Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

800 až 1000 kW z jednoho kotle

Nový typ plynového kondenzačního kotle Viessmann Vitocrossal 300, CRU se jmenovitým výkonem 800 až 1000 kW má vysoký normovaný stupeň využití až 98 % (Hs), což vyjádřeno účinností ve vztahu k výhřevnosti představuje hodnotu až 108,8 %. Vysoké využití energie v palivu je doplněno variabilitou možností využít jako palivo zemní plyn E nebo zkapalněný plyn. Je vhodný pro plynové vytápění velkých bytových domů, veřejné a podnikatelské objekty, průmysl.

800 až 1000 kW z jednoho kotle


Nový typ plynového kondenzačního kotle Viessmann Vitocrossal 300, CRU se jmenovitým výkonem 800 až 1000 kW má vysoký normovaný stupeň využití až 98 % (Hs), což vyjádřeno účinností ve vztahu k výhřevnosti představuje hodnotu až 108,8 %. Vysoké využití energie v palivu je doplněno variabilitou možností využít jako palivo zemní plyn E nebo zkapalněný plyn. Je vhodný pro plynové vytápění velkých bytových domů, veřejné a podnikatelské objekty, průmysl.

U takto výkonného a energeticky efektivního kotle je nutná vysoká provozní bezpečnost a dlouhá životnost. Tu zaručuje nerezový tepelný výměník Inox-Crossal, a to nejen z pohledu dlouhodobé stability, ale též s ohledem na vysoce účinný přenos tepla. Společně se samočisticím efektem hladkých ploch tepelného výměníku z nerezové oceli zajišťuje vysokou míru kondenzace.


Rozsah výkonů

Modulační rozsah výkonu až 1:6 umožňuje plynulý nepřerušovaný provoz s výkonem v kondenzačním provozu v rozmezí mezi 133 kW až 800 kW nebo 167 kW až 1000 kW. Uvedené hodnoty poukazují na velkou provozní pružnost i pro kotelny osazené i jen jedním kotlem. V případě doplnění kotle Vitocrossal 300, CRU  kotlem ze sortimentu Viessmann s menším jmenovitým výkonem lze snadno dosáhnout modulaci výkonu kotelny nad poměr 1:10. K tomu je nutné přičíst velký objem vody v kotli pro dobrou vlastní cirkulaci podporující stabilitu provozu. Kotel nevyžaduje žádný minimální objemový průtok. Výkonové maximum vytváří funkce pro kaskádovou regulaci až 8 kotlů, tedy celkový výkon až 8 x 1000 kW.

Hořák a zmenšení rozměrů


Na energeticky efektivním a mimořádně tichém provozu kotle Vitocrossal 300, CRU se podílí diskový hořák MatriX. Technologie hořáků MatriX je vyvíjena již desítky let a stála na počátku velmi tichých plynových hořáků s mimořádně nízkou produkcí emisí NOx. Nový diskový hořák MatriX je rozhodujícím faktorem i pro umírněné rozměry kotle. Výsledkem je zkrácená spalovací komora a úspora místa na instalaci. Zmenšené rozměry usnadňují instalaci, například při modernizaci, kdy je nahrazení vyřazovaných velkých kotlů kvůli omezenému prostoru kotelny komplikované. Tuto výhodu násobí možnost objednat zvlášť dodávku modulu výměníku tepla a zvlášť modulu hořáku.

Pro návrh kotelny je velkou předností možnost volit provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. V nových kotelnách bude zpravidla výhodnější navrhnout provoz nezávislý vzhledem k jednoduššímu zajištění předepsaných parametrů vnitřního prostředí v kotelně, ochraně proti zamrznutí při podnulových teplotách aj.

Údržba

Pro údržbu a servis je podstatnou výhodou možnost odklopit přední část krytu kotle směrem nahoru pomocí plynové pružiny. Boční kryt kotle je možno rychle a snadno vysadit, což umožní neomezený přístup k diskovému hořáku MatriX, který se dá rovněž snadno vyklopit, do strany.


Řízení

Součástí řídicího systému kotle je asistenční funkce regulace Vitotronic s velkým barevným dotykovým displejem a energetickým kokpitem. Samozřejmostí je integrované rozhraní LAN pro přímé spojení s internetem a rozhraní WLAN pro servis.

Funkce asistenta pomáhá při uvedení do provozu.

Pomocí osvědčeného rozhraní Vitocom může být kondenzační kotel spojen přímo s web-serverem Vitodata. Tato funkce otevírá specializovaným topenářským firmám možnost využití doplňkových služeb, které zajistí bezporuchový provoz zařízení. Rozhraní Vitocom a energetický kokpit regulace umožňují transparentní vizualizaci dat o spotřebě paliva.


Přednost systémové techniky

„Celek je víc než jen součet jeho částí.“ Vše, co nabízí na základě tohoto principu firma Viessmann, splňuje standard Viessmann co se týče kvality, spolehlivosti a efektivity. Pouze perfektní souhra systémově integrovaných komponent vytváří kompletní výkonový potenciál špičkové inovativní techniky.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.