Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

K problematice uzavření hlavního uzávěru plynu v bytovém domě

V uvedeném případě bylo zjištěno, že SVJ dosud nemá řádně vyřešenou odpovědnost za plynovod ve společných prostorách bytu. Uzavřít uzávěry na plynovém zařízení lze jen ve stanovených případech a uvedení zařízení do provozu má přesná pravidla.

Text se vztahuje ke konkrétnímu případu a uvádí skutečnosti důležité pro bytové domy, pro SVJ i bytová družstva a pro správce domů.

Popis situace

V bytovém domě (SVJ) došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu bez jakékoliv informace uživatelům bytů v domě. Došlo k situaci, kdy u spuštěných spotřebičů bez dodávky plynu došlo k uhasnutí plamene.
Tato situace skýtá zejména velké nebezpečí u spotřebičů bez pojistky plamene, neboť po opětovném obnovení dodávky plynu může dojít u těchto spotřebičů, pokud nebyl uzavřen přívod plynu do hořáku, k úniku plynu do prostoru s instalovanými spotřebiči.
V té době prováděli na rozvodu plynu nějakou činnost dva majitelé bytů, ale klasicky nikdo nic nepřiznal. V daném případě šlo o běžné provedení plynovodu, tedy ve společných prostorách, kde je hlavní uzávěr plynu a plynovod a ten je pak veden až do jednotlivých bytů - s uzávěry před plynoměry a plynoměry v jednotlivých bytech.

V uvedeném případě bylo zjištěno, že SVJ dosud nemá řádně vyřešenou odpovědnost za plynovod ve společných prostorách bytu.
Jde o fakt, že v současné době kdokoliv a kdykoliv může uzavřít hlavní uzávěr plynu bytového domu, aniž by to bylo nějak regulováno a je proto nepostižitelný. Je tento úkon obecně vůbec nebezpečný s možnými bezpečnostními následky včetně následků právních - pro "viníka" ? Jde o prevenci - např. oficiálním oznámením všem členům od vedení SVJ.

Řešení

Předpis TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení stanoví, ve kterých případech může být provedeno přerušení dodávky plynu uzavřením příslušných uzávěrů např. uzavřením HUP.

  • V případech, kdy se jedná o havárii, poruchu zařízení a při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, může uzavření např. HUP provést kterákoliv osoba.
  • Pro uvádění plynového zařízení do provozu pak platí bezpečnostně-technické podmínky a požadavky výše uvedeného předpisu.

Je tedy zřejmé, že uzavřít uzávěry na plynovém zařízení lze jen ve stanovených případech a uvedení zařízení do provozu může realizovat jen oprávněná osoba jen podle stanovených bezpečnostních požadavků výše uvedeného předpisu. Považuji za účelné podmínky pro uzavření uzávěrů plynu a znovuuvedení do provozu řešit v nájemní smlouvě, tak aby byly jednoznačně upraveny podmínky pro tyto činnosti.

Z hlediska bezpečnosti vzniká zejména značně riziková situace při znovuvpuštění plynu do plynových spotřebičů, které např. nejsou vybaveny pojistkou plamene, kde může za této situace dojít k úniku plynu, vytvoření nebezpečné koncentrace a následně po iniciaci k výbuchu plynu s následným požárem.