Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Vytápíme kapalnými palivy

Topný olej EL ve vytápění, část 6/6 – požárně bezpečnostní řešení PBŘ

Požární bezpečnost staveb je nedílnou součástí realizace projektů týkajících se extra lehkých topných olejů. Často přicházejí otázky týkající se nejen samotného zajištění bezpečnosti provozu, ale i dodržení platných norem a nařízení. Proto uzavíráme téma věnované využívání TOEL právě tímto tématem.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 • Musím pro nádrž 2 m3 a více vytvořit samostatný požární úsek, jde-li o vytápění nebo součást technologie?
 • Musí havarijní jímka pojmout objem topného oleje ze všech jednoplášťových nádrží nebo stačí jen jedné?
 • Co je to bod vzplanutí topného oleje?
 • Jakou výměnu vzduchu zajistit při odvětrání nádrží ven nebo uvnitř objektu?
 • Je prostor větraný dle normy považován za prostor s nebezpečím výbuchu?
 • Jak větrání úložiště oleje souvisí s činností hořáků a provozem kotelny?
 • Musí být odvzdušnění nádrže vyvedeno nad střechu?
Odpovědi na dotazy účastníků najdete ve videu.

Návrh PBŘ ve spojení s TOEL se provádí s ohledem na platné předpisy. Vzhledem k tomu, že TOEL patří spíše k minoritním druhům paliv, kterým legislativa nevěnovala dostatečnou pozornost, jsou některé z předpisů částečně zastaralé, překonané vývojem techniky. Proto je zvláště u větších výkonů žádoucí spolupracovat s odborníkem, který má v oblasti TOEL zkušenosti, a to i při jednání s HZS.

Základní požadavky požární bezpečnosti staveb jsou běžné:

 • zajistit bezpečný únik osob, zvířat a evakuaci majetku – návrh únikových cest
 • zamezit šíření požáru uvnitř objektu – požární úseky
 • zabránit přenesení požáru na sousední objekty – odstupové vzdálenosti
 • umožnit JPO účinný protipožární zásah – komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, požární voda, zřízení požární stanice
Přečtěte si také Ceny topného oleje EL (extralehkého) Přečíst článek

Nutno je rozlišit, zda TOEL slouží k vytápění objektu (je spalován v kotli) a nebo je použit jako zdroj tepla - součásti výrobní technologie, např. technologický ohřev sklářské pece apod.

Aktuálně lze úložiště TOEL o objemu do 2 000 litrů umístit v rámci jednoho požárního úseku. To může být nejjednodušší případ rodinného domu. Nádrž s větším objemem musí být v samostatném požárním úseku, ale i toto lze řešit v rámci zděného rodinného domu.

Pro nádrže s objemem nad 25 000 litrů platí speciální podmínky podle charakteru objektů.
V případě doplnění plynové kotelny o hořák na TOEL je nutné vyhodnotit a případně upravit zabezpečení kotelny. Jak s ohledem na únik plynu, tak například i způsob větrání aj.
Pro nádrže platí vždy platí, že jde o sklad hořlavých kapalin a podmínky určuje ČSN 65 0201.

Zajímá Vás využití extra lehkých topných olejů a chcete pomoci při řešení Vašeho projektu?
Obraťte se na odborníky.
Přečtěte si také Vytápíme kapalnými palivy Více k tématu
 
 
Reklama