Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla PZP vytápí první herecké muzeum v Čechách

Ve východočeských Ratibořicích proběhla rekonstrukce kulturní památky z roku 1901, ve které vzniklo první herecké muzeum v Čechách. Najdeme zde stálou výstavu hereckých legend a pravidelné sezónní expozice. Součástí muzea je komorní kinosál, chodník slávy a herecká kolonáda. K dobré pohodě návštěvníků přispívá teplo, které do objektu přivádí čtyři tepelná čerpadla vzduch-voda AWX DYNAMIC výrobce PZP HEATING a.s.

Za celým projektem stojí od nápadu po realizaci režisér Tomáš Magnusek, kterému se podařilo zpřístupnit muzeum nyní v květnu 2017. Objekt muzea nese název „Herecký dům Viktorka“ a stal se novou turistickou zajímavostí na Náchodsku. Návštěvníkům je k dispozici muzeum, stylová restaurace, víceúčelový sál, penzion s wellness a zázemím pro hosty. Účelem tohoto projektu je naplnění pohodových výletů do kraje Boženy Němcové.

Návrh tepelných čerpadel PZP

Instalovaným zdrojem tepla pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřev vody v bazénu je kaskáda čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda HP3AWX16D. V objektu je nízkoteplotní kombinovaný otopný systém s podlahovým a stěnovým vytápěním a doplňkovými otopnými tělesy.

Tepelná bilance objektu:


• venkovní výpočtová teplota-17°C
• počet topných dnů292 dnů
• průměrná teplota v topném období4,8°C
• průměrná vnitřní teplota20,8°C
tepelný výkon (tepelná ztráta) objektu71,3 kW

Vypočtená roční potřeba tepla:

• roční potřeba tepla na vytápění164 MWh
• roční potřeba tepla na přípravu TeV63 MWh
• roční potřeba tepla na ohřev bazénu43 MWh
celková vypočtená roční potřeba tepla270 MWh

Tepelná čerpadla AWX DYNAMIC jsou navržena ve venkovním kompaktním provedení monoblok s invertorovou technologií. Každé tepelné čerpadlo disponuje vysokým sezónním topným faktorem až 4,94. Toto zařízení dosahuje vysoké efektivity nejenom řízením výkonu kompresoru, ale také přizpůsobením otáček ventilátoru a oběhového čerpadla. Velmi tichého chodu je dosaženo speciálně navrženými lamelami, použitím ultratichého EC ventilátoru a díky dokonale akusticky izolované kompresorové části.

Hodnoty hluku tepelného čerpadla AWX DYNAMIC jsou hluboko pod limitními hodnotami. Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m od jednotky HP3AWX16D je 39 dB.


Strojovna je rozdělena na dvě teplotní úrovně:

  • Vysoký teplotní spád 50/40°C pro okruh otopných těles, vzduchotechniky, stěnového vytápění a ohřevu bazénové vody. Do systému je vřazena akumulační nádrž o objemu 300 l.
  • Nízkoteplotní spád 40/32°C pro podlahové vytápění (1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP). Do systému je vřazena akumulační nádrž o objemu 800 l.

Zdroj tepla je rovněž využit pro přípravu teplé vody. Ve strojovně jsou osazeny dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody, každý o objemu 750 l. Doplňkovým zdrojem tepla je elektrický přímotopný kotel. Hydraulické propojení tepelných čerpadel se strojovnou je provedeno v předizolovaném potrubí uloženém v nezámrzné hloubce.

Rostoucí požadavky na co nejúspornější způsoby vytápění a ohřev užitkové vody vedou k nárůstu instalací tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla PZP se díky jejich spolehlivosti stávají již 25. rokem žádaným zdrojem tepla nejen v domácnostech. Jelikož jde o zcela automatický a bezobslužný topný systém s velmi komfortním ovládáním, lze ho instalovat v rodinných a bytových domech nebo v komerčních budovách různého charakteru (administrativní budovy, sportovní areály, hotely, školy, atd.).

Rekonstrukce Hereckého domu Viktorka
Rekonstrukce Hereckého domu Viktorka
Instalace tepelných čerpadel AWX DYNAMIC
Instalace tepelných čerpadel AWX DYNAMIC
Vnitřní technologie AWX DYNAMIC
Vnitřní technologie AWX DYNAMIC

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...