Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla vzduch/voda s novými hodnotami výkonu pro novostavby i starší budovy

Společnost Viessmann rozšiřuje výkonovou řadu svých monoblokových tepelných čerpadel řady Vitocal 250 o pět nových výkonů. Společnost také představuje klimatizační strop Vitoset, inovativní systém panelového vytápění a chlazení, který rovněž rozšiřuje oblast použití technologie tepelných čerpadel.

Nové výkonné verze tepelných čerpadel typu vzduch/voda Vitocal 250-A a Vitocal 252-A společnosti Viessmann s výkonem až 18,5 kW jsou určeny k modernizaci topných systémů ve větších starších budovách s vysokým topným zatížením.
Nové výkonné verze tepelných čerpadel typu vzduch/voda Vitocal 250-A a Vitocal 252-A společnosti Viessmann s výkonem až 18,5 kW jsou určeny k modernizaci topných systémů ve větších starších budovách s vysokým topným zatížením.

Abychom co nejvíce omezili změny klimatu a přerušili závislost Evropy na fosilních palivech, je naprostou nutností urychlený přechod k obnovitelným zdrojům energie. V oblasti vytápění to v první řadě znamená, že neexistuje žádná alternativa k rozsáhlému využívání tepelných čerpadel pro vytápění domácností a výrobu teplé vody, a to jak v novostavbách, tak ve starších objektech.

Vitocal 250-A a 252-A: rozšíření nabídky výkonů otevírá potenciál pro nové aplikace

V podobě monoblokových systémů Vitocal 250-A a Vitocal 252-A (2,6 až 13,4 kW), které byly uvedeny na trh před dvěma lety, představila společnost Viessmann novou generaci tepelných čerpadel typu vzduch/voda, která s přírodním chladivem R290 snadno dosahují výstupní teploty 70 °C i při velmi nízkých venkovních teplotách. To znamená, že zákazníci již nejsou nuceni instalovat podlahové vytápění a ve stávajících budovách mohou jednoduše nadále používat své stávající radiátory.

Určeno pro novostavby s tepelným výkonem do 8,0 kW

I v novostavbách s dobrou tepelnou izolací si někdy požadavky žádají vyšší systémové teploty, například pro přípravu teplé vody. Pro takové případy jsou nyní k dispozici nové hodnoty výkonu od 2,1 do 8,0 kW (u A7/W35). S jednou z nových venkovních jednotek A4, A6 nebo A8 se kombinuje buď nástěnná vnitřní jednotka Vitocal 250-A, nebo volně stojící kompaktní zařízení Vitocal 252-A s integrovaným 190litrovým zásobníkem teplé vody.

Vyšší výkon pro větší starší budovy

Nové, výkonnější verze s tepelným výkonem až 18,5 kW jsou ideální pro modernizaci topných systémů ve větších starších budovách s vysokým topným zatížením. Stávající vnitřní jednotky nástěnného zařízení Vitocal 250-A nebo kompaktního zařízení Vitocal 252-A se zase spojují s venkovními jednotkami A16 nebo A19. Pro topné zatížení zátěže vyšší než 20 kW lze pomocí nových funkcí regulace spojit do kaskády dvě zařízení.

Řada Vitocal 250-A nabízí vynikající vlastnosti: vysoká účinnost, mimořádná tichost a rychlá instalace

Jedna věc, kterou mají všechny systémy řady Vitocal 250-A společné, je vysoce efektivní využití spotřebované energie. COP (topný faktor) až 5,4 (u A7/W35 podle ČSN EN 14511) zajišťuje nízké provozní náklady: tepelná čerpadla využijí jednu kWh elektřiny a volné teplo z venkovního vzduchu k výrobě více než pětinásobku využitelného tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Vitocal 250-A a Vitocal 252-A lze na přání zákazníka použít také k chlazení objektu v teplých letních dnech. Díky této další výhodě poskytují systémy vysokou úroveň klimatického komfortu v domácnosti po celý rok.

Tepelná čerpadla řady Vitocal 250-A vynikají také velmi tichým chodem. Pokročilá akustická konstrukce řadí čerpadla mezi nejtišší svého druhu. Nízkohlučné ventilátory s inteligentní regulací otáček a dalšími opatřeními pro snížení hluku umožňují nízké emise hluku z venkovních jednotek – pouze 30 dB(A) na vzdálenost čtyř metrů. To znamená, že tepelné čerpadlo není téměř slyšet. Emisní směrnice založené na německých technických pokynech pro omezování hluku v obytných oblastech během denního a nočního provozu zůstávají v povoleném maximálním rozsahu, a to i na malých objektech.

Pro úsporu času při instalaci systémů vyvinula společnost Viessmann systém Hydro AutoControl. Tento patentovaný hydraulický systém zajišťuje, že se tepelná čerpadla během procesu modernizace přizpůsobí téměř všem dostupným topným systémům, a eliminuje časově náročnou instalaci, kterou vyžadují jiná tepelná čerpadla. Systém je například již dodáván s integrovaným a připojeným akumulačním zásobníkem topné vody, jenž poskytuje energii pro odmrazování. Zabudován je do něj také snímač průtoku, jenž ve spolupráci s obtokovým ventilem udržuje optimální objemový průtok.

Systém řízení energie Energy Management poskytuje transparentní údaje o spotřebě a nákladech

Ať už současně s instalací tepelných čerpadel nebo později – Vitocal 250-A a Vitocal 252-A lze kdykoli kombinovat s fotovoltaickými moduly Vitovolt a bateriovým úložištěm Vitocharge VX3. To znamená, že tepelná čerpadla mohou po většinu dne běžet na vlastní vyrobenou zelenou elektřinu. Všechny systémové komponenty jsou snadno propojeny s digitálními službami Viessmann prostřednictvím platformy Viessmann One Base. To umožňuje uživatelům pohodlné ovládání prostřednictvím jejich chytrých telefonů a aplikace ViCare, stejně jako přímé uvedení do provozu, komplexní monitorování systému a vzdálenou údržbu specializovanými společnostmi pomocí servisního nástroje ViGuide.

Systém řízení energie Energy Management společnosti Viessmann, jenž byl zabudován do aplikace ViCare, zaznamenává všechny toky energie mezi tepelným čerpadlem, bateriovým úložištěm a jakýmkoli wallboxem pro elektromobily a graficky zobrazuje data na displeji chytrého telefonu nebo tabletu. Uživatelé tak mají stálý zdroj transparentních informací o výrobě a spotřebě energie. Nejdůležitější však je, že systém řízení energie využívají řídicí systémy modulu tepelného čerpadla a bateriového úložiště k zajištění efektivního provozu.

Výhody pro obchodní partnery

 • S výstupní teplotou 70 °C (65 °C při −15 °C) ideální pro projekty modernizace a přípravu teplé vody
 • Instalace stejně snadná jako nástěnný plynový kotel
 • Přibližně o 50 % méně komponent k instalaci než konvenční jednotky
 • Při uvádění do provozu není nutné udržovat minimální průtok, cirkulační objem nebo teplotu vody
 • Servisní spojení umožňuje rychlou reakci na poruchy
 • Pouze jedna řídicí a servisní aplikace pro všechny zdroje tepla

Výhody pro uživatele

 • Velmi tichý provoz 30 dB(A) ve vzdálenosti 4 m (Super Silent) znamená, že tepelné čerpadlo není téměř slyšet
 • Spolehlivý provoz a vynikající účinnost (OptiPerform)
 • Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti, COP (topný faktor) podle ČSN EN 14511: až 5,4 (pro A7/W35)
 • Chlazení pomocí funkce „aktivní chlazení“.
 • Chrání klima a životní prostředí (Climate Protect+++)
 • Zaručena rychlejší reakce na poruchy (servisní spojení)
 • Pohodlné ovládání přes aplikaci ViCare
 • Integrovaný systém řízení energie Energy Management pro transparentní informace o spotřebě energie a nákladech

Technické specifikace

 • Výkon: 2,1 až 18,5 kW (v kaskádě až 37 kW)
 • Maximální výstupní teplota: 70 °C (na základě venkovní teploty až −10 °C)
 • Hodnota COP (topný faktor) na základě ČSN EN 14511: až 5,4 (pro A7/W35)
 • Rozměry venkovní jednotky (délka × šířka × výška):
  • 600 × 1144 × 841 mm (2,1 až 8,0 kW)
  • 680 × 1144 × 1 382 mm (5,3 až 18,5 kW)
 • Hmotnost:
  • 162 kg (2,1 až 8,0 kW)
  • 253 kg (5,3 až 18,5 kW)
 • Kategorie energetické účinnosti: A+++

Termín dodání

Vitocal 250-A a Vitocal 252-A s výkonem až 8,0 kW jsou připraveny k dodání od dubna 2023. Výkon 5,3 až 18,5 kW a funkce kaskádování budou uvedeny na trh od září 2023.


1 Označení Climate Protect je založeno na ukazateli TEWI (celkový ekvivalentní potenciál oteplování), který charakterizuje účinnost životního cyklu systému a potenciál tvorby skleníkových plynů z použitého chladiva.

Vitocal 250
Společnost Viessmann rozšiřuje výkonovou nabídku své řady Vitocal 250 o pět nových výkonů. Na obrázku je nová varianta s výkonem až 8,0 kW se zásobníkem teplé vody Vitocell. Všechny varianty výkonu jsou mimořádně tiché a téměř neslyšné.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.