Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Internetové rozhraní Vitoconnect OT2 – Viessmann brána ke kontrole topného systému na dálku

Nenápadná plochá krabička ve slušivém designu umístěná na stěně v blízkosti kotle Viessmann otevírá cestu do světa bezdrátové komunikace pro dálkovou kontrolu a ovládání otopných zařízení prostřednictvím internetu.

Vitoconnect typ OT2 je možné používat u zařízení s jedním kotlem s rozhraním Open-Therm. Pro běžné nastavování a obsluhu se využívá aplikace ViCare podporující koncová zařízení s operačními systémy Apple iOS a Google Android, která je volně stažitelná do smartphone, tabletu aj. Dálkové kontrola topného zařízení odborným pracovníkem, typicky servis, probíhá alternativně pomocí softwaru Vitoguide.

Obr. 2 Konfigurace komunikačních cest
Obr. 2 Konfigurace komunikačních cest při využití (C) internetového rozhraní Vitoconnect OT2, které se připojuje ke kotli (A). Vždy je nutné k rozhraní přes Open Therm kabel napojit prostorový termostat Viessmann Vitotrol 100
A – Zdroj tepla s regulací
B – Spojovací kabel Open Therm
C – Vitoconnect, typ OT2
D – Spojovací kabel Open Therm
E – Vitotrol 100, typ OT1 (umístěný v referenční místnosti)
F – Wi-Fi
G – Wi-Fi router (ze strany stavby)
H – Bezpečné internetové připojení k serveru Viessmann
K – Server Viessmann
L – Mobilní telefonní síť nebo Spojení Wi-Fi
M – Smartphone aj. (iOS, Android)

Vitoconnect typu OT2 se propojuje s rozhraním Open Therm na kotli pomocí kabelu Open Therm. Elektrické napájení se provádí z elektrické sítě.

Pro uživatele je dnes stále více zásadní otázka bezpečnosti komunikace proti nežádoucímu zásahu. V bezdrátovém modulu Vitoconnect OT2 se skrývá komplexní bezpečnostní koncept, který úspěšně prošel zkouškou CE. Při provozu naváže rozhraní Vitoconnect bezpečné internetové připojení k serveru Viessmann. Připojení rozhraní Vitoconnect k jiným serverům není možné.

Obr. 3 Pro napojení internetového rozhraní Vitoconnect OT2 ke kotli je v balíčku obsažen prostorový termostat Vitotrol 100 a spojovací kabel Open Therm s délkou 3 metry a síťový kabel délky 1 metr zakončený zástrčkou.
Obr. 3 Pro napojení internetového rozhraní Vitoconnect OT2 ke kotli je v balíčku obsažen prostorový termostat Vitotrol 100 a spojovací kabel Open Therm s délkou 3 metry a síťový kabel délky 1 metr zakončený zástrčkou.


Kompatibilita

Internetové rozhraní Vitoconnect OT2 je plně kompatibilní se všemi novými otopnými zařízeními společnosti Viessmann s rozhraním OpenTherm, která byla vyrobena po říjnu 2017 a dále s následujícími staršími modely kondenzačních kotlů řady Vitodens:

Obr. 1 Internetové rozhraní Vitoconnect OT2. Provozní stav indikují barevné LED diody. Pokud je vše tak, jak má, svítí bíle.
Obr. 1 Internetové rozhraní Vitoconnect OT2. Provozní stav indikují barevné LED diody. Pokud je vše tak, jak má, svítí bíle.

V případě, že Viessmann vydá novou aktualizaci softwaru, stáhne a nainstaluje si ji internetové rozhraní Vitoconnect OT2 automaticky samo.

Shrnutí

Internetové rozhraní Vitoconnect OT2 přináší možnost si zvýšit komfort obsluhy i u již provozovaných kondenzačních kotlů Viessmann. Tím lze dosáhnout stavu, který nabízí nejnovější verze kotlů. Tedy ve stavu blížícím se pojmu Best Practice, na úrovni doby, nejlepšího v současnosti dosažitelného stavu.

Nová generace plynových kondenzačních kotlů řady Vitodens 2xx s regulační platformou E3 s WiFi má internetové rozhraní již standardně vestavěno.VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.