Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Používej moderní kotel či kamna. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Typ spalovacího zařízení zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu spalování, tedy emise znečišťujících látek, a míru využití energie z paliva.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

01/10 Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

02/10 Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky

03/10 Nespaluj odpadky!

04/10 Nedus oheň

05/10 Jak často a kolik přikládat

06/10 Co a jak čistit

Zjednodušeně můžeme říci, že spalovací zařízení je „krabička“, ve které hoří přiložené palivo. Cílem spalovacího zařízení je přeměnit chemicky vázanou energii uloženou v palivu na tepelnou energii s co možná největší účinností a minimální produkcí znečišťujících látek.

Dobře provozovaná moderní spalovací zařízení produkují podstatně měně škodlivin, než stará anebo špatně provozovaná spalovací zařízení. O tom, zda je zařízení moderní, nerozhoduje doba jeho zakoupení, ale to, co se „ukrývá“ uvnitř. Tedy konstrukce spalovacího zařízení a způsob vedení spalovacího procesu.

Na štítku kotle je uvedena jeho třída (nejvyšší je 5), do které je zařazen při certifikaci na zkušebně. Při procesu posuzování shody třída kotle odpovídá požadavkům na účinnost a emise znečišťujících látek (prach, CO, uhlovodíky). Přidělená třída potvrzuje, že když je kotel provozován optimálně , tak toto zařízení může splnit dané parametry. Na zkušebně je vše nastaveno ideálně a může se jednoduše stát, že reálné parametry budou podstatně horší. Aby se to nemohlo stát, je třeba důsledně dbát pokynů výrobce. Nový kotel může produkovat velké emise znečišťujících látek, pokud je špatně provozován. Je to „jen“ stroj, který je dosti závislý na obsluze, instalaci a údržbě. Všechna dnes prodávaná spalovací zařízení musí splňovat příslušné požadavky na Ecodesign.

Jaké existují typy spalovacích zařízení, jak pracují, v čem se liší a jaké mají výhody, které kotle můžeme provozovat, jaké jsou výhody moderních spalovacích zařízení, co je to akumulační nádoba a mnoho dalšího se dozvíte v sedmém díle SMOKEMANova desatera správného topiče: „07/10 – POUŽÍVEJ MODERNÍ KOTEL ČI KAMNA“:

 
 
Reklama