Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úsporné vytápění s tepelnými čerpadly PZP

Tepelná čerpadla PZP, která společnost PZP HEATING a.s. ve spolupráci se svými obchodními a servisními partnery ročně instaluje v České republice, se dají počítat na stovky. Další stovky instalací ročně jsou realizovány prostřednictvím obchodních partnerů v zahraničí, zejména v zemích Evropské unie.

K našim největším realizovaným zakázkám patří aquaparky, sportovní stadiony, výrobní a průmyslové závody, administrativní budovy, základní školy, obecní úřady, rekreační komplexy a hotely. Pokud bereme v potaz požadavky na vytápění a ohřev teplé vody, jsou hotely velmi specifickou skupinou budov. Pro hotely je velkou výzvou zajistit svým hostům pohodlí jak ve vrcholné sezóně, tak i mimo ni. Pro zajištění opravdu vysokých úspor energie hraje nejdůležitější roli správně zvolený zdroj tepla. Ten musí fungovat efektivně a bez ohledu na proměnlivost sezónního zatížení.

Pro stanovení úsporných opatření na zakázce pro hotel Grand Litava Beroun byl zpracován energetický audit, jehož účelem bylo zjištění hodnot energetických a finančních toků a specifikace energetické a finanční náročnosti spojené s realizací navrhovaných opatření. Hotel Grand nabízí 69 prostorných pokojů a dalších 31 pro dlouhodobější ubytování. V prostorách hotelu se nachází tři konferenční místnosti a velký klimatizovaný konferenční sál. Hostům je k dispozici hotelová restaurace a Grill Bar Berounka.

Díky důmyslné technologii PZP, která funguje stabilně a spolehlivě, došlo k maximálnímu naplnění potřeb hotelových hostů. Mimo to se v účtech za energie projevily značné provozní úspory.


Potřeba tepla

Tepelné ztráty objektu 148 kW byly stanoveny v souladu s výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu -12°C. Denní spotřeba teplé vody je 7500 litrů.

Zdroj tepla

V tomto objektu jsou instalována čtyři tepelná čerpadla vzduch-voda SPLIT HP3AW 36 SB. Kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda disponuje celkovým výkonem 145,6 kW (při A2/W35°C); COP = 3,6. Na osazená tepelná čerpadla navazuje akumulační nádoba o objemu 1000 litrů. Výstup z akumulační nádoby je v rozdělovači rozvětven na jednotlivé topné okruhy.

Dělená SPLIT technologie tepelného čerpadla vzduch-voda přináší mnoho výhod. Vnitřní jednotky jsou umístěny ve strojovně hotelu, takže řídicí systém, kompresor a další komponenty nejsou vystavovány nepříznivým vlivům venkovního prostředí, čímž se výrazně zvyšuje celková životnost zařízení.

Výparníky tepelných čerpadel jsou umístěny na oploceném pozemku vedle hotelu. Celkem osm venkovních jednotek získává teplo z okolního prostředí přímým průchodem vzduchu skrz výměník tepla. Pro maximální komfort jsou výparníky osazeny dvojicí speciálních ultratichých ventilátorů ve tvaru sovích křídel s možností regulace otáček a snížení hlučnosti v nočním provozu.

Efektivní zdroj tepla je rovněž využit pro přípravu teplé vody. Ve strojovně jsou osazeny čtyři nepřímotopné zásobníkové ohřívače RBC 1000 HP, každý o objemu 1000 litrů a vždy s jedním vnitřním výměníkem s plochou 10 m2. Doplňkovým zdrojem tepla je elektrický přímotopný kotel o výkonu 2 x 36 kW.

Tepelná bilance objektu - výchozí stav

Lokalita objektu:Beroun - Králův Dvůr
Venkovní výpočtová teplota:-12,0°C
Průměrná venkovní teplota+4,1°C
Vnitřní výpočtová teplota+21,0°C
Délka otopné sezóny236 dnů
Tepelná ztráta objektu148 kW
Potřeba teplé vody7 500 l/den
Původní tepelný zdrojhorkovod
Celková spotřeba tepelné energie540 278 kWh/rok
Celkové náklady na dodávku tepla a TV1 415 513 Kč/rok

Tepelná bilance objektu - po instalaci tepelných čerpadel PZP

Nový tepelný zdroj4 x HP3AW 36 SB
Spotřeba energie pro tepelná čerpadla173 284 kWh/rok
Spotřeba energie pro bivalentní zdroj12 246 kWh/rok
Celková spotřeba tepelné energie185 530 kWh/rok
Celkové náklady za energii538 962 Kč/rok
Roční úspora provozních nákladů876 551 Kč

Zkušenosti s provozem

Dvouletým provozem ověřená úspora na vytápění a ohřev teplé vody představuje návratnost investice během 3 až 4 let. Investor, kromě ekonomických výsledků, oceňuje také uživatelský komfort a nízkou hlučnost zařízení, protože hotel se nachází v hustě obydlené části města.

Dodavatel zařízení: PZP HEATING a.s.
Realizační a servisní firma: VYKOM vytápění hal s.r.o.

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...