Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem

Rozhodujícím kritériem je dostatečné naředění kondenzátu a napojení na čistírnu odpadních vod.

Rozbor kondenzátu mg/l

Amonium 1,2 Nikl 0,15
Olovo ≤ 0,01 Rtuť ≤ 0,0001
Kadmium ≤ 0,001 Sírany 1
Chrom ≤ 0,1 Zinek ≤ 0,015
Halogenové
uhlovodíky
≤ 0,002 Cín ≤ 0,01
Uhlovodíky 0,015 Vanad ≤ 0,001
Měď 0,028 Hodnota pH 4,8

Hadice odvodu kondenzátu

Potrubí odvodu kondenzátu je nutné vyrobit z korozně odolných materiálů podle ATV-A 2511).

K tomu patří:

  • kameninové trubky
  • PVC-trubky
  • trubky PE-HD
  • trubky PP
  • trubky ABS/ASA
  • nerezavějící ocelové trubky
  • borokřemičité trubky

Při systematickém směšování kondenzátu s jinou odpadní vodou:

  • trubka z vláknitého cementu
  • litinové trubky bez hrdla (SML)

Potrubí odvodu kondenzátu instalujte vždy se spádem.
Vznikající kondenzát odvádějte trychtýřovým sifonem (příslušenství č. 432).

Neutralizace (DOPORUČENÍ)

Podle ATV A 2511), není za následujících podmínek neutralizace kondenzátu nutná:

1) Pracovní list ATV-A 251 Kondenzáty z kondenzačních kotlů (list. 1998) ISBN 3-927729-60-4 Sdružení pro odpadní vody, St. Augustin

Nejmenší počet bytů nebo zaměstnanců v obytných či kancelářských budovách
v závislosti na zatížení kotle QF
Zatížení kotle QF kW 25 50 100 150 200
Roční objemkondenzátu VK m3/a 7 14 28 42 56
Minimální počet bytů N ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 6 ≤ 8
Roční objem kondenzátu VK m3/a 6 12 24 36 48
Minimální počet zaměstnanců v kanceláři nP ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 60 ≤ 80

Tab. 31

Rozhodujícím kritériem tedy je, aby kondenzát s odpadní vodou byl dostatečně zředěn a odváděn z budov, které slouží k obytným nebo srovnatelným účelům. Pod pojmem budovy se srovnatelnými účely se rozumí např. nemocnice, domovy, atd. S nimi srovnatelné jsou budovy sloužící jiným užitným účelům, jako jsou např. správní budovy, průmyslové a živnostenské podniky, pokud jejich odpadní voda svou kvalitou vyhovuje domácí odpadní vodě. Na základě rozdílných předpisů v jednotlivých zemích pro odvádění kondenzátu je před montáží topenišť nutné učinit dotaz u místní vodohospodářské společnosti.

Bude-li neutralizace nutná, je k dispozici neutralizační box NB100 a čerpadlo kondenzátu KP 130 z příslušenství Junkers.

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.