Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla, která se sama přizpůsobí i starší soustavě

Enormní růst ceny energií je motivem pro instalaci tepelného čerpadla i do stávajících budov. Bez souladu vlastností tepelného čerpadla a soustavy bude zákazník hodně zklamán. Viessmann soulad vyřešil.

Marek Bezouška, specialista na tepelnou techniku, odborný školitel značky Viessmann, představuje výhody nových tepelných čerpadel vzduch-voda 250/252-A a 150/151-A.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Základem je využití progresivního chladiva R290, propanu, s vyšší energetickou efektivitou a zvýšenou využitelnou výstupní teplotou otopné vody do 70 °C. Toto je základní předpoklad pro možnost ekonomicky výhodně využít tepelné čerpadlo ve starších otopných teplotách navržených původně na teplotní spád 90/70 °C a na přerušovaný provoz. S tepelným čerpadlem se přechází na nepřerušovaný provoz. Tím odpadá dříve nutná výkonová přirážka na zátop, při kterém se zvýšená potřeba distribuce tepla do domu z kotle pro zkrácení doby zátopu řešila zvýšením teploty otopné vody.

To, že výstupní teplota otopné vody a tepelný výkon tepelného čerpadla odpovídají potřebě však neznamená, že došlo k souladu potřeb a možností. Na straně tepelného čerpadla zbývá požadavek na dostatek tepla k odtávání výparníku, které je u všech tepelných čerpadel vzduch-voda obvyklé. A toto teplo nesmí pokrývat přímotopný elektrický prvek, protože zdražuje provoz. Zbývá požadavek na zajištění dostatečného průtoku otopné vody kondenzátorem tepelného čerpadla tak, aby nemohly vzniknout havarijní stavy na kompresoru, které jej okamžitě odstaví z provozu. A jak to řešit, když například na všech tělesech otopné soustavy jsou termostatické ventilky, uživatel je na ně zvyklý a aktivně je využívá k úspoře nákladů? Zbývá také požadavek, na co nejednoduší instalaci. V tomto případě takovou, která vyžaduje jen přepojení trubek přívodu a zpátečky od starého zdroje tepla.

Oprávněně si lze položit otázku, proč Viessmann vyvinul tepelné čerpadlo, které tak hodně myslí i za instalační firmu, v domě zabírá minimální prostor, zásadně zkracuje dobu montáže, a to i v případě novostaveb vyžadujících okruh s přípravou teplé vody, okruh podlahového vytápění a okruh s otopnými tělesy a které je i mimořádně tiché? Odpověď je vcelku jednoduchá. Jen v Německu, kde má Viessmann domácí trh, se očekává instalace 6 miliónů tepelných čerpadel do roku 2030. To znamená násobně zvýšit kapacity instalačních firem. A nejen v Německu, v celé Evropě instalační firmy bojují s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků. Takže každá pomoc výrobce, každé opatření vylučující instalační chyby, má zásadní význam.

V reakci na aktuální strach z růstu cen zemního plynu Marek Bezouška říká, že jednou z možností ke snížení provozních nákladů s plynovým kotlem a s dlouhodobou životností je dotovaná investice do tepelného solárního systému. Relativně jednoduše jej lze integrovat do stávající soustavy, snížit náklady na přípravu teplé vody o polovinu, tedy po dobu cca půl roku prakticky plynový kotel vyřadit z provozu. Dobře navržený solární systém s kolektory zabraňujícími přehřátí bude spolehlivě sloužit desítky let.

Není radno se řídit strachem. Ale pokud už padla volba na tepelné čerpadlo, tak na prvním místě by měla stát otázka, zda bude plně v souladu s napojenou soustavou.