Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V rodinných domech nejsou revize tepelných čerpadel vždy povinné

V nedávné době se rozvířila diskuze o povinnosti provozovatelů tepelných čerpadel provádět pravidelné revize těsnosti chladicího okruhu. Nejedná se však o nic nového a nařízení Evropského parlamentu a komise o fluorovaných skleníkových plynech (F-plynech) je v platnosti již od roku 2009.

Tepelné čerpadlo AWX DYNAMIC
Tepelné čerpadlo AWX DYNAMIC

V současné době se musí prohlídky provádět u tepelných čerpadel obsahujících F-plyny v množství nad 3 kg. F-plyny jsou prakticky všechna běžně používaná chladiva v tepelných čerpadlech kromě CO2. Výjimkou jsou pak tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem (jsou naplněna chladivem již u výrobce). U těchto čerpadel je hranice pro povinné prohlídky posunuta na 6 kg chladiva. V oblasti tepelných čerpadel pro rodinné domy a menší objekty není tato povinnost příliš známá. Jedním z důvodů je fakt, že tepelná čerpadla pro rodinné domy vyráběná firmou PZP HEATING a.s. jsou hermeticky uzavřená a povinné revize se týkají pouze některých modelů.

Nově od 1.1.2017 podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, nastane povinnost kontrolovat tepelná čerpadla dle přísnějších limitů. Limity pro provádění prohlídek jsou závislé na typu použitého chladiva. Kontroly těsnosti se neprovádějí u zařízení obsahujících F-plyny v množství menším než 5 tun ekvivalentu CO2. Pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené zvyšuje se tento limit na hodnotu 10 tun ekvivalentu CO2.

V našem výrobním programu vyhovují novým přísnějším podmínkám tepelná čerpadla vzduch-voda modely AWX ECONOMIC a AWX DYNAMIC v celém rozsahu výkonové řady a tepelná čerpadla země-voda TERRASMART a TERRASTAR do výkonu 30 kW.

Lze tedy říci, že našich zákazníků, kteří užívají výše uvedená tepelná čerpadla se povinnost pravidelných revizí netýká. Nicméně ani uživatelé tepelných čerpadel s povinností revizí se nemusí obávat vysokých nákladů. Revizní prohlídky se dají s předstihem plánovat tak, aby náklady na provedení byly co možná nejnižší. Navíc v rámci revize provádí naši servisní technici i kontrolu provozních stavů a nastavení, čímž má uživatel zaručeno, že tepelné čerpadlo pracuje v optimálním režimu s dobrou ekonomikou provozu.

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...