Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Udržuj optimální teplotu spalin. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin v kouřovodu (za spalovacím zařízením) je v domácích podmínkách jednoduše měřitelná teploměrem a poskytuje užitečné údaje o stavu spalovacího zařízení (zanesení výměníku), způsobu jeho provozu, míře využití vložené energie v palivu a může upozornit na nebezpečí spojené s kondenzací dehtů a vodní páry ve spalinové cestě.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

01/10 Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

02/10 Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky

03/10 Nespaluj odpadky!

04/10 Nedus oheň

05/10 Jak často a kolik přikládat

06/10 Co a jak čistit

07/10 Používej moderní kotel či kamna.

Optimální teplota spalin v kouřovodu představuje kompromis mezi dvěma mezními, nežádoucími stavy.

  1. Nízká teplota spalin má za následek snižování komínového tahu a kondenzaci dehtů a vodní páry ve spalinové cestě a tím i snížení životnosti a bezpečnosti provozu.
  2. Vysoká teplota spalin způsobuje vysokou hodnotu komínové ztráty.

Jedním z hlavních cílů bezpečného provozu zdroje tepla (kombinace typu spalovací zařízení a provedení spalinové cesty) je omezení, nebo lépe eliminace doby, po kterou dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinové cestě. Při dlouhodobém udržování nežádoucího stavu vzniká riziko zanesení a poškození komína. Komín by měl být na jeho „konci“ (ústí) suchý. Proto hodnota optimální teploty závisí nejen na spalovacím zařízení, ale také na provedení spalinové cesty. Tehdy déle vydrží a může mít „rozumný“ tah. Ke kondenzaci dochází vychlazením spalin pod tzv. rosný bod, jehož hodnota je ovlivňována složením paliva (hmotnostní zlomek vody a vodíku) a přebytkem spalovacího vzduchu. Se vzrůstající vlhkostí paliva roste vlhkost spalin, takže se zvyšuje hodnota rosného bodu a roste riziko kondenzace – také to je důvod, proč sušit dřevo.

Opačným problémem je příliš vysoká teplota spalin spjatá s nárůstem ztráty citelného tepla spalin, známá také jako komínová ztráta. Tato ztráta je z pohledu celkové tepelné účinnosti spalovacího zařízení nejvýznamnější. K neúměrnému nárůstu teploty spalin dochází při provozu spalovacího zařízení na vyšší než jmenovitý výkon (tzv. přetápění), při zanesení teplosměnných ploch, nebo při spalování jiného, než předepsaného paliva. Postupně vzrůstající teplota spalin může upozornit na zanášení teplosměnných ploch a „říci“ „nyní je třeba je vyčistit“.

Pro teplovodní kotle s ručním přikládáním je optimální teplota spalin cca mezi 150 až 250 °C a pro krbová kamna cca mezi 150 až 300 °C (za předpokladu kombinace s vhodně navrženou spalinovou cestou). U automatických kotlů se optimální teplota spalin pohybuje cca od 130 do 160 °C. Více o optimální teplotě spalin, možnostech její kontroly a rizicích vznikajících při jejich nedodržení zjistíte v osmém díle SMOKEMANova desatera správného topiče „08/10 – UDRŽUJ OPTIMÁLNÍ TEPLOTU SPALIN“.

 
 
Reklama