Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak postupovat při poškození plynových zařízení při zemních pracích

Podklady pro zahájení prací, informace pro základní rozhodnutí, okamžité úkony při narušení pevnosti plynových zařízení při zemních pracích strojů v blízkosti potrubí.

Narušení pevnosti plynových zařízení při zemních pracích s použitím mechanismů v blízkosti potrubí

Podklady pro zahájení prací

Obr.
 1. Informace o místu prací
 2. Informace o vedení a uložení sítí
 3. Informace o vytýčení uloženého zařízení
 4. Specifické přístupy podle parametrů
  • Druh plynu
  • Dimenze potrubí
  • Materiál potrubí
  • Přetlak plynu v potrubí

Informace pro základní rozhodnutí

 1. Nízkotlaké potrubí – do 5,0 kPa
  Možnost zastavení a omezení úniku plynu pomocí hadru, zeminy apod.
 2. Středotlaké potrubí – nad 5,0 kPa do 5,0 bar
  Nelze bez potřebné techniky zastavit a omezit únik plynu.
 3. Vysokotlaké potrubí – nad 5,0 bar
  Nelze bez potřebné techniky zastavit a omezit únik plynu.

Okamžité úkony

 1. Pokud dojde k poškození vedení, vytáhnout jeho konec a zamezit úniku plynu podzemními dutinami
 2. U vytaženého konce potrubí zajistit:
  1. zmenšení úniku plynu (zlomením, ohybem, utemování lžící bagru apod.)
  2. nasměrování konce potrubí mimo zdroje iniciace, objekty, osoby apod.
 1. Zabezpečit evakuaci osob z místa ohrožení
 2. Zajistit zákaz vjezdu vozidel
 3. Zajistit uzavření oken a dveří do přilehlých objektů
 4. Vymezit ohrožený prostor páskou, předměty, osobami
 5. Účinně spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému

Postup v praxi – odhad rozsahu zóny

Při hodnocení praktických příkladů doporučuji postupovat podle (Zásady s nebezpečím výbuchu plynů v objektech, Michal Kratochvíl, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007), kdy se bezpečná vzdálenost, v níž již není působení vzdušné tlakové vlny nebezpečné pro člověka, počítá podle vzorce:

rbc = 5.Q1/2 [m]
 

kde je

rbc
poloměr bezpečné vzdálenosti [m]
Q
nálož tritolu [kg], výbuch 1 kg tritolu odpovídá výbuchu 7 m3 zemního plynu
 

Nebezpečná zóna

 • Jedná se o prostor s vysokým ohrožením účinky mimořádné události. Nebezpečnou zónou se vymezuje odstup od místa vyskytujícího se nebezpečí výbuchu.
 • Vymezení zóny se řídí druhem nebezpečí nebo unikající látky, hrozící výbuchem.

Doporučené vzdálenosti od místa předpokládaného výbuchu (hranice nebezpečné zóny): PLYNY 50 m