Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Viessmann VITOTRON – elektrický kotel jako moderní, komfortní, bezpečný a ekologický zdroj tepla

Aktuální požadavky standardu NZEB a podílu OZE v novostavbách rodinných domů jsou splnitelné i vkombinaci s elektrickým kotlem. Podle konkrétního stavebního řešení může být podmínkou primární využití kotle na dřevo, doplňkově fotovoltaické elektrárny aj.

Mnozí majitelé rodinných domů si pamatují na intenzivní kampaň podporující přechod z uhelných kotlů na elektrické, která probíhala počátkem devadesátých let minulého století. Na jedné straně stála nutnost zásadně snížit zatížení životního prostředí emisemi v obcích a na druhé blížící se posílení zdrojů elektřiny o Jadernou elektrárnu Temelín. Již tehdy si řada z nich vyzkoušela, jak komfortní, a přitom i provozně příznivá je kombinace zdroje tepla na pevná paliva a elektřinu. Od té doby sice vzrostly ceny pevných paliv i elektřiny, ale na druhé straně se vlivem zateplování a zpřísněných požadavků na energetickou náročnost novostaveb radikálně snížila potřeba tepla pro vytápění. Tato fakta vrátila elektrické kotle mezi zajímavá řešení. V mnoha lokalitách novostaveb ani jiný zdroj energie než pevná paliva nebo elektrická energie není snadno dostupný. Nejen tyto případy v rodinných domech, ale i v bytových domech, rekreačních objektech atp. pomůže řešit novinka v sortimentu tepelné techniky Viessmann, elektrický kotel VITOTRON 100 s rozsahem výkonů od 4 do 24 kW.

Konstrukční uspořádání kotle VITOTRON 100
Obr. Konstrukční uspořádání kotle VITOTRON 100
1 Systém modulovaných topných těles
2 Konstantní (VLN3) nebo ekvitermní (VMN3) automatika
3 Vysoce efektivní oběhové čerpadlo
4 Pojistný ventil
5 Tepelná ochrana topných těles
6 Čidlo minimálního tlaku

Elektrické kotle VITOTRON 100 jsou moderním, komfortním, bezpečným, v místě provozu zcela bezemisním a tichým a podle zdroje elektřiny až plně ekologickým zdrojem tepla. Jedná se o poměrně malá zařízení estetického vzhledu, která lze snadno instalovat prakticky kamkoliv. Nabízeny jsou v jednofázovém provedení s maximálním výkonem nastavitelným na 4, 6 nebo 8 kW a v třífázovém provedení s možností nastavení maximálního výkonu na 4, 6, 8, 12, 16, 20 nebo 24 kW.

Instalace kotle VITOTRON 100 je finančně velmi příznivá. Nevyžaduje plynovou přípojku případně zásobník na zkapalněný plyn, obejde se bez komína, kotelny, místnosti na skladování paliva. U nízkoenergetických domů může postačit třífázová elektrická přípojka s jističem 3 × 20 A, tedy i méně, než tradičních 3 × 25 A. Legislativa na elektrokotlích během provozu nevyžaduje žádné kontroly, není nutný servis.

Při účinnosti kotle na úrovni 99,4 % (skutečná účinnost v místě instalace) garantuje energetický úsporný provoz topného systému.

Elektrokotel Vitotron 100 může plnit funkci hlavního zdroje tepla budovy při zachování poměrně nízkých provozních nákladů. Nebo doplňovat vytápění domu, ve kterém je provozován například kotel na tuhá paliva, krb či kamna, tepelné čerpadlo, ale i doplňkový zdroj ve formě tepelných solárních kolektorů atp., a to při vysokém komfortu provozu a jistotou, že během nepřítomnosti uživatelů bude v domě udržena teplota žádaná teplota, například chránící instalace v zimě před zamrznutím.

Moduly pro rozšíření funkce

Dodatečný modul pro ovládání instalace se směšovacím ventilem
Obr. Dodatečný modul pro ovládání instalace se směšovacím ventilem

Kotel Vitotron 100 může při použití vhodných modulů fungovat spolu s akumulačním zásobníkem otopné vody pro vytápění a rovněž i zásobníkem pro přípravu teplé vody. Akumulace umožňuje maximálně využít časově omezený nižší cenový odběrový tarif a v případě propojení s fotovoltaickou elektrárnou, mnohem levněji než s akumulační baterií, maximalizovat spotřebu elektřiny z vlastní FVE.

Kotel je vybaven pojistným ventilem a membránovou expanzní nádobou o objemu 5 litrů, která orientačně postačuje pro teplovodní vytápění RD s otopnými tělesy a tepelnou ztrátou do cca 10 až 15 kW.

Při spolupráci kotle se zásobníkem teplé vody je možné regulovat teplotu ohřívané vody a zapínání cirkulačního čerpadla v souladu s nastavenými denními a týdenními programy.

Proč elektrokotel k pevným palivům?

Zařízení na tuhá paliva mohou mít sice levný provoz, ale pak jsou málo komfortní. Je nutné pamatovat na pravidelné doplňování paliva a čištění zařízení. Další komplikací je potřeba ponechání kotelny bez dozoru, např. při odjezdu na zimní prázdniny, protože je to spojeno s rizikem zamrznutí a poškození instalace. Tyto problémy eliminuje elektrický kotel, který doplní vytápění v době, kdy není z různých důvodů možné doplnit pevné palivo. Elektrický kotel se může také spouštět plně automaticky, např. pouze v ranní době, aby bylo v domě příjemné prostředí i v době, než bude po nočním útlumu opět k dispozici potřebný tepelný výkon ze zdroje na pevná paliva. Lze jej i spustit na dálku, takže zabezpečí tepelnou pohodu například pro děti, prarodiče, když ani jeden z rodičů z náhlého důvodu nemůže v předpokládaném čase dorazit domů.

Akumulační otopný systém


Použití elektrického kotle s akumulační nádrží zajišťuje komfortní a levné vytápění při poměrně nízkých investičních nákladech. Vedle využití nízkého odběrového tarifu (například tarify D 25d, D 26d, D 35d, D 45d) tato kombinace může i snížit požadavek na dimenzování elektrické přípojky, což může být někdy i zcela zásadní požadavek.

Automatika kotle umožňuje společný provoz s fotovoltaickou elektrárnou. Díky tomu může kotel Vitotron 100 pracovat ještě levněji a spotřebovávat v první řadě bezplatnou elektrickou energii, vytvořenou z energie slunečního záření. Spojení výhod akumulace tepla a výroby bezplatné energie z fotovoltaické instalace zajišťuje nejnižší náklady na vytápění domu.

Přednosti kotle

  • Možná kombinace s teplovodním kotlem na tuhá paliva, krbem či kamny, tepelným čerpadlem, tepelnou i fotovoltaickou solární soustavou.
  • Kotel může pracovat v libovolné teplovodní otopné soustavě, i se zásobníkem teplé vody, s požadavkem na vyšší provozní teplotu do 85 °C bez snížení účinnosti, oproti tepelným čerpadlům a plynovým kondenzačním kotlům.

  • Možnost vyšší provozní teploty otopné vody snižuje rozměry otopných těles, a i jejich cenu.
  • Automatická modulace výkonu elektrických topných těles v kotli v závislosti na aktuálním požadavku na teplo.
  • Ekvitermní regulace svou automatickou reakci je základem pro energeticky nejúspornější provoz kotle s ohledem na venkovní teplotu vzduchu a vytváří maximální prostor pro úsporný efekt individuální regulace na otopných tělesech vytápění jednotlivých místností.
  • Ovládací panel umožňuje regulovat teplotu otopné vody pro vytápění v rozsahu od 20 °C do 85 °C.
  • Na ovladači lze naprogramovat teplotu ve vytápěných prostorech v denním a týdenním cyklu.

Elektrický kotel a energetická náročnost budovy

Aktuální požadavky standardu NZEB a podílu OZE v novostavbách rodinných domů jsou splnitelné i v kombinaci s elektrickým kotlem. Podle konkrétního stavebního řešení může být podmínkou primární využití kotle na dřevo, doplňkově fotovoltaické elektrárny aj. Tyto podmínky se zásadně nezmění ani po 1. září 2020, kdy nabude účinnosti novela vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb.VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.