Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nastavení topné křivky kondenzačního kotle Viessmann může zvládnout i laik

Základem úsporného provozu kondenzačního kotle je nastavení ekvitermní regulace, respektive topné křivky. Znalci tuto úlohu snadno vyřeší. Návod, jak má ekvitermní topnou křivku nastavit laik, uvádí článek.


© Fotolia.com

Ale jak má postupovat laik, když si nechá instalovat kondenzační kotel s ekvitermním řízením a není spokojen s nastavením, které zvolil servisní technik při uvedení kotle do provozu? Může vůbec sám něco pozitivně změnit? Odpověď a stručný návod základního postupu týkající se kondenzačních kotlů Viessmann poskytuje krátké video.

Úpravy parametrů topné křivky může provádět i laik, pokud bude postupovat systematicky, trpělivě a s ohledem na doporučení výrobce. Pokud je jeho otopná soustava složitější, má více okruhů, musí si předem ujasnit, který okruh je primární a kterých místností se týká.

Kondenzační kotle Viessmann jsou vybaveny regulací, která umožňuje velmi jednoduše měnit její základní parametry zobrazené graficky na displeji tak, aby se co nejvíce přiblížily jak požadavkům na tepelný komfort v domě, tak konkrétním vlastnostem otopné soustavy i stavebních konstrukcí domu. I bez větších znalostí fyzikálních procesů probíhajících během vytápění je zřejmé, že trochu jiné požadavky na vytápění klade starý, méně úsporný dům s radiátory oproti novému, úspornému vybavenému například podlahovým vytápěním. Vhodně skloubit základní požadavek na teplo v domě s vlastnostmi domu a otopné soustavy lze nastavením topné křivky. Mění se dva parametry.

Sklon

Nastavením sklonu topné křivky se regulace přizpůsobuje vlastnostem otopné soustavy.

Úroveň

Nastavením úrovně se regulace přizpůsobuje vlastnostem domu a venkovním klimatickým poměrům.

Protokol o nastavení

Měnit nahodile sklon i úroveň otopné křivky nevede k úspěchu. Ba právě naopak. Uživatel je pak stále více a více rozmrzelý, že se mu nedaří dosáhnout požadovaného stavu. Proto regulace kondenzačních kotlů Viessmann umožňuje si založit protokol, tj. tabulku, a do ní si vepisovat ke konkrétnímu datu venkovní teplotu vzduchu, teplotu vzduchu uvnitř domu a teplotu otopné vody vystupující z kotle. Pomocí těchto tří parametrů a své spokojenosti nebo nespokojenosti s vytápěním pak lze posuzovat, který parametr otopné křivky, tedy sklon nebo úroveň měnit a jak.


Změny provádět postupně

Změny parametrů se musí provádět postupně a po malých stupních. Důvodem jsou tepelné setrvačnosti stavebních konstrukcí i otopné soustavy. Pohybují se v řádu desítek minut až hodin, takže odborníkovi by mohl stačit odstup jednoho dne. Pro laiky je vhodnější změny provádět až po více dnech, aby se zohlednily například i změny vyvolané větší nebo menší oblačností.


Pro laika je nejvhodnější začít s „laděním“ topné křivky na počátku topné sezóny, při venkovních teplotách okolo 10 °C, při spíše trvalém výskytu mraků. Zvolit co nejnižší sklon křivky a úroveň křivky tak, aby dům nebyl přetápěn.

Čím začít?

Obecně platí, topnou křivku nastavit spíše níže, tedy s nižší úrovní a plošší, tedy s nižším sklonem.

Doporučuje se, si do protokolu – tabulky konkrétně zaznamenat, při jakých venkovních klimatických poměrech se první nastavení provede, datem se mimo jiné určí začátek topné sezóny s ještě poměrně vysokými venkovními teplotami, střed otopné sezóny s teplotami lehce nad nulou a nebo již zima s podnulovými teplotami. A pak při výraznější změně venkovních teplot a nespokojenosti s teplotami v domě po dobu více dnů, začít provádět malé úpravy, jak je doporučeno ve videu a opět si změny sklonu nebo úrovně zaznamenat, aby bylo eventuálně možné se v nastavení vrátit zpět a provést změnu nastavení jinak.

Ideální je začít na začátku topné sezóny, při zahájení vytápění a zvolit nejnižší možnou úroveň a nejnižší možný sklon. A pak, při poklesu venkovních teplot, mírně přidávat sklon, pokud v domě není dost teplo.

Absolutní spokojenosti jen topnou křivkou dosáhnout nelze

Je nutné si uvědomit, že potřeba tepla, které do domu musí dodávat kotel, není závislá jen na teplotách venkovního vzduchu, ale i intenzitě slunečního svitu, na činnosti různých domácích spotřebičů aj. Proto nelze nastavením topné křivky dosáhnout absolutní spokojenosti s vytápěním a k tomuto účelu se využívají doplňující způsoby regulace, například s ohledem na vnitřní teplotu vzduchu ve vybrané, nejvíce obývané místnosti, nebo se v každé místnosti instalují například termostatické ventily, které regulují výkon otopných těles, podlahového vytápění atd.

Nastavení topné křivky zásadním způsobem ovlivňuje náklady

Přestože absolutní spokojenosti jen nastavením topné křivky dosáhnout nelze, je její co nejpřesnější nastavení zásadně důležité. Neboť výrazně ovlivňuje výstupní teplotu otopné vody z kondenzačního kotle. Tím zaručuje v daných poměrech nejvyšší možný stupeň kondenzace, tedy nejvyšší možné využití zemního plynu a jeho nejnižší možnou spotřebu.

Regulace použitá u kondenzačních kotlů Viessmann umožňuje s trochou pozornosti a trpělivosti provádět nastavení topné křivky i laikům se vztahem k technice, pokud dodrží doporučený postup. A pokud by se nastavení nepovedlo, záchranný kruh poskytnou odborníci proškolení u firmy Viessmann.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.