Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle

Při umístění plynového závěsného kotle netřeba zvláštní zřetel na hořlavé stavební materiály a vestavný nábytek, ale na ochranné zóny ve vlhkých prostorách rozhodně ano. Pro umístění regulátoru je třeba zvolit referenční místnost, vnitřní stěnu a zachovat doporučené vzdálenosti od dveří a podlahy.

Při volbě umístění přístroje je nutno dbát Instalačního návodu zejména pak dbát na příslušné předpisy, vyhlášky a normy, platné v ČR. Všechny klasické i kondenzační kotle Junkers mají elektrické krytí IP X4D a je ho proto možné instalovat i v zóně 2 a 3 (v prostoru s vanou nebo sprchou a umývacích prostorách dle ČSN 33 2000-7-701). Při instalaci v uvedených prostorách musí být provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem podle výše uvedené normy. Maximální povrchová teplota plynového závěsného kotle je nižší než 85 °C. Tím nejsou podle ČSN 06 1008 Požární ochrana při instalaci a používání tepelných spotřebičů a podle Technických pravidel TRGI nebo TRF nutná opatření pro hořlavé stavební materiály a vestavný nábytek. Při dodržení ostatních pokynů pro zajištění údržby je možné ponechat minimální boční odstup pouze 1 cm.

Instalace a připojení

Místo montáže regulátoru musí být vhodné pro regulaci celé otopné soustavy. V místnosti, kde je umístěn regulátor - tzn. „v referenční místnosti“ se nedoporučuje na otopných tělěsech montovat termostatické hlavice. Zde se používají ručně ovládané ventily. Jako místo montáže se volí vnitřní stěna vytápěného objektu. Dál je nutno dbát, aby na regulátor nepůsobil průvan ani tepelné záření. Pod regulátorem by měl být dostatek volného prostoru, aby k regulátoru mohl bez omezení cirkulovat vzduch referenční místnosti (obr. 19).


Obrázek 18

Obrázek 19


Obrázek 10

Obr. 86 Ochranné úseky
Ochranný úsek 1 - přímo nad koupací vanou
Ochranný úsek 2 - okruh 60 cm kolem koupací vany/sprchy

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.