Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování

Důležité pokyny pro projektování kondenzačních kotlů: 19 důležitých bodů pro správný návrh kondenzačního kotle.

Použití zařízení

Kondenzační kotle lze používat pro všechny teplovodní topné systémy, mj. i pro podlahová vytápění. Zvlášť hospodárný způsob činnosti zaručují Junkers plynulé regulátory série FW ... a FR ... To platí i pro zařízení s termostatickými Junkers ventily otopných těles.

Přístroje jsou vybaveny všemi bezpečnostními a regulačními prvky. Aby se i při nepříznivých provozních podmínkách zamezilo vypnutí kotle, sepne čidlo teploty ve výstupu při příliš vysokých teplotách otopné vody regulační řízení. Automatické odlučování vzduchu a rychloodvzdušňovač zjednodušují u zařízení uvedení do provozu.

Otevřené topné systémy

Otevřené topné systémy přestavte na uzavřené systémy.

Vytápění s přirozeným oběhem vody

Přístroj zapojte na existující potrubní síť prostřednictvím termohydraulického rozdělovače s odlučovačem kalu.

Podlahová vytápění

Respektujte doporučení a obecné instrukce o používání Junkers plynových spotřebičů u podlahových vytápění.

Pozinkovaná otopná tělesa a potrubní vedení

Abyste zamezili tvorbě plynu, nepoužívejte pozinkovaná otopná tělesa a potrubní vedení.

Neutralizační zařízení

Požaduje-li stavební úřad neutralizační zařízení, lze použít neutralizační box NB 100. V případě výškově nepříznivého umístění svodu do kanalizace je možné využít Čerpací box na kondenzát - KP 130.

Použití regulátoru řízeného podle teploty prostoru

Na otopné těleso v referenční místnosti nemontujte termostatický ventil.

Nemrznoucí prostředek

Přípustné jsou tyto nemrznoucí prostředky:

OznačeníKoncentrace
Varidos FSK22 - 55 %
Alphi - 11-
Glythermin NF20 - 62 %

Tab.27

Antikorozní ochrana

Přípustné jsou tyto antikorozní prostředky:

OznačeníKoncentrace
Nalco 773811 - 2 %
Sentinel X 1001,1 %
Copal1 %

Tab.28

Těsnicí prostředek

Přidání těsnicích prostředků do otopné vody může podle našich zkušeností působit problémy (usazeniny v tepelném bloku). Proto jejich použití nedoporučujeme.

Hluk proudění

Za účelem zamezení hluku vznikajícího při proudění je možné zabudovat přepouštěcí ventil nebo u vytápění s dvojitým potrubím 3cestný ventil na nejvzdálenějším otopném tělese.

Výstup a zpátečka, předřazený filtr

Doporučujeme zabudovat po jednom servisním kohoutu (instalační příslušenství). Dále doporučujeme umístit do topného systému před vstupem vratného okruhu do kotle FILTR topné vody. (Na závady vzniklé průnikem nečistot z topného systému nepřebírá Junkers zodpovědnost za vzniklé škody na zařízení.)

Plnění a vypouštění zařízení

Pro plnění a vypouštění zařízení namontujte na straně stavby v nejnižším místě systému napouštěcí a vypouštěcí kohout.

Přívod plynu

Stanovte světlost trubky pro přívod plynu podle DVGWTRGI (zemní plyn) resp. TRF (zkapalněný plyn). Před kotlem instalujte uzavírací plynový kohout (příslušenství instalace). Maximální zkušební tlak 150 mbar. V montážní připojovací liště příslušenství č. 258 je připojovací nátrubek R 3/4" zabudován (R 1/2" volně přiložen). V příslušenství č.869 je standardně dodáváno pro plyn připojovací šroubení R 3/4".

Membránový pojistný ventil

Patří do rozsahu dodávky topného zařízení.

Trychtýřový sifon příslušenství č. 432

Trychtýřový sifon s odkapovým adaptérem a přípojkou R 1" slouží k odvodu vody vytékající z pojistných ventilů (topné zařízení a zásobník) a k odvodu kondenzátu.


Obr. 49 Trychtýřový sifon s odkapovým adaptérem (příslušenství č. 432)

Legenda k obr. 49:
1 Trychtýřový sifon
2 Odkapávací adaptér
3 Hadice od pojistného ventilu
4 Hadice odtoku kondenzátuPřipojení cirkulace/cirkulační potrubí

Dimenzování cirkulačního potrubí je třeba stanovit dle DVGW návod W 553.

U domů pro jednu až čtyři rodiny lze náklady snížit, pokud se dodrží následující podmínky:

  • Cirkulační, jednoduchá a sběrná vedení mají nejmenší vnitřní průměr 10 mm.
  • Cirkulační čerpadlo do DN 15 s dopravním proudem max. 200 l/h a dopravním tlakem 100 mbar.
  • Délka vedení teplé vody max. 30 m.
  • Délka cirkulačního potrubí max. 20 m.
  • Pokles teploty maximálně 5 K (DVGW návod W 551).

Pro snadné dodržování těchto podmínek: B Nainstalujte regulační ventil s teploměrem.

Upevnění přístroje

Šrouby s příslušenstvím jsou uloženy v obalu s přístrojem.

Vyvážení topného systému

Podle DIN 18380 (VOB) je předepsáno hydraulické vyvážení systému.

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.