Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jednodušeji a rychleji: uvedení do provozu, údržba, servis a monitorování energetických systémů

Zásobování našich budov teplem a elektřinou je stále komplexnější. Zrychlený odklon od fosilního plynu a oleje k obnovitelným energiím i přání mnoha majitelů domů stát se nezávislými na veřejných dodávkách elektřiny si vyžadují obsáhlá systémová řešení pro vytápění, chlazení, větrání a zásobování elektřinou.

Obr. 1: Ať už tepelné čerpadlo, větrací systém nebo fotovoltaické zařízení s bateriovým úložištěm – Viessmann One Base jednotně spojuje různé produkty Viessmann s aplikacemi, servisními nástroji a systémy Smart-Home do jednoho účinného klimatického řešení.
Obr. 1: Ať už tepelné čerpadlo, větrací systém nebo fotovoltaické zařízení s bateriovým úložištěm – Viessmann One Base jednotně spojuje různé produkty Viessmann s aplikacemi, servisními nástroji a systémy Smart-Home do jednoho účinného klimatického řešení.

Proto dochází v tomto odvětví ke zvyšování požadavků. Inovativní aplikace Viessmann One Base podporuje partnery z oboru tím, že výrazně usnadňuje uvedení zařízení do provozu, jeho údržbu, servis a monitorování, čímž šetří také čas.

 • Viessmann One Base spojuje naprosto jednotně produkty a systémy Viessmann s aplikacemi, servisními nástroji i řešeními Smart-Home
 • Řízená výměna náhradních dílů: údržba a servis v nové dimenzi
 • Zamezení zbytečným servisním zásahům přímo na místě

Viessmann One Base propojuje produkty a systémy nabídky integrovaných řešení Viessmann na sociální sítě a jednotně je spojuje s digitálními službami, ale například i s aplikací ViCare a servisním nástrojem ViGuide. Tak vznikají jednotná obsáhlá klimatická a energetická řešení, například s tepelným čerpadlem Vitocal, větracím systémem Vitoair, fotovoltaickými moduly Vitovolt a akumulátorem Vitocharge – rodinná firma tímto dělá další důležitý krok podle svého firemního motta: vytváříme životní prostory pro budoucí generace.

Všechny komponenty optimálně spolupracují díky integrovanému energetickému managementu Viessmann. Odborní partneři tak nejen ušetří mnoho času, ale jejich zákazníci těží z maximálního komfortu a energetické účinnosti i bezpečnosti svých zařízení.

Perspektivní s možností snadného rozšíření

Perspektivní systém roste s potřebami svých uživatelů. Proto aplikace Viessmann One Base umožňuje jednoduše přidat ke stávajícímu zařízení další komponenty, ať už dodatečné vybavení větracím systémem Vitoair, fotovoltaickým zařízením s bateriovým úložištěm Vitocharge nebo nabíjecí stanicí pro elektromobily. Navíc lze bez problémů spojit systémy Smart-Home a řídicí techniku budov jiných dodavatelů. I řízení přes jazykového asistenta jako Amazon Alexa nebo Google asistenta je možné využít bez problémů.

S úsporou času: uvedení do provozu řízené podle menu a digitální dokumentace

Jednotné spojení systémových komponentů Viessmann s digitálním servisním nástrojem ViGuide (dříve Vitoguide) umožňuje uvedení do provozu řízené podle menu. Díky tomu se dá provést mnohem rychleji než dosud, což znamená úsporu času pro odborného partnera. ViGuide zároveň automaticky synchronizuje parametry zařízení, a proto je případný pozdější jemný tuning zařízení a přizpůsobení parametrů možné i z dálky. Hned po uvedení do provozu potvrzuje samotest přístroje řádný provoz všech nainstalovaných komponentů. K dokumentaci se vygeneruje předávací protokol a uloží digitální projektové spisy. Tak se dá zařízení při aktualizaci rychle přizpůsobit změněným podmínkám: například po jeho rozšíření o akumulátor.

Údržba a servis v nové dimenzi

Funkce ViGuide stejně jako řízená výměna náhradních dílů pomáhají mnohem rychleji odstranit problémy přímo na místě, a tak nabízejí lepší zákaznický servis. Přes funkci Backup a Restore se dá „starý“ stav přístroje zcela snadno znovu vrátit podle řízené výměny náhradních dílů. Ke zjednodušené údržbě přispívají i jednotné senzory.

Viessmann One Base a ViGuide navíc pomáhají výrazně snížit počet servisních zásahů přímo na místě. Ať už přes desktop v kanceláři nebo mobilně přes aplikaci: odborná firma má přes monitorování z dálky stále přehled o zařízení, o které se stará – od detailů instalace zařízení přes důležitá nastavení systému až po hlášení stavu přes protokol událostí. Chybové kódy jsou identické u všech komponentů. Tak může odborný partner včas rozpoznat možné poruchy a v mnoha případech je odstranit online. Na přání je při odstranění závady možná i rychlá a snadná podpora přes technickou službu Viessmann, protože ta může rovněž nahlédnout na údaje k příslušnému zařízení. Pokud by byl přesto nutný servisní zásah a nebylo přímo na místě internetové spojení, dají se nastavit a optimalizovat parametry pomocí smartphonu nebo tabletu přes WiFi (Connectivity Inside) integrovaný v přístrojích.

Výhody pro obchodní partnery

 • Pouze jedna aplikace (ViGuide) pro uvedení do provozu, údržbu, servis a monitorování
 • Lepší servis díky řízené výměně náhradních dílů
 • Komfortní dálková kontrola vytváří větší jistotu pro odbornou firmu a zákazníky
 • Méně zásahů přímo na místě, nižší cestovní výdaje, méně stresu s termíny
 • Perspektivní systém, roste s potřebami zákazníků
 • Funguje s mobilními koncovými přístroji (např. iOS, Android)

Výhody pro uživatele

 • Vysoká bezpečnost provozu a perspektiva díky produktům propojeným na sociální sítě a automatickým aktualizacím
 • Rychlé, jednoduché rozšíření zařízení o další produkty z nabídky integrovaných řešení Viessmann (například fotovoltaika s baterovým úložištěm a nabíjecí stanice pro elektromobily)
 • Bezpečný a kódovaný přenos dat
 • Propojení energetických toků sítěmi a jejich optimalizace pro velmi účinný a tím levný provoz
 • Přímé zobrazení energetického managementu Viessmann v bezplatné aplikaci ViCare
Obr. 2: Jednotné propojení systémových komponentů přes Viessmann One Base s digitálním servisním nástrojem ViGuide umožňuje jednoduše a s úsporou času provést komplexnější úkoly jako např. uvedení do provozu řízené podle menu, řízenou výměnu náhradních dílů i jemné doladění zařízení a přizpůsobení parametrů kdykoli z dálky.
Obr. 2: Jednotné propojení systémových komponentů přes Viessmann One Base s digitálním servisním nástrojem ViGuide umožňuje jednoduše a s úsporou času provést komplexnější úkoly jako např. uvedení do provozu řízené podle menu, řízenou výměnu náhradních dílů i jemné doladění zařízení a přizpůsobení parametrů kdykoli z dálky.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.