Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotel pro maximální komfort vytápění a teplé vody

Stále častější výstavba energeticky úspornějších domů posiluje význam komfortu přípravy teplé vody na úkor významu vytápění. Nízká potřeba tepla na vytápění sice způsobuje cyklování kotle, ale vzhledem k tepelně akumulačním vlastnostem stavebních konstrukcí a zdokonalenému procesu zapalování hořáku kotle a jeho provozu při téměř stechiometrickém, ideálním, poměru mezi zemním plynem a spalovacím vzduchem jsou negativa cyklování zásadně minimalizována.

Při optimálním návrhu otopné soustavy včetně přípravy teplé vody pak nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W s integrovaným 46 l nabíjecím zásobníkem dokáže pracovat s normovaným stupněm využití zemního plynu až 98 % (Hs). To znamená, že z platby za spotřebovaný zemní plyn se ztratí pouhá 2 % při odvodu spalin. Takto vysoký stupeň využití zdroje tepelné energie je efektivní nejen finančně, ale i ekologicky, neboť jsou s ním spojeny velmi nízké emise CO2, prakticky žádné emise jiných plynů a vůbec žádné emise prachu.

Při zásobách zemního plynu, které současnou poptávku po něm pokryjí po dobu více než 200 let, při nárůstu jeho přepravní kapacity do Evropy po brzkém dokončení plynovodu Nord Stream 2 mimo politicky riziková území, se zemní plyn jeví jako velmi bezpečné palivo, jehož dodávka není ohrožena blackouty atp. A pokud by si někdo chtěl zabezpečit provoz kotle i při zkolabování elektrické sítě, tak potřebu elektrické energie pro chod kotle během blackoutu nebo jiného výpadku, může velmi jednoduše pokrýt z různých, komerčně snadno dostupných, záložních zdrojů.

Obr. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W je zařazen do třídy energetické účinnosti A
Obr. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W je zařazen do třídy energetické účinnosti A

Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W má tepelný výměník z ušlechtilé oceli, což garantuje nejen vysokou životnost, ale i minimalizaci problémů vznikající kombinací více různých kovů v konstrukci otopné soustavy.

Tepelný výkonový rozsah od 4,7 do 35 kW ukazuje na spolehlivé pokrytí potřeb po tepla při vytápění, ale i při přípravě teplé vody. Hodnota 35 kW je nadstandardní pro potřeby běžného rodinného domu a ve spojení v kotli integrovaným akumulačním zásobníkem 46 litrů, rovněž z nerezové oceli, dokáže pokrýt i mimořádně vysokou nárazovou potřebu teplé vody při současném použití více koupelen.

Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W je proto vhodný pro vícegenerační rodinné domy, ale může se velmi dobře osvědčit i v domech s různým jiným využitím.

Výkonově menší verze

Pokud by se někomu pro jeho dům jevil výkon tohoto kotle až příliš vysoký, může využít menší verzi s výkonem 4,7 až 26 kW (4,3 až 29,6 kW při přípravě teplé vody) nebo 4,7 až 19 kW (při přípravě teplé vody 4,3 až 23,7 kW).

Se zakoupením nástěnného plynového kondenzačního kotel Vitodens 111-W lze spojit získání prodloužené, komplexní záruky na 5 let provozu.

Obr. Pro uživatele je k dispozici snadné ovládání, se kterým může měnit jak parametry vytápění, tak přípravy teplé vody.
Obr. Pro uživatele je k dispozici snadné ovládání, se kterým může měnit jak parametry vytápění, tak přípravy teplé vody.
Obr. Výměník a zásobník teplé vody jsou z ušlechtilé, korozivzdorné oceli. Součástí kotle je expanzní nádoba pro okruh vytápění. Rovněž příprava teplé vody v zásobníku je vybavena hygienickou expanzní nádobou, aby nedocházelo k odkapávání vody při jejím ohřívaní do odpadního potrubí a tím se šetřila voda i tepelná energie v ní uložená.
Obr. Výměník a zásobník teplé vody jsou z ušlechtilé, korozivzdorné oceli. Součástí kotle je expanzní nádoba pro okruh vytápění. Rovněž příprava teplé vody v zásobníku je vybavena hygienickou expanzní nádobou, aby nedocházelo k odkapávání vody při jejím ohřívaní do odpadního potrubí a tím se šetřila voda i tepelná energie v ní uložená.

Přečtěte si také článek o kotlíkových dotacích, který pro vás Viessmann připravil.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.