotřebičů se současnými novými konstrukcemi byly shodné zkoušky provedeny s novým typem sporáku MORA 1210

Pro experimentální ověření rozsahu Wobbeho čísel byly na základě uvedených kriterií vybrány tyto spotřebiče:

a) Sporák MORA 256

b) Sporák MORA 265

c) Sporák MORA 1210

d) Průtokový ohřívač vody MORA PO 35

e) Průtokový ohřívač vody WG 125/6 (NDR)

f) Topidlo GAMAT 4000 typ RGA 4/431 (NDR)

Vybrané spotřebiče byly na zkušebním pracovišti instalovány v souladu s příslušnými normami (ČSN EN 30-1-1, ČSN EN 26, ČSN 061412)

Základní technické parametry vybraných spotřebičů

Označení hořáků plynových sporáků:

V - vařidlový hořák velkého výkonu
S - vařidlový hořák středního výkonu
M - vařidlový hořák malého výkonu
T - troubový hořák

Sporák MORA 256
Sporák má 4 vařidlové hořáky a troubový hořák s termostatem. Parametry sporáku jsou shodné se sporáky MORA 252, 254, 257
Výrobce spotřebiče: MORAVIA, Mariánské Údolí
Rok výroby: 1966

průměr trysky D1 výkon
S - 1,0 mm P = 1,5 kW
S - 1,0 mm P = 1,5 kW
V - 1,1 mm P = 1,9 kW
M - 0,85 mm P = 1,25 kW
T - 1,7 mm P = 4,0 kW

Sporák MORA 265
Sporák má 4 vařidlové hořáky a troubový hořák s termoelektrickou pojistkou plamene 911.0 a termostatem. Parametry sporáku jsou shodné se sporáky MORA 260, 262, 264, 266, 267 268 a 269.
Výrobce spotřebiče: MORAVIA, Mariánské Údolí
Rok výroby: 1975

průměr trysky výkon
S - 1,0 mm P = 1,5 kW
S - 1,0 mm P = 1,5 kW
V - 1,1 mm P = 1,9 kW
M - 0,85 mm P = 1,25 kW
T - 1,7 mm P = 4,0 kW

Sporák MORA 1210
Sporák má 4 vařidlové hořáky a troubový hořák s termoelektrickou pojistkou plamene a termostatem. Konstrukce a parametry vařidlových hořáků a troubového hořáku všech sporáků MORA dodávaných na trh po r. 1987 jsou podle informací pracovníků a.s. MORAVIA shodné (včetně vařidlových hořáků kombinovaných sporáků).
Výrobce spotřebiče: MORAVIA, Mariánské údolí
Rok výroby: 2000

průměr trysky výkon
S - 1,0 mm P = 1,6 kW
S - 1,0 mm P = 1,6 kW
V - 1,3 mm P = 2,6 kW
M - 0,75 mm P = 0,9 kW
T - 1,4 mm P = 3,2 kW

Průtokový ohřívač vody PO 35
Ohřívač má odvod spalin do komína a je vybaven zapalovacím hořáčkem a bimetalovou pojistkou plamene. Ohřívač má shodné parametry s ohřívačem MORA PO 13.
Výrobce spotřebiče: MORAVIA, Mariánské Údolí
Rok výroby: 1972
Hlavní hořák: 28 trysek Ø 0,9 mm, P = 26 kW
Zapal. hořáček: Ø trysky 0,5mm, P = 0,4 kW

Průtokový ohřívač vody WG 125/6
Ohřívač je vybaven zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou plamene. Spaliny ohřívače je možno odvádět do komína nebo do místnosti. Ohřívač má shodné parametry s ohřívačem WG 125/3 a 125/4 a WG 125/5.
Výrobce spotřebiče: VEB Monsator, Gasgerätenwerk Dessau
Hlavní hořák: 4 trysky Ø 1,3 mm, P = 10,5 kW
Zapalovací hořáček: Ø trysky 0,3 mm, P = 0,15 kW

Topidlo GAMAT 4000 typ RGA 4/411-33
Topidlo je vybaveno termostatem, termoelektrickou pojistkou plamene a piezoelektrickým zapalovačem. Spalovací vzduch je přiváděn přes obvodovou stěnu objektu a spaliny jsou odváděny přes obvodovou stěnu do vnějšího prostoru. Topidlo má shodné parametry s topidlem RGA 4/431.
Výrobce spotřebiče: VEB Wärmegeräte und Armaturenwerk Berlin
Rok výroby: 1981
Hlavní hořák: Ø trysky 1,8 mm, P = 5,5 kW
Zapalovací hořáček: Ø trysky 0,35 mm, P = 0,2 kW

Použité předpisy

1. ČSN EN 437 - Zkušební plyny, zkušební přetlaky, kategorie spotřebičů
2. ČSN EN 30-1-1 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost
3. ČSN EN 26 - Průtokové ohřívače vody s atmosférickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody
4. ČSN 061412 - Konvekční kamna na plynná paliva s atmosférickým hořákem a zapalovacím hořákem s nepřerušovanou činností
5. ISO 6976 - Natural gas - Calculation of calorific values density, relative density and Wobbe index from composition
6. DVGW - Arbeitsblatt G 260, Teil 1, Teil 2
7. ČSN 385543 - Záměnnost topných plynů. Delbourgova metoda

 
 
Reklama