Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace v České republice, lumpárna, aneb ekologie naruby

To, co se momentálně děje na Ministerstvu životního prostředí a v Moravskoslezském kraji, to snad už dlouho nikdo nepamatuje. Místo toho, aby byli řádně uspokojeni žadatelé ze skončeného programu Zelená úsporám, dochází k vymýšlení nových pseudoprogramů, u kterých musí každý jenom trochu soudný člověk zakroutit hlavou.

Místo toho, aby byly podporovány obnovitelné zdroje energie, je neskrývaně podporováno spalování uhlí.

A aby toho nebylo dost, jsou z dotací vylučování žadatelé, kteří by dříve z již nefungujícího programu Zelená úsporám dotaci dostali. Chtějí-li topit čistě peletami nebo dřevem, tak na dotaci nemají nárok.

Jak to tedy funguje? Na kotel na uhlí s automatickým podáváním paliva dotaci dostanete, ale na automatický kotel čistě na pelety nikoliv. Proč ? Na to vám radši nikdo odpovídat nebude.

Proto podáváme veřejnou výzvu ke změně pravidel dotačního programu Ministerstva životního prostředí nebo k odstoupení osob zodpovědných za stávající stav.

To vše z důvodu otevřené podpory soukromým firmám dobývajícím uhlí a soukromým firmám, vyrábějícím zařízení na jeho spalování.

Neboť z peněz nás všech daňových poplatníků jsou dotovány pouze výrobky, které musí vždy umět spalovat uhlí.

Ptáme se tedy veřejně, proč neběží program Zelená úsporám?

Proč Státní fond Životního prostředí nepřijímá žádosti na podporu obnovitelných energií, aspoň v Moravskoslezském kraji?

Proč není podporováno ekologicky šetrné spalování dřeva a pelet bez uhlí?

Ptáme se, kdo z toho má prospěch? ……. Občan?……Jistě NE!

Česká republika zase dosáhla prvenství v Evropě.
Programy na podporu obnovitelných zdrojů neběží, ale programy na spalování uhlí ANO.

Byl bych velice rád, pokud by mi někdo, kdo program vymyslel, veřejně odpověděl na několik otázek:

  • Jak chcete u malých spalovacích zdrojů v rodinných domcích ze spalin vyloučit síru a dehty obsažené v uhlí, aby to nebylo na ulici před domem cítit ?
  • Jak chcete zabránit spalování hnědého uhlí v automatických kotlích polské provenience, které jsou konstrukčně stavěné převážně na černé uhlí, a kterých se prodává v Moravskoslezském kraji minimálně 50 % ze všech prodaných automatů na uhlí?
  • Jak chcete zabránit spalování různých odpadů a plastů spolu s uhlím, když právě uhlí je tím palivem, se kterým se rozdrcené plasty a jiné odpady spalují nejlépe? Jenom připomenu, že zařízení na drcení a lisování těchto odpadů nabízejí právě již zmínění prodejci polských kotlů na uhlí.
  • Jaká je, dle vašeho názoru, kvalita spalování u kotlů na uhlí s automatickým podáváním paliva v útlumovém režimu nebo v režimu, kdy kotel udržuje žhavé lůžko ? Většina těchto kotlů nemá totiž automatické zapalování paliva, a proto platí, že na podzim zatopíte a na jaře vyhasnete. Pro pořádné kotle na pelety je zapalovací zařízení běžná záležitost.

Tak bych mohl pokračovat. Uhlí nikdy nebylo, a ani nebude ekologickým palivem. Na tom se nezmění nic, ať bude u moci kdokoli. Je palivem, které lze za určitých podmínek spálit velmi slušně, a na to nepotřebuje nikdo automatický kotel na uhlí.

Uhlí však není tak kvalitní zdroj energie, aby kvůli němu musela být vyřazena z dotací ostatní zařízení a paliva.

Doplnění redakce:
Tento článek byl prvním impulsem k diskusi o tzv."kotlíkové dotaci" na TZB-info. Na tento první článek bezprotředně reagoval Tomáš Podivínský, náměstek Státního fondu životního prostředí. Prostor jsem dali i dalším odborníkům. Zajímavý a věcný pohled měl Ing. Zdeněk Lyčka . "Diskuse" pokračovala článkem Ing. Leopolda Bendy a vyjádřením Klastru Česká peleta. Problematiku sledoval i kolega Ing.Milan Bechyně na veletrhu Infotherma v Ostravě. Z jedné diskuse na našem stánku vznikly další dva články Efektivita využití prostředků na podporu automatických kotlů na uhlí v Moravskoslezském kraji a Pár poznámek k problematice DOTAČNÍ POLITIKA v kraji Moravskoslezském. Čtenáři mohli diskutovat na našem facebooku.
Realita:
Projekt odstartoval ve středu 1.2.2012 ráno a už v devět hodin kraj musel výzvu zastavit. „Už se nám nashromáždily tři stovky žádostí, takže dnes musíme projekt po jednom dni ukončit. V programu na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je totiž od státu a od nás 20 miliónů korun, které vystačí na 300 nových kotlů,“ vysvětlovala mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.
Rozhodovat se bude podle data žádosti a lidé obdrží dotaci až zpětně po zakoupení ekologického kotle buď na uhlí či na uhlí a biomasu, může zažádat jen osoba bydlící v Moravskoslezském kraji, zároveň podpisem žádosti o dotaci se žadatelé zaváží k tomu, že po dobu 15 let umožní kontrolu zadotovaného kotle. Kraj chce totiž zamezit tomu, aby v nich lidé pálili to, co tam nepatří.


ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
logo ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

Teplovodní zplynovací kotle na dřevo a uhlí, od výkonu 15 až 100 KW, automatické kotle na pelety. Kotle jsou oceněny známkou EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. Akumulace tepla. Ekonomika provozu.