Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba

Při navrhování kotle nezapomeňte na rychlý odhad zda je zabudovaná expanzní nádoba dosatečně veliká. Článek nabízí pomůcku, kterou lze rychle zjistit, zda je zabudovaná expanzní nádoba dostatečně veliká, nebo zda je zapotřebí dodatečné expanzní nádoby.


Následující graf umožňuje učinit rychlý odhad, zda je zabudovaná expanzní nádoba (12 l) dostatečně veliká, nebo zda je zapotřebí dodatečné expanzní nádoby (nikoliv pro podlahové vytápění).

U zobrazených křivek byly zohledněny tyto základní údaje:

  • 1 % vodní předlohy v expanzní nádobě nebo 20 % jmenovitého objemu v expanzní nádobě

  • diference pracovního tlaku pojistného ventilu 0,5 baru, podle DIN 3320

  • přetlak expanzní nádoby odpovídá statické výšce nad zdrojem tepla

  • maximální provozní tlak: 3 bary


Obr. 50

I Přetlak 0,2 barů
II Přetlak 0,5 baru (základní nastavení)
III Přetlak 0,75 barů
IV Přetlak 1,0 barů
V Přetlak 1,2 barů
A Pracovní rozsah expanzní nádoby
B V tomto rozsahu je zapotřebí větší expanzní nádoby
tV Výstupní teplota
VA Obsah zařízení v litrechV mezním rozsahu: Přesnou velikost nádoby stanovte podle DIN EN 12828.
Leží-li průsečík vpravo od křivky: Instalujte dodatečnou expanzní nádobu.

Příklad 1:
Je dáno:
tV = 45 °C, stat. výška = 2 m (křivka I)
Z grafu na obr. 50 vyplývá maximální obsah zařízení 230 l.

Příklad 2:
Je dáno:
VA = 120 l, stat. výška = 7,5 m (křivka III)
Z diagramu lze odečíst, že do výstupní teploty 55 °C je
pracovní rozsah zabudované expanzní nádoby
dostatečný.

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.