Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest

Pokračování seriálu z projekčních podkladů Junkers. Kontrola spalinových cest zahrnuje kontrolu vedení odtahu spalin a měření CO.

Tlačítko „Kominík“

Stiskem tlačítka „Kominík“ do doby než se rozsvítí lze zvolit následující výkony přístroje:Pro měření hodnot máte k dispozici 15 minut. Potom mód Kominík opět přepne na běžný provoz.

Měření hodnoty CO ve spalinách

K měření je zapotřebí víceotvorová sonda.

 • Zajistěte předání tepla otevřenými ventily na otopných tělesech nebo otevřeným místem odběru teplé vody.
 • Zapněte přístroj a vyčkejte několik minut.
 • Otevřete měřicí místo ve spalinové trubce (není-li vhodné měřicí místo k dispozici, zhotovte je podle platných předpisů).
 • Sondu s více otvory vsuňte do měřicího místa.
 • Měřící místo ve spalinové trubce utěsněte.
 • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud displej nezobrazí (max. jmenovitý tepelný výkon).
 • Změřte hodnotu CO.
 • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud nepřestane svítit.Displej opět zobrazuje výstupní teplotu.
 • Vypněte zařízení.
 • Víceotvorovou sondu vyjměte.
 • Měřící místo ve spalinové trubce uzavřete.

Měření hodnoty ztráty ve spalinách

K měření je zapotřebí měřicí sonda spalin a teplotní čidlo pro spalovací vzduch.

 • Zajistěte předání tepla otevřenými ventily na otopných tělesech nebo otevřeným místem odběru teplé vody.
 • Zapněte přístroj a vyčkejte několik minut.
 • Otevřete měřicí místo ve spalinové trubce (není-li vhodné měřicí místo k dispozici, zhotovte je podle platných předpisů).
 • Spalinovou měřicí sondu vsuňte do spalinové trubky a vyhledejte polohu s nejvyšší teplotou spalin.
 • Měřící místo ve spalinové trubce utěsněte.
 • Teplotní čidlo pro spalovací vzduch umístěte cca 100 mm pod topné zařízení.
 • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud displej nezobrazí (max. nastavený tepelný výkon).
 • Změřte hodnotu ztráty ve spalinách popř. topenářskou účinnost při teplotě v kotli 60 ˚C.
 • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud nepřestane svítit. Displej opět zobrazuje výstupní teplotu.
 • Vypněte zařízení.
 • Spalinovou měřicí sondu vyjměte ze spalinové trubky.
 • Měřící místo ve spalinové trubce uzavřete.

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.