Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Okamžitá úspora energie s aplikací ViCare

Funkce Comfort & Saving automaticky ztlumí topení, když není nikdo doma

Neexistuje jiná možnost než přejít z plynu a oleje na obnovitelné energie, aby se zastavila změna klimatu a vyvázali jsme se ze závislosti na drahých fosilních energetických nosičích. Pro vyhřívání budov je k dispozici mnoho osvědčených řešení. Kdo však nemůže už zítra ve svém domě nainstalovat tepelné čerpadlo nebo peletový kotel, pro toho již nyní existují velmi inteligentní řešení s aplikací ViCare, díky nimž se výrazně sníží vyúčtování nákladů na vytápění.

S inteligentními termostaty ViCare od firmy Viessmann lze ještě zvýšit úsporný účinek aplikace ViCare – například přes funkci „okno otevřeno“, která automaticky snižuje přívod tepla k topnému tělesu, jakmile se v místnosti otevře okno.
S inteligentními termostaty ViCare od firmy Viessmann lze ještě zvýšit úsporný účinek aplikace ViCare – například přes funkci „okno otevřeno“, která automaticky snižuje přívod tepla k topnému tělesu, jakmile se v místnosti otevře okno.

Geofencing: Topení se ztlumí, když není nikdo doma

Topení se nemusí vypínat, když není nikdo doma. Proto má aplikace ViCare novou funkci „Comfort & Savings“ s lokalizační funkcí „Geofencing“. Ta jednoduše rozpozná, kdy není nikdo v bytě nebo domě a automaticky reguluje topení. Pokud uživatel například na cestě do práce nebo na dovolenou překročí vzdálenost od bytu, která se dá v aplikaci nastavit, vyšle server regulátoru topení povel ke snížení teploty. Při návratu se teplota topení na stejném principu zase zvýší a při příchodu je byt nebo dům opět příjemně zahřátý. Tak se dá bez nákladů a ztráty komfortu dosáhnout výrazných úspor energie (Pozn.: Funkce je pro Českou republiku aktuálně v přípravě).

Zdarma testování po dobu jednoho měsíce

Aplikace ViCare je osvědčený nástroj pro koncového uživatele k ovládání topení přes chytrý telefon nebo tablet a dá se zdarma stáhnout z aplikace Store (Apple) popř. u Google Play Store (Android) a použít. Za funkci Comfort & Savings připadne měsíční nebo roční platba, která se vyrovná úspoře energie (v České republice v přípravě). Pro seznámení se dá služba testovat po dobu jednoho měsíce. Předplatné se aktivuje a spravuje přes Google Play Store (pro Android) nebo Apple App Store (pro iOS).

Kompatibilní s mnoha kotli Viessmann

Comfort & Savings se zobrazuje v aplikaci ViCare jako nové okénko (v České republice zatím v přípravě). Po kliknutí na tlačítko obdrží uživatel informaci, zda funkce Comfort & Savings podporuje jeho vytápěcí systém. Mnoho topných zařízení Viessmann s modulem Vitoconnect (externí nebo integrované) i regulace Vitotronic jsou již s novým servisem kompatibilní.

Garantovaná bezpečnost dat

Zaměřovací funkce chytrého telefonu se používá výhradně pro Comfort & Savings a garantuje absolutní bezpečnost dat. Uživatele nemůže nikdo lokalizovat. Pro spolehlivý provoz musí servis využívat co nejvíce obyvatel objektu. Jen tehdy regulace ví, že jsou v domě ještě další osoby a automaticky optimalizuje průběh vytápění.

Inteligentní termostaty topných těles šetří drahou energii

K užívání aplikace ViCare lze pomocí malé investice ještě dodatečně zvýšit úsporu – nejen v domě, ale i v nájemním bytě. Místo běžných termostatů topných těles se k tomu využívají inteligentní termostaty ViCare ke komfortnímu regulování samostatných místností. Přes funkci „okno otevřeno“ poznají, zda došlo v místnosti k otevření okna, a automaticky tak snižují přívod tepla k topnému tělesu – tím se neztratí nevyužité drahé teplo.

Termostaty ViCare se dají jednoduše instalovat na běžná topná tělesa. Následně mají obyvatelé přes aplikaci ViCare úplnou kontrolu nad každým topným tělesem ve svém bytě – i když jsou například v kanceláři nebo na dovolené. S inteligentními termostaty na topných tělesech mohou obyvatelé nastavit požadovanou teplotu v každé místnosti, v níž jsou instalovány. Čím více topných těles je vybaveno termostaty ViCare, tím větší kontrolu mohou mít uživatelé, a o to větší úspory energie a komfortu mohou docílit.

Cenově přijatelné startovní pakety usnadňují začít regulovat samostatné místnosti pomocí ViCare Smart Climate. Protože všechny komponenty ViCare komunikují bezdrátově pomocí internetového rozhraní, je kdykoli možné další rozšíření, aniž by bylo nutné pokládat kabely.

Výhody pro obchodní partnery

  • Dodatečný servis pro propojená zařízení
  • Jednoduché permanentní hydraulické vyrovnání
  • Monitorování topného zařízení přes ViGuide

Výhody pro uživatele

  • Úspory automatickým snížením topného výkonu
  • Topí se jen tehdy, když je někdo doma (Geofencing)
  • Vysoká přesnost ovládání topení
Topení se nemusí zapínat, pokud není nikdo doma: Funkce Comfort & Savings aplikace ViCare App rozpozná, kdy není nikdo v bytě nebo v domě a automaticky ztlumí topení.
Topení se nemusí zapínat, pokud není nikdo doma: Funkce Comfort & Savings aplikace ViCare App rozpozná, kdy není nikdo v bytě nebo v domě a automaticky ztlumí topení.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.