Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody

Připojení zásobníku na přívod studené vody se provádí pomocí jednotlivých armatur nebo kompletní pojistné skupiny, pojistný ventil musí být odzkoušený a správně nastavený.

Připojení na přívod studené vody je třeba provést podle DIN 1988 za použití vhodných jednotlivých armatur nebo kompletní pojistné skupiny. Pojistný ventil musí být odzkoušený a nastavený tak, aby zabránil překročení přípustného pracovního tlaku zásobníku o více než 10 %. Pokud klidový tlak zařízení překročí 80 % otevíracího tlaku pojistného ventilu, musí být před tento ventil zařazen regulátor tlaku.

Znamená to, že u zásobníků Junkers řady SO..-1, SK..., ST..., SE..., SL... musí být od provozního tlaku 8 barů (= 80 % z 10 barů) namontován redukční ventil. Předpokladem je, aby byl namontován pojistný ventil s otevíracím tlakem 10 barů. Příslušenství č. 429 lze použít pouze do provozního tlaku 4,8 baru (= 80 % ze 6 barů), protože pojistné ventily obsažené v příslušenství mají otevírací tlak 6 barů. Od provozního tlaku 4,8 baru je třeba používat příslušenství č. 430 se zabudovaným redukčním ventilem.

K zamezení ztrát vody přes pojistný ventil doporučujeme montáž expanzní nádoby, která je vhodná a schválená pro teplou vodu.

Odpadní vedení nesmí být uzavřené a musí volně a viditelně vyúsťovat do kanalizace. Dimenzování se řídí podle velikosti zásobníku:

Obsah zásobníku[l] Velikost pojistného ventilu
(připojení vstupu)
Připojovací
závit (vstup)
Připojovací závit
(výstup) odpadní vedení
≤ 200 DN 15 R 1/2" R 3/4"
200 až 1000 DN 20 R 3/4" R 1"

Dimenzování pojistného ventilu a odpadního vedení

Smíšená instalace

Podle DIN 1988 postačuje montáž jedné armatury z neželezných kovů k tomu, aby u materiálů potrubí s rozdílnými potenciály, jako je např. nerezová ocel a pozinkovaná ocel, bylo dosaženo ochrany proti elektrochemické korozi. V takových případech (k tomu patří také zásobníky teplé vody ze smaltované oceli) se často uplatňují přechodové tvarovky z červené mosazi.

Nejnovější poznatky u teplé vody s vysokou vodivostí a vysokým stupněm tvrdosti (> 15 dH) však ukazují, že zde i přes použití tvarovky z červené mosazi hrozí v přechodovém místě nebezpečí vzniku koroze. Dále lze v těchto úsecích ve zvýšené míře pozorovat tvorbu usazenin, které částečně vedou k úplnému uzavření průřezu potrubí. Jako řešení problému se proto u takovýchto smíšených instalací doporučuje použít v přístupných úsecích izolační šroubení.

Připojení zásobníku na otopnou vodu

V zájmu co nejplynulejšího a nejrovnoměrnějšího nabíjení zásobníku doporučujeme souproudý provoz, tzn. že vstup topné vody je dole a zpátečka nahoře.

V nejvyšším místě mezi zásobníkem a topným zařízením je třeba pro zamezení poruch v provozu v důsledku tvorby vzduchových kapes nainstalovat účinné odvzdušňování.

Nabíjecí potrubí musí být co nejkratší a dobře izolovaná, aby se zabránilo zbytečným ztrátám tlaku a ochlazení zásobníku v důsledku cirkulace v potrubí apod.

Pro zachování bezporuchového a optimalizovaného provozu má mít spojovací potrubí co nejmenší odpor pro otopnou vodu. Pro rychlou a levnou montáž je k dispozici toto příslušenství:

  • ST 65: příslušenství č. 1161
  • ST 120/160: příslušenství č. 778/1

Při instalaci spojovacího vedení na straně stavby doporučujeme dimenzovat takto:

Připojovací závit na
připojovací montážní liště
Spojovací potrubí, délka potrubí
(nutné přídavky při montáži kolen nebo oblouků)
do 300mm 300 až 600mm 600 až 1500mm více 1)
Pomocí příslušenství
č.414, 3/4" se zamezovačem
zpětného toku
ø 15x1 ø 18x1 ø 22x1 ø 28x1,5
Tab. 36 Dimenzování připojení na otopnou vodu
1) do max.vzdálenosti cca 5m od kotle

Použijí-li se vlnovcové trubky, je třeba při dimenzování respektovat zvýšený odpor otopné vody (rozdíl teplot 20 K).

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.