Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zrození SMOKEMANa

SMOKEMANovo desatero správného topiče

SMOKEMAN se zrodil k tomu, aby svým desaterem správného topiče pomohl těm, kteří obsluhují svá kamna, krby a kotle na pevná paliva.

Jeden hodně kouřící komín dokáže řádně znečistit vzduch ve svém okolí, protože kouř nerespektuje hranice pozemku, ale ani jednotlivých zemí.

Celý seriál bude mít premiéru na TZB-info. Začínáme v pátek 8. dubna.

Je to podobné jako s auty, jedno špatně seřízené (většinou staré) auto dokáže vyprodukovat podobné množství škodlivin jako cca tisíc moderních automobilů. Stejně tak jeden špatně provozovaný (většinou starý) kotel dokáže vyprodukovat tolik škodlivin jako tisíc moderních dobře provozovaných kotlů. Častokrát se z komína kouří jen proto, že není respektována nějaká zásada správného topení, a náprava může být někdy velmi jednoduchá. Tento snadný krok může ušetřit životní prostředí ale i finanční prostředky provozovatele zařízení. Proto se zrodil SMOKEMAN se svým desaterem správného topiče.

 
 
Reklama