Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (IX)

Příklad dimenzování topného okruhu, volba výkonového stupně čerpadel

Správným nastavením oběhového čerpadla se při návrhu zabrání zvýšení teploty zpětné vody a tím zhoršení účinnosti kondenzačních kotlů.

Příklad dimenzování topného okruhu

Obr. 119 Přehled

1Topný okruh topného zařízení (primární okruh)
2, 3Topné okruhy zásobované příslušenstvím
HW 2...-3 Rychlomontážní sada
HP čerpadlo vytápění
P čerpadlo

Objemový tok nutný na každý topný okruh, který musí kotel dodat, je možno při maximálním rozdílu

Δ T = T výstup kotle - T zpětný vstup do kotle

zjistit z obr. 120.
V příkladu jsou připojené dva topné okruhy s různým teplotním profilem:

  • směšovaný topný okruh s topným výkonem 12 kW a systémovými teplotami 45/35 °C (podlahový okruh)
  • nesměšovaný topný okruh s topným výkonem 14 kW a systémovými teplotami 75/60 °C (radiátorový okruh).

Výstupní teplota kotle se nastaví na vyšší hodnotu připojených okruhů.

Pro směšovaný okruh tak při 12 kW vychází T 40 K (75 °C - 35 °C) a podle obr. 120 množství cirkulující vody cca 260 l/hod.

Nesměšovaný topný okruh má se 14 kW T 15 K (= 75 °C - 60 °C) a množství cirkulující vody cca 800 l/hod (obr. 120).

Aby bylo možno na oběhovém čerpadle nastavit objemový průtok, musí se oba objemové toky vytápění sečíst: 260 l/ hod + 800 l/hod = 1060 l/hod. S tímto objemovým tokem je nyní možno z diagramů použitého oběhového čerpadla zvolit vhodný stupeň čerpadla. Pokud je k dispozici zásobník teplé vody, je nutno ho vzít v úvahu při volbě stupně čerpadla (ohřívací čas).

Správným nastavením oběhového čerpadla se při návrhu zabrání zvýšení teploty zpětné vody a tím zhoršení účinnosti u kondenzačních kotlů.


Obr. 120 Diagram k určení průtočného množství v topném okruhu

topný výkon
průtočné množství oběhové vody


Stanovení průtočného množství oběhové vody pro příslušenstvím napájené topné okruhy (2, 3)

Sečtené topné výkony na příslušenství napojených topných okruhů nesmí překročit maximální topný výkon primárního okruhu (maximální topné výkony pro topné okruhy viz tabulka 56).

Pro směšovaný okruh je požadovaný maximální topný výkon 112kW při rozdílu ΔT = T výstup topného okruhu - T zpětný vstup topného okruhu = 15K (návrat 50 °C / 35 °C).

příslušné cirkulující množství vody 700 l/hod (1. a 2. v obr. 121). Přibližná tlaková ztráta1 je 200 mbarů (3. na obr. 121). Proto je nutno pro tento směšovaný topný okruh nastavit stupeň čerpadla 2 (4. na obr. 121).

Průtočné množství oběhové vody je nutno pro druhý topný okruh stanovit stejným způsobem.


1/ Přibližná tlaková ztráta vychází z nejdelší (nejnevýhodnější) dráhy toku kapaliny. Předpokládá se asi 1,5 mbar na metr potrubí a asi 100 mbar na termostatický ventil v této větvi. Odhad nenahrazuje výpočet pro hydraulické vyrovnání, předepsaný zákonem podle DIN 18380 .

Volba výkonového stupně čerpadel

Obr. 121 Charakteristiky čerpadla

Obr. 122 Výkon čerpadla

Popis k obr. 11 a 12

1 čerpací stupeň I
2čerpací stupeň II
3čerpací stupeň III
4automatické noční snížení výkonu
Hzbytková dopravní výška
Qtopný výkon směšovaného okruhu
Vprůtočné množství oběhové vody

Oblasti výkonu čerpadla pro proporcionální tlakové charakteristiky a automatický provoz

Obr. 123 Charakteristiky čerpadla

Obr. 124 Výkon čerpadla při proporcionálním tlaku

Legenda k obr.13 a 14:

1 čerpací stupeň I
1charakteristika proporcionálního tlaku 1
2charakteristika proporcionálního tlaku 2
3pracovní oblast při automatickém provozu
Hzbytková dopravní výška
Qtopný výkon směšovaného okruhu
Vprůtočné množství oběhové vody

Pracovní oblast čerpadla s charakteristikou konstantního tlaku


Obr. 125 Charakteristiky čerpadla


Obr. 126 Výkon čerpadla při konstantním tlaku

Legenda k obr. 15 a 16:

1charakteristika konstantního tlaku 1
2charakteristika konstantního tlaku 2
Hzbytková dopravní výška
Qtopný výkon směšovaného okruhu
Vprůtočné množství oběhové vody

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurComfort (3,4 MB)