Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle

Instalace plynového kotle má svá pravidla, posuzuje se místo instalace i předinstalace potrubí. K zabránění koroze je třeba posoudit kvalitu spalovacího vzduchu.

Pro zařízení do 50 kW se řiďte platnými předpisy ČSN, EN, TPG.

 • Dbejte místních vyhlášek pro předepsané limity škodlivin ve spalinách, neopomeňte platné předpisy (zejména ČSN, ČSN EN, TPG ... a případné další místní hygienícké předpisy a vyhlášky) pro vedení odtahu spalin.
 • Dbejte instalačních návodů příslušenství kotle kvůli předepsaným minimálním montážním rozměrům.

Spalovací vzduch

K zabránění koroze musí být spalovací vzduch prostý agresivních látek. Za korozně působící platí halogenové uhlovodíky, které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny. Tyto mohou být obsaženy např. v rozpouštědlech, barvách, lepidlech a pohonných plynech sprejů a domácích čistících prostředcích atd.

Povrchová teplota

Nejvyšší povrchová teplota kotle je nižší než 85 °C. Tím nejsou podle TRGI příp. TRF nutná zvláštní bezpečnostní opatření pro hořlavé konstrukční materiály a vestavný nábytek. Je třeba dbát odlišných předpisů jednotlivých zemí.

Kotle na kapalný plyn umístěné pod úrovní terénu

Přístroj splňuje požadavky TRF pro instalaci pod úrovní terénu, pokud je zabráněno přívodu plynu při vypnutí plynového spotřebiče elektromagnetickým ventilem v domovní škříni. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci potřebného elektromagnetického ventilu (dodá stavba) a připojit na modul IUM (příslušenství Junkers).

Předinstalace potrubí

 • Otvory pro kombinované šrouby (Ø 8 mm) a montážní připojovací lištu proveďte podle obr. 2, str. 10 nebo obr. 3, str. 11.
 • Montážní připojovací lištu (příslušenství) namontujte s přiloženým upevňovacím materiálem k připraveným potrubním přípojům na/ve stěně.

 • Obr. 9 Montážní připojovací lišta příslušenství č. 869 pro montáž na omítku
  1 Výstup otopné vody (vytápění)
  2 Přípojka teplé vody R 1/2" (ZWN)
     Výstup otopné vody do zásobníku TV (ZSN)
  3 Připojovací šroubení R 3/4" pro plyn (namontováno)
  4 Uzavírací ventil studené vody R 1/2" (ZWN)
     Zpátečka ze zásobníku TV (ZSN)
  5 Zpátečka vytápění R 3/4"

 • Pro předinstalaci potrubí pod omítku je pro zhotovení přípojek vhodné využít šablonu (obj.č. 8 719 918 020 0), viz obr. 11 .
 • Nainstalujte příslušný plynový ventil (možno využít plynový ventil s termopojistkou z příslušenství Junkers), filtr do otopného systému (dodá stavba) a sifon na jímání úkapů (příslušenství č.432).
 • V případě připojení nepřímo vytápěného zásobníku, využijte vhodné instalační příslušenství Junkers dle typu zásobníku a řiďte se příslušným instalačním návodem.

 • Obr. 10 Příklad: Montážní připojovací lišta č.258
  1 Výstup otopné vody (vytápění)
  2 Teplá voda (ZWN), Výstup otopné vody do zásobníku (ZSN)
  3 Plyn
  4 Studená voda (ZWN), Zpátečka ze zásobníku (ZSN)
  5 Zpátečka vytápění
  6 Připojovací šroubeni R½ " pro plyn


  Obr. 11 Připojovací rozměry s montáží pod omítku
  43 Výstup otopné vody (vytápění) - V
  71 Teplá voda (ZWN), Výstup otopné vody do zásobníku (ZSN) 112/115 Plyn
  185 Studená voda (ZWN), Zpátečka ze zásobníku (ZSN)
  47 Zpátečka vytápění - R
  13 Montážní připojovací lišta
  A Přípojka pro sifon (příslušenství č.432)
  G Připojení plynu
  KW Připojení studené vody

 • K napouštění a vypouštění soustavy je vhodné nainstalovat na nejnižším místě napouštěcí a vypouštěcí kohout, případně je možné využít a objednat z příslušenství Junkers montážní lištu č. 415, která má dopouštění již zabudované.
 • Dimenzujte plynové a vodovodní potrubí dle platných předpisů (ČSN, EN a TPG).

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.