Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stacionární plynové kotle vytvářejí tepelný komfort ve Sporthotelu Vlašim

Dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů Buderus Logano plus KB372-200 se stará o dodávku tepla v nízkotlaké plynové kotelně Sporthotelu Vlašim. Ve své typické barevné kombinaci odstínu modré na první pohled působí jako monoblok.

Dvojice kotlů Logano plus KB372-200 zapojená do kaskády pokryje požadavek až dvojnásobku jejich jednotkového výkonu 186 kW v režimu 80/60 °C a 200,0 kW v nízkoteplotním režimu 50/30 °C, celkem tedy až 400 kW. Nové kotle nahradily z hlediska energetické efektivity již překonané a z hlediska vysokých nároků na servis velmi náročné staré kotle.

Přestože jsou tyto kotle konstrukčně poměrně robustní, stacionární, tak vzhledem k jejich výkonu jsou kompaktní. Jejich příznivá hmotnost a rozměry umožňují snadný transport i po schodech, úzkými dveřmi atp. (šířka kotle pro transport 640 mm). Tato jejich vlastnost velmi ulehčila práci instalační firmě při modernizaci kotelny ve Sporthotelu Vlašim.


Obr. 1

Součástí modernizace kotelny bylo nové provedení odvodu spalin odpovídajícího požadavkům na kondenzační provoz, jak je zřejmé z obr. 1. Pro instalaci kotlů bylo využito standardizované příslušenství k těmto kotlům značky Buderus. Jak již zmíněný odvod spalin pro kaskádu, tak i propojovací kaskádová jednotka s kotlovými čerpadly či kompletní regulace. Regulace ovládá jak kaskádu kotlů tak i všechny otopné okruhy s ohledem na maximální využití kondenzace.

U každého z kotlů bylo instalováno kotlové elektronicky řízené oběhové čerpadlo. Kotle Logano plus KB372-200 nemají díky většímu objemu výměníku požadavek na minimální průtok a max. rozdíl teplot ΔT mezi výstupem a zpátečkou až 50 K. Pokud to tedy lze, nejčastěji se na otopnou soustavu napojují bez termohydraulického rozdělovače, a to systémem Tichelmann. U této instalace, vzhledem k poměrně rozsáhlé a z hlediska požadavků na teploty různorodé otopné soustavy hotelu, bylo pro provozní jistotu zvoleno zapojení s termohydraulickým rozdělovačem (THR). Na obrázku 2 je to svislý tepelně izolovaný zkrat mezi výstupem a zpátečkou vpravo od kotlů. THR, pokud nemá snižovat energetickou efektivitu využití energie v zemním plynu, vyžaduje přesné řízení výkonu kotlů a kotlových čerpadel ve vztahu k poměrům v THR. Zásadní je, aby nedocházelo k přimíchávání teplého výstupu z kotlů přes THR do vychlazené zpátečky ze soustavy, neboť by se zvyšovala teplota zpátečky do kotlů, snižoval stupeň kondenzace a klesala energetická efektivita. Tento základní požadavek řeší regulace ve spojení se správně umístěnými čidly teploty na kotlích a čidla umístěného u výstupu z THR směrem do otopné soustavy. Na potlačení nežádoucího stavu má příznivý efekt i velký vodní objem a robustnost použitých kotlů, neboť snáší hrubší provozní zásahy než kotle s malým vodním objemem.

Z pohledu instalací v kotelně je příkladné vzorové, černě natřené ocelové potrubí přepadu od pojistného ventilu svedené až k podlaze a podobně je to na obr. 1 vlevo od kotle. Na obr. 2 je vidět i další černé, tentokrát plastové, potrubí z nejnižšího bodu společného odvodu spalin pro odvod kondenzátu z něj, aby kondenzát neprocházel skrz kotle. Toto potrubí je zaústěno do neutralizačního boxu NE0.1 společně s odvodem kondenzátu z obou kotlů. U kotelen s výkonem nad 200 kW je použití neutralizace kondenzátu před zaústěním kondenzátu do kanalizace nutné.


Obr. 2

Obr. 3

Na obrázku 3 je vidět podružný rozdělovač otopných okruhů, který je umístěn cca 50 m od kotelny. Najdeme na něm okruhy pro vytápění restaurace, prostoru bazénu, ohřev bazénové vody či vzduchotechniku. Z výčtu okruhů je zřejmé, že se jejich požadavky na teploty, provozní režimy a výkony poměrně dost liší. Tyto různé požadavky řeší kompletní regulace Logamatic 5000. Popisovaná kaskáda má vzhledem k rozsahu výkonu každého kotle 1:6 v nízkoteplotním režimu modulační rozsah od 37 kW do 400 kW.

Pro provoz kotelny ve Sporthotelu Vlašim s poměrně výrazně odlišnými požadavky jednotlivých okruhů vytváří vysokou provozní jistotu i to, že výměník kotlů umožňuje provoz při neobvykle vysokém rozdílu teplot mezi výstupem z kotle a zpátečkou až ΔT = 50 K. Přičemž výstupní teplotu lze zvýšit až na 95 °C, pokud by to některý z napojených okruhů ve speciálním provozním případě, například pro teplotní dezinfekci zásobníku teplé vody, vyžadoval. Robustní výměník tepla ze slitiny hliníku je dimenzován na trvalý provozní tlak až 6 barů při nízké tlakové ztrátě.


Obr. 4

Technici porovnávající různá řešení kotelen s kaskádami plynových kotlů ocení i na obrázku zachycený zásobník zemního plynu realizovaný z potrubí s násobně větší dimenzí, než má plynové potrubí (žlutě), který slouží pro vykrývání nárazově zvýšených potřeb zemního plynu. Například při zahájení provozu kotlů, zapálení hořáku aj. V pozadí je umístěn zásobník (červený) na teplou vodu, jejíž příprava probíhá průtokovým způsobem v externím deskovém výměníku. Na sekundární straně výměníku je samostatný nabíjecí okruh s vlastním čerpadlem, viz schéma na obr. 4.

Referenční list „Vytápění ve Sporthotelu Vlašim“

Školící video na kotle KB372:

Video k montáži kaskády kotlů KB372:


Buderus (Bosch Termotechnika s.r.o.)
logo Buderus (Bosch Termotechnika s.r.o.)

Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...