Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seznam techniků oprávněných k povinné kontrole kotlů na pevná paliva – výměny kotlů!

Veřejně přístupnou databázi odborně způsobilých osob k povinné kontrole teplovodních kotlů na pevná paliva vede ministerstvo životního prostředí. Tyto osoby jednoznačně určí kotel, jehož provoz musí být ukončen do 1. září 2024.

Začal rok 2024, na jehož konci by měl „vyhasnout“ poslední neekologický kotel na pevná paliva. Od 1. září totiž začíná plošně platit zákaz provozování teplovodních kotlů na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní emisní požadavky minimálně třídy 3. Od 1. září 2022 platil tento zákaz pouze pro kotle, které nebyly určeny k vytápění domácností, od konce letošního roku se zákaz bude týkat všech starých kotlů bez výjimky. V provozu je stále podstatně víc jak 100 tisíc nevyhovujících kotlů (některé odhady hovoří až o 250 tisících kotlů), a je asi naivní si myslet, že do začátku topné sezóny 2024/2025 budou všechny vyřazeny z provozu. Lze ovšem očekávat, že ze strany státní zprávy bude narůstat tlak na vyřazení těchto neekologických zdrojů tepla z provozu. Provozovatelům nevyhovujících kotlů hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun, která se může pravidelně opakovat až do vyřazení zdroje z provozu.

O tom, zda provozovaný kotel na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW vyhovuje, či nevyhovuje podmínkám pro provoz i po roce 2024, by měla napovědět pravidelná kontrola zdroje, provedená odborně způsobilou osobou (OZO). Kontrola by dle zákona o ochraně ovzduší (dále jen zákon) měla být prováděna pravidelně 1× za 36 měsíců, a o výsledcích kontroly musí OZO vypracovat zprávu. Ve zprávě se musí mimo jiné uvést také to, zda kontrolovaný kotel vyhovuje zákonným podmínkám pro provoz i od 1. září 2024. A právě touto zprávou provozovatel dokazuje, že provozuje svůj kotel v souladu se zákonem.

Databáze oprávněných techniků

Povinné kontroly teplovodních kotlů a topidel s teplovodním výměníkem spalující pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně smí podle zákona provádět pouze fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem tohoto spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto techniky označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). Podle § 17a zákona musí MŽP provozovat tzv. databázi OZO (dále jen Databáze), která má provozovatelům povinně kontrolovaných spalovacích zdrojů umožnit jednoduché vyhledávání techniků, kteří jsou oprávnění kontrolovat právě ten jejich kotel či kamna a současně umožňuje komunikaci provozovatele přímo s výrobcem jeho spalovacího zdroje týkající se dostupnosti OZO. Správcem Databáze je MŽP a údaje do ní vkládají a aktualizují výrobci spalovacího zdrojů. Výrobci jsou povinni údaje o OZO do Databáze vložit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy OZO udělili oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.

Webová adresa databáze je „ipo.mzp.cz“, a návod na to, jak si v ní vyhledat OZO oprávněnou kontrolovat konkrétní kotel naleznete níže:

Přečtěte si také Kontroly kotlů – vyhledání technika v databázi odborně způsobilých osob Přečíst článek
 
 
Reklama