Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč klesá prodej otopných těles? Roste podíl podlahového vytápění?

Redakce zpracovávala, tak jako každoročně, vyhodnocení prodejů otopných těles na území ČR vycházející z dat poskytnutých APTT. Z vyhodnocení období 2005 až 2013 je patrné, že prodej otopných těles neustále klesá, a to překvapivě i v době, kdy rostly prodeje tepelných zdrojů. Možným vysvětlením je narůstající tržní podíl velkoplošných systémů vytápění (teplovodních i elektrických), které ovšem APTT neeviduje.

Prodej otopných těles:
2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / Topná technika ve vybraných zemích EU 2005

Dovolili jsme si požádat o komentář firmy, které se tímto sortimentem zabývají. Přestože chápeme, že se jedná o citlivá data, byli jsme poměrně zvídaví. Ptali jsme se na roční prodeje za roky 2005 až 2013 u výrobců teplovodních systémů nejlépe v metrech prodaných trubek, u výrobců elektrických systémů v m2 folií a rohoží (případně by se hodil přibližný přepočet na W výkonu, abychom měli určité srovnání s klasickými otopnými tělesy) a odhad tržního podílu firmy na trhu ČR.

Cílem bylo získaná data využít jako celek pro porovnání podlahového vytápění s ostatními systémy. Děkujeme výrobcům a dodavatelům za důvěru, se kterou nám informace svěřili. Přesto nelze ze sebraných dat udělat dostatečně vypovídající závěry. Proto Vám nabízíme jen několik komentářů.

Ing. Jan Pešout, jednatel V systém elektro:
„Odhad podílu trhu dle prodeje topných rohoží a fólií je z našeho pohledu nepřesný a rozhodně neodráží skutečnou realitu velkoplošných systémů. Náš prodej směřuje primárně do velkoobchodů elektro. Navíc zejména u kabelů určených pro nízkoenergetické stavby je těžké určit podíl na vytápění, neboť stejné kabely jsou určeny pro ochranu potrubí a to často ve vysokých návinech/výkonech, tj. jeden kabel může být ekvivalentem 2 místností.
Určit prodej / počet realizací podle regulace je stejný problém, neboť zdaleka (bohužel) neplatí, že k našim vytápěným podlahám jdou naše regulátory. Zákazníci někdy dávají před kvalitou / vnitřní logikou regulátoru přednost vzhledu a obdrží barevný rámeček, kterému lze jen s obtížemi říkat přesný regulátor. Chtěl bych zároveň upozornit na dvě nepřesnosti: fólie a rohože pro hlavní vytápění prakticky nenabízíme a dalším zdrojem nepřesnosti je skutečnost, že v praxi se na stavbách objevují i kabely zcela nevhodné, ať již jednožilové, nebo s velmi mizernou konstrukcí.“

Daniel Hlaváček, ředitel Giacomini Czech:
„Problém srovnání prodejů potrubí v m je v tom, že trubky se mohou využívat i do jiných systémů vytápění (rozvody k topným tělesům, stěnové a stropní vytápění) a neumíme podlahové vytápění oddělit. Určitým ukazatelem nárůstu zájmu o podlahové vytápění by mohl být nárůst prodejů systémových desek, který mezi roky 2005 až 2013 vzrostl o cca 50 %.“

Ing. Charvát Pavel, obchodní manager USby s.r.o.:
„Prodeje sálavých elektrických topných těles rostou meziročně o cca 12–15 %. Nárůsty byly výrazně vyšší před rokem 2008, pak zasáhla negativně dotační politika státu na vybraná zařízení, která podle našeho názoru mnohdy nejsou pro nízkoenergetické domy tím nejlepším řešením.“

O spolupráci jsme požádali také Asociaci odborných velkoobchodů a výrobců TZB.

Ivan Bohata, prezident AOVV:
„Do průzkumu se zapojilo 9 členů. 6 z nich eviduje od roku 2012 plynulý nárůst prodejů podlahového vytápění.“

Index prodeje roku 2012 = 100Prodej podlahového vytápění – průměr z údajů 9 velkoobchodů
2013 ve srovnání s rokem 201299,4
První pololetí 2014114,7
Odhad celého roku 2014110,4

Nadstandardně k naší žádosti přistoupili ve firmě Fenix Trading s.r.o., kteří nám zpřístupnili podrobná firemní data.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info k tomu řekla: „Firmě Fenix moc děkujeme za důvěru, vážíme si tohoto přístupu. Ale vzhledem k tomu, že se nepodařilo shromáždit dostatečně velký počet podrobných dat, nelze výsledky zobecnit a využít pro zveřejnění.“

Miroslav PETR, vedoucí tuzemského obchodu FENIX Trading s.r.o:
„V současném informačním systému evidujeme údaje až od roku 2007, dřívější systém takto podrobné rozbory neumožňoval. Za zmínku stojí zejména trend, kdy roste prodej dle MJ, což naznačuje navyšování podílu systémů s nižším příkonem, které odpovídá klesající tepelné ztrátě novostaveb.
Podíl elektricky vytápěných staveb v ČR odhadujeme cca 8–10 %, podíl na novostavbách vyšší – min. 12–15 %. Na prodeji těchto systémů v ČR se FENIX může podílet cca 35 %.
Do hodnocení jsme zahrnuli jen systémy (topné kabely, rohože a folie) pro velkoplošné vytápění – plošný příkon do 100 W/m2. Topné rohože o příkonu 150–160 W/m2 by výsledná data téměř zdvojnásobily – nárůst o 70–90 %, nicméně tyto výkony se používají především pro komfortní doplňkový ohřev podlahy v koupelnách a kuchyních, proto jsme je do statistik nezahrnuli.“

Zajímavost k tématice podlahového elektrického vytápění

Zajímavostí k tématice podlahového elektrického vytápění je výzkum, který vznikl z iniciativy Fenix a realizovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Praha.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D., UCEEB Praha: „Firma Fenix Group a.s. jako výrobce elektrických systémů vytápění reagovala na mnohdy deklarovanou odlišnost mezi vypočtenou celkovou dodanou energií uvedenou v průkazech energetické náročnosti budov a reálnými spotřebami energie na referenčních rodinných domech. Cílem projektu bylo ověřit relevantnost PENB v porovnání se skutečnými podmínkami. Obecně lze říci, že elektrické sálavé systémy mají poměrně vysokou činnost pokrytí potřeby energie na vytápění v daném prostoru díky okamžité regulační odezvě a nulovým ztrátám v případě distribuce a výrobě energie v porovnání s teplovodním systémem.“

Cyril Svozil, předseda představenstva Fenix: „Spolupráce vedla k upřesnění TNI pro elektricky vytápěné budovy vedoucí k dosažení nižších výpočtových hodnot tzv. celkové dodané energie v těchto objektech. Závěry spolu s příslibem MPO, že v rámci novely vyhl. 78/2013 bude upraven i koeficient neobnovitelné energie pro elektřinu, jsou dobrou podporou pro používání elektrického vytápění pro nové dobře zateplené objekty.“

Jednou ze zajímavých instalací podlahového vytápění může být stavba 6 rodinných domů, jejichž výstavbu sleduje TZB-info a čtenáři on-line. Hrubá stavba těchto domů bude hotova za 25 dní, a pak bude následovat pokládka elektrického vytápění do Anhymentu®, který je ideálním řešením pro podlahy s podlahovým vytápěním, protože vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje snížit náklady na vytápění.

Děkujeme všem za spolupráci a za důvěru, se kterou nám výše uvedení poskytli informace. Nechť čtenáři sami posoudí postoj řady ostatních, kteří se nepřipojili a naši žádost odmítli.