Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spotřeba plynu v kaskádové plynové kotelně v ZŠ ve Zbýšově

Kaskáda 4× THERM 90 KD.A nahradila naddimenzované a nehospodárné kotle. Nehospodárný provoz a celková energetická náročnost budovy byly pro zřizovatele impulzem ke kompletní revitalizaci budovy. Investice do nové kotelny se vrátily do 3 let.

Základní škola ve městě Zbýšov, nová kotelna se vrátila do 3 let
Základní škola ve městě Zbýšov, nová kotelna se vrátila do 3 let

V rámci rekonstrukce staré školní budovy byla instalována kaskáda kondenzačních kotlů

Původní stav:
Do poloviny roku 2018 byly hlavním zdrojem tepla a teplé vody tři stacionární plynové kotle s průmyslovými hořáky o celkovém výkonu 631 kW, které nahradily staré kotle na pevná paliva.

Kotelna byla vyjma dvou měsíců (letní prázdniny) v celoročním provozu z důvodu neustálé přípravy teplé vody. Tepelný výkon nejslabšího kotle (172 kW) vysoce přesahoval potřebu výkonu na přípravu TUV a i pro zajištění vytápění byla celá sestava zbytečně naddimenzována.


Kotelna ještě před plynofikací

Nový stav:

  • Soustava čtyř kotlů THERM 90 KD.A od českého výrobce Thermona. Celkový instalovaný výkon se snížil na 380 kW a do soustavy přibyl zásobník teplé užitkové vody, odkud je TUV distribuována dále do objektu. Zároveň byla vyměněna okna.
  • Samotná demontáž starých kotlů a instalace nové kotelny probíhaly v období letních prázdnin. Včetně závěrečného zapravení a výmalby po stavebních úpravách trvala rekonstrukce zhruba jeden měsíc.

Kotle v kaskádě vzájemně komunikují prostřednictvím speciálního regulátoru, který přijímá informace o aktuálních potřebách tepla, a podle toho kotle modulují svůj výkon. Řešení nabízí široký rozsah výkonu (kaskáda pracuje v rozsahu minimálního výkonu jednoho kotle, po součet maximálních výkonů všech kotlů dohromady), který je k dispozici přesně v závislosti na aktuálním odběru tepla nebo teplé užitkové vody. Díky vzájemné kompatibilitě je možné instalovat kotelny až do výkonu 3.840 kW.

Nová plynová kotelna, foto Thermona
O kotelně v základní škole hovoří starosta Zbýšova Ing. Jakub Dobšík i Marek Nováček, jednatel firmy Thermona
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Investice se škole vrátila během tří let

Na základě naměřených dat se zohledněním průběhu zimy se dostáváme při porovnání období 2011–2017 a 2019–2020 ke snížení spotřeby plynu o 36 %. To představuje roční úsporu téměř 350 tisíc korun (při ceně 13 Kč/m3). Při započítání výše počátečních nákladů, která se vyšplhala na částku lehce přes 1 milion Kč, se investice do kaskádové kotelny městu vrátila během 3 let.

K další úspoře došlo i u spotřeby elektrické energie, protože moderní kotle pracují s výrazně hospodárnějšími komponenty, zejména energeticky úspornými oběhovými čerpadly. Tyto úspory nejsou do výpočtu zahrnuty, protože kotelna nemá vlastní elektroměr.

Benefity: prodloužená záruka, bezzásahový provoz a ekologický provoz

  • Kromě ekonomického přínosu je na místě zmínit i efekt ekologický, kdy díky instalaci nových kotlů došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o zhruba 54 t/rok.
  • Množství spotřebovaného paliva se snížilo nejen díky účinnější kondenzační technologii, ale také zásluhou lepší modulace výkonu. Tu umožňuje samotná konstrukce kotlů a také jednoduché ovládání s pomocí inteligentního regulátoru, který je napojen na internet pro možnost dálkového přístupu a kompletní správy kotelny prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Thermona zároveň nabízí možnost zaregistrovat všechny své kotle do Programu prodloužené záruky a prodloužit tak záruční dobu o 12 měsíců na celkem 3 roky.
THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.

Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...