Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby

Při navrhování kotle nezapomeňte na rychlý odhad zda je zabudovaná expanzní nádoba dostatečně veliká. Diagramy umožňují přibližný odhad, zda vestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda je potřebná dodatečná expanzní nádoba.

Následující diagramy umožňují přibližný odhad, zda vestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda je potřebná dodatečná expanzní nádoba (neplatí pro podlahové topení).

Pro zobrazené charakteristiky byly zohledněny následující klíčové údaje:
  • 1% vodní předlohy v expanzní nádobě nebo 20% jmenovitého objemu v expanzní nádobě.
  • Rozdíl pracovního přetlaku pojistného ventilu 0,5 bar.
  • Přetlak expanzní nádoby odpovídá statické výšce systému nad kotlem.
  • Maximální provozní přetlak: 3 bar.
  • tV = teplota náběhového okruhu
  • VA = objem otopné soustavy v litrech
  • Přetlak v nádobě = statická výška otopné soustavy nad tepelným agregátem.

Obrázek 19: ZSN 5/11-7 KE (platí i pro ZSN 7/11-7 AE)

Obrázek 20: ZSN/ZWN 18/24-7 AE (platí i pro typy KE)

Křivka IVstupní přetlak 0,2 baru
Křivka IIVstupní přetlak 0,5 baru
Křivka IIIVstupní přetlak 0,75 baru
Křivka IVVstupní přetlak 1,0 baru
Křivka VVstupní přetlak 1,2 baru
Křivka VIVstupní přetlak 1,5 baru
APracovní rozsah expanzní nádoby
BV tomto rozsahu je nutná větší expanzní nádoba

Diagramy na obrázku slouží jako přehledné znázornění, zda postačuje vestavěná membránová expanzní nádoba. Pokud zde vznikne limitní oblast, je nutné zjistit přesnou výšku nádoby. Leží-li průsečík vpravo vedle křivky, je potřebná přídavná nádoba.

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS


Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.