Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nespaluj odpadky! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10

Odpadky je třeba třídit, pokud je nemůžeme opětovně použít na nové výrobky, je správné je spálit a využít energii v nich obsaženou. Aby se tak stalo s minimem emisí škodlivin, je třeba tak učinit ve spalovně odpadů, a ne v „malých“ kotlech či kamnech, kde to jde velmi špatně.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

01/10 Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

02/10 Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky

Odpadky (přesněji odpady) je třeba třídit, abychom maximalizovali jejich další využití, proto je chybné a krátkozraké je dělit jen na ty, které hoří či nehoří. Pokud máme odpadky, které již nelze (z různých důvodů) využít jinak než jejich spálením je přeměnit na tepelnou (či následně také na elektrickou) energii, je toto možné nejlépe v ZEVO = Zařízení na energetické využití odpadu zjednodušeně řečeno spalovna odpadů.

Malá spalovací zařízení, tedy kotle či kamna, které máme doma (cca do 30 kW), vyvinuli jejich výrobci pro spalování konkrétních paliv – nejčastěji pak v podobě biomasy (kusové dřevo, pelety či brikety) nebo uhlí (tříděné hnědé či černé uhlí, brikety…). Žádný výrobce nevyvinul malé spalovací zařízení pro spalování odpadků, protože to má svá výrazná specifika. Ne, že by spalitelný odpad v daných zařízeních neshořel, ale naneštěstí je spalování odpadů doprovázeno výrazným zvýšením produkce nejrůznějších škodlivin, které pak dýchají nejen naši sousedi, ale i my a členové naší rodiny (což nám na zdraví nepřidá). Stejně tak může být výrazně snížena životnost spalovacího zařízení, kouřovodu a komínu.

Lidské čichové buňky jsou často o hodně citlivější než analyzátory a dokáží dobře identifikovat štiplavý a charakteristický zápach ze spalování odpadků v domácnostech. Bylo by však chybou si myslet, že každý hodně kouřící komín je důsledkem spalování odpadků. Více o tom, proč spálením odpadků v domácnosti je vytvořeno více škodlivin, než jejich spálením ve spalovně odpadů viz třetí díl SMOKEMANova desatera správného topiče: „03/10 – NESPALUJ ODPADKY“

 
 
Reklama