Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Trh plynových kotlů do 50 kW v letech 2017 až 2020 – souhrnně i podle druhů kotlů

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO poskytlo statistické údaje popisující chování tuzemského trhu plynových kotlů do 50 kW v letech 2017 až 2020.

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh mezi roky 2017–2020. Na základě statistického šetření jsou odhadovány následující hodnoty dodávky plynových kotlů určených k vytápění a ohřevu teplé vody na trh v České republice.

V roce 2020 bylo na tuzemský trh dodáno 85,6 tisíc plynových kotlů do výkonu 50 kW určených k vytápění a ohřevu teplé vody (meziroční nárůst o 2 %). Z toho bylo 83 tisíc (97 %) kotlů kondenzačních a 2,5 tisíce kotlů konvenčních (3 %). Kombinovaných kotlů bylo dodáno 44 tisíc (52 %), kotlů pouze pro vytápění 41 tisíc (48 %). Závěsných kotlů bylo v roce 2020 dodáno 83 tisíc (97 %), stacionárních 2,5 tisíce (3 %).

Rok 2017 2018 2019 2020
Konvenční pro vytápění závěsný 1 087 790 347 60
Konvenční pro vytápění stacionární 0 1 0 0
Konvenční kombinovaný závěsný 4 242 2 104 894 1 300
Konvenční kombinovaný stacionární 1 449 1 015 1 045 1 127
Kondenzační pro vytápění závěsný 41 457 43 886 48 103 40 372
Kondenzační pro vytápění stacionární 790 832 990 956
Kondenzační kombinovaný závěsný 27 323 31 600 32 443 41 388
Kondenzační kombinovaný stacionární 218 191 203 395
Ostatní 12 9 12 10
Celkem 76 578 80 428 84 037 85 607

Tabulka 1 Dodávka plynových kotlů (Zdroj: MPO)

Graf 1 Vývoj dodávky plynových kotlů na trh v ČR od roku 2017 do 2020 (Zdroj: MPO)
Graf 1 Vývoj dodávky plynových kotlů na trh v ČR od roku 2017 do 2020 (Zdroj: MPO)
Rok 2017 2018 2019 2020
Konvenční kotle 6 777 9 % 3 909 5 % 2 286 3 % 2 487 3 %
Kondenzační kotle 69 788 91 % 76 509 95 % 81 739 97 % 83 110 97 %
Celkem 76 565 80 418 84 026 85 597
Přečtěte si také Přehled trhu plynových kotlů 2017 – 2019, díl 1. – Kategorie kotlů, druhy plynů a spotřeby Přečíst článek

Tabulka 2 Počty konvenčních vs. kondenzačních kotlů (Zdroj: MPO)

Graf 2 Počty kotlů konvenčních vs. kotlů kondenzačních
Graf 2 Počty kotlů konvenčních vs. kotlů kondenzačních
Rok 2017 2018 2019 2020
Kotle jen pro vytápění 43 334 57 % 45 509 57 % 49 440 59 % 41 388 48 %
Kotle kombinované 33 231 43 % 34 909 43 % 34 585 41 % 44 210 52 %
Přečtěte si také Přehled trhu plynových kotlů do 50 kW, 2017 – 2019, díl 2. – Ceny plynu, počty kotlů Přečíst článek

Tabulka 3 Počty kotlů určených pouze k vytápění vs. kotlů kombinovaných (Zdroj: MPO)

Graf 3 Počty kotlů konvenčních vs. kotlů kondenzačních
Graf 3 Počty kotlů konvenčních vs. kotlů kondenzačních
Rok 2017 2018 2019 2020
Kotle závěsné 74 108 97 % 78 379 97 % 81 788 97 % 83 119 97 %
Kotle stacionární 2 457 3 % 2 039 3 % 2 238 3 % 2 478 3 %

Tabulka 4 Počty kotlů závěsných vs. kotlů stacionárních (Zdroj: MPO)

Graf 4 Počty kotlů závěsných vs. kotlů stacionárních
Graf 4 Počty kotlů závěsných vs. kotlů stacionárních

Poznámka redakce:

Příčinou růstu dodávek plynových kotlů na tuzemský trh, které se opírají o poptávku zákazníků, jsou nejen modernizace a výměny nekondenzačních kotlů za kondenzační, které jsou motivovány ukončením životnosti starých nekondenzačních kotlů, především z masivních plynofikací v devadesátých letech minulého století, ale i výměna nekondenzačních kotlů před ukončením jejich životnosti motivovaná vysokým potenciálem úspory zemního plynu. Pak je zde i působení kotlíkových dotací, v jejichž rámci byly podpořeny záměny desítek tisíc nevyhovujících kotlů na pevná paliva za kondenzační plynové, viz např. Kotlíkové dotace – aktuální stav a co bude následovat? S tím souvisí i „oživování“ instalovaných, ale nevyužívaných domovních plynových přípojek s cílem zvýšit komfort vytápění, viz např. Zájem o vytápění zemním plynem stále roste. Stovky nově instalovaných zásobníků evidují i dodavatelé zkapalněného plynu, viz např. V lokalitách bez zemního plynu loni rostla poptávka po vytápění propanem.

Josef Hodboď

 
 
Reklama