Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli

Kaskáda je regulována prostřednictvím kaskádového modulu ICM. Na kaskádový modul lze připojit až čtyři kondenzační zařízení. Prostřednictvím kaskádového modulu ICM je regulován kompletní okruh tepelného zdroje (primární okruh) včetně termohydraulického rozdělovače.

Kaskádová řešení

Schéma topného systému 28: Kaskádové řešení se 2 až 4 nástěnnými plynovými kotli CerapurComfort

Topný systém se skládá z:

 • 2 až 4 nástěnných plynových kondenzačních kotlů CerapurComfort do maximálně 168kW
 • Jednoho směšovaného radiátorového topného okruhu
 • Jednoho směšovaného podlahového topného okruhu
 • Jednoho nesměšovaného topného okruhu
 • Zásobníku teplé vody

Charakteristické znaky:

 • Provedení s termohydraulickým rozdělovačem: čerpadlo vytápění (primární okruh) zásobuje systém až po termohydraulický rozdělovač.
 • Kaskádový odvod spalin nebo jednotlivý odvod spalin pro každé zařízení vit samostatný projekční sešit na odkouření kondenzačních kotlů.
 • Ověření objemu vody v topném systému: expanzní nádoba na straně stavby.
 • Při individuálním uzavření jednotlivých přístrojů je třeba použít buď ventily s krytkou, nebo pro každé zařízení jednu membránovou expanzní nádobu s připojením mezi uzávěrem a montážní připojovací lištou.
 • Při externí dodávce termohydraulického rozdělovače je nutno objednat čidlo teploty na výstupu VF.
 • Po připojení zásobníku za termohydraulickým rozdělovačem je na regulátoru výstupní teploty topné vody nutno nastavit maximální tepelný výkon.

Popis funkce:

Kaskáda je regulována prostřednictvím kaskádového modulu ICM. Na kaskádový modul lze připojit až čtyři kondenzační zařízení. Prostřednictvím kaskádového modulu ICM je regulován kompletní okruh tepelného zdroje (primární okruh) včetně termohydraulického rozdělovače.

Nesměšovaný topný okruh, zásobník teplé vody a také oba směšované topné okruhy jsou regulovány jedním ekvitermním regulátorem FW 200 ve spojení se dvěma spínacími moduly IPM 2 pro dva topné okruhy.

Čerpadla vytápění, 3cestné směšovací ventily, čidla teploty a omezovače teploty obou směšovaných topných okruhů jsou aktivovány a hlídány prostřednictvím IPM 2.

Komunikace mezi IPM 2, regulátorem a kaskádovým modulem ICM jakož i komunikace kondenzačních zařízení se uskutečňuje prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému.

Jelikož ekvitermní regulátor FW 200 umožňuje pouze obsluhu maximálně dvou topných okruhů, je třeba pro zbývající topný okruh počítat s dalším dálkovým ovládáním. K tomuto účelu lze použít dálkové ovládání FB 100 nebo FB 10.

AUTO CAD schémata
základní schématická propojení kotelen ve formátech jpg, pdf a dwg

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurComfort (3,4 MB)

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.