Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2017)

Datum: 4.5.2017  |  Autor: Ing. Jan Kolomazník

ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Gas-fired heating boilers – Part 1: General requirements and tests

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí EN 15502-1:2012+A1 překladem; nahrazuje ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) z ledna 2016 (převzetí EN 15502-1:2012+A1 vyhlášením)

Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a metody zkoušení týkající se zejména konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jakož i třídění, značení a uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky, hořáky s ventilátorem nebo hořáky s úplným předmísením směsi palivo/vzduch. Tato evropská norma platí pro kotle provedení B a C blíže specifikované v předmětu normy a je třeba ji používat spolu s příslušnými částmi 2 (část 2-1 a další).

S vydáním části 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1 (březen 2017) se s účinností od 2017-07-31 (viz příslušné změny s uvedením souběžné platnosti) zrušují: ČSN EN 625 (07 5325) z března 1997, ČSN EN 677 (07 5326) z července 1999, ČSN EN 15417 (07 5328) z dubna 2007 a ČSN EN 297 (07 5397) z června 1996.

ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

Gas-fired central heating boilers – Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí EN 15502-2-2:2014 překladem; nahrazuje ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) z května 2016 (převzetí EN 15502-2-2:2014 vyhlášením), s účinností od 2017-07-31 (viz příslušné změny s uvedením souběžné platnosti) se zrušují ČSN EN 625 (07 5325) z března 1997 (převzetí EN 625:1995 překladem), ČSN EN 677 (07 5326) z července 1999 (převzetí EN 677:1998 překladem), ČSN EN 15417 (07 5328) z dubna 2007 (převzetí EN 15417:2006 překladem) a ČSN EN 297 (07 5397) z června 1996 (převzetí EN 297:1994 překladem)

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení týkající se především konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jakož i třídění a značení kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky a hořáky s ventilátorem. Platí pro kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění provedení B11, B11BS, B12, B12BS, B13 a B13BS podle třídění v TNI CEN/TR 1749 blíže specifikované v předmětu normy.

ČSN EN 14471+A1 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – System chimneys with plastic flue liners – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí EN 14471:2013+A1 překladem; nahrazuje ČSN EN 14471+A1 (73 4215) ze září 2015 (převzetí EN 14471:2013+A1 vyhlášením)

Tato evropská norma specifikuje požadavky na vlastnosti a zkušební metody pro systémové komíny s plastovými vložkami, používanými pro odvod spalin od spotřebičů do venkovní atmosféry za suchého i mokrého provozu. Norma také specifikuje požadavky na značení, pokyny výrobce a prokazování shody. Tato evropská norma popisuje komínové díly, ze kterých mohou být systémové komíny sestaveny. Tato evropská norma neplatí pro komíny s odolností při vyhoření sazí klasifikační třídy G. Dále neplatí pro komíny s klasifikací uvedenou v předmětu normy.

Soubor ČSN EN 14037 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C
– Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky
– Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
– Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
– Část 4: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
– Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C
– Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Technical specifications and requirements
– Part 2: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Test method for thermal output
– Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Rating method and evaluation of radiant thermal output
– Part 4: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels – Test method for cooling capacity
– Part 5: Open or closed heated ceiling surfaces – Test method for thermal output

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění, 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Soubor vyhlášen v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017): ČSN EN 14037-1 ed.2 (převzetí EN 14037-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem), s účinností od 2018-06-30 (viz příslušná změna s uvedením souběžné platnosti) se zrušuje ČSN EN 14037-1 z ledna 2004 (převzetí EN 14037-1:2003 překladem); ČSN EN 14037-2 (převzetí 14037-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN) nahrazuje ČSN EN 14037-2 z května 2004 (převzetí EN 14037-2:2003 překladem); ČSN EN 14037-3 (převzetí 14037-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem) nahrazuje ČSN EN 14037-3 z května 2004 (převzetí EN 14037-3:2003 překladem); ČSN EN 14037-4 (převzetí 14037-4:2016 schválením k přímému používání jako ČSN); ČSN EN 14037-5 (převzetí 14037-5:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 13084-6 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

Free-standing chimneys – Part 6: Steel liners – Design and execution

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v dubnu 2017 (účinnost od 1.5.2017), převzetí EN 13084-6:2015 překladem; nahrazuje ČSN EN 13084-6 (73 4220) z května 2016 (převzetí EN 13084-6:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma určuje speciální požadavky a provozní kritéria pro návrh ocelových vložkových systémů pro volně stojící komíny. Norma specifikuje požadavky na válcové ocelové vložky popsané normou EN 13084-1. Tento dokument zahrnuje navrhování následujících tří základních typů vložek umístěných v nosné konstrukci: samonosná vložka, dělená vložka, zavěšená vložka. Kromě toho se tato norma vztahuje i na jednovrstvé komíny, jejichž povrch je v kontaktu se spalinami. Vložky, konstruované z prefabrikovaných kovových dílů podle EN 1856-1 a EN 1856-2, se provádějí jako samonosné vložky s přídavnými kotevními podporami a vodítky, definovanými podle tohoto dokumentu.

ČSN EN ISO 6976 (38 5572) Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla

Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášena v dubnu 2017 (účinnost od 1.5.2017), převzetí EN ISO 6976:2016 (ISO 6976:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6976 (38 5572) z února 2006 (převzetí EN ISO 6976:2006 (ISO 6976:1995 včetně oprav) překladem)

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 

Hodnotit:  

Datum: 4.5.2017
Autor: Ing. Jan Kolomazník   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

CAD a BIM knihovny

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo soutěže na podobu Vítězného náměstí bylo doručeno 43 návrhůCo všechno obsahuje běžná fotovoltaická elekrárna? Jaké potřebujete komponenty?CIUR získal ocenění za ekologický přístup k výrobě izolace Climatizer Plus®DELTA generálním projektantem expanze výrobní haly ENGEL v Kaplicích