Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynová zařízení v budovách - III

Základní části rozvodu plynu

Přehled definic odběrných plynových zařízení dle platné lagislativy a technických předpisů TPG. Dle umístění hlavního uzávěru plynu jsou názorně popsány jednotlivé dílčí části plynového rozvodu. Článek je určen odborné veřejnosti.

1. Jak je definováno odběrné plynové zařízení (OPZ)?


PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH

a) Definice podle zákona č. 458/2000 Sb. - Veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení.

b) Definice podle TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" a TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu"

Veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu až k zařízení pro konečné využití plynu.

POZNÁMKA: Pokud není v textu výslovně uvedeno, že se jedná o definici podle bodu b), rozumí se odběrným plynovým zařízením zařízení bodu a), tj. zařízení včetně spotřebiče. Tato definice je totiž relevantní ve vztahu k povinnostem uloženým právními předpisy.Obr. 1 - Přehledové schéma plynového zařízení podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

Legenda k obrázku: 1 - Uliční rozvod, 2 - Hlavní uzávěr plynu, 3 - Regulátor, 4 - Domovní uzávěr, 5 - Prostup domovního plynovodu obvodovou zdí, 6 - Samostatný objekt, 7 - Uzávěr před plynoměrem, 8 - Plynoměr, 9 - Uzávěr spotřebiče, 10 - Spotřebič

A - Plynové zařízení, B - Plynárenské zařízení, C - Odběrné plynové zařízení, D - Plynovodní přípojka, E - Domovní plynovod, F - Vnější plynovod, G - Vnitřní plynovod, H - Domovní rozvod, I - Spotřební rozvod, J - Připojení spotřebiče, K - Plynovod, L - Spotřebič

Odběrné plynové zařízení je, jak již napovídá název, zařízením, v němž je odebírán (spotřebováván) plyn. Jedná se tedy o zařízení, které je majetkem právnické, fyzické podnikající nebo fyzické (soukromé) osoby.


Obr. 2 - Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení při
umístění hlavního uzávěru plynu ve sklepě objektu

Legenda k obrázku: 1 - NTL distribuční plynovod, 2 - NTL přípojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 - Hlavní uzávěr plynu, 5 - Uzávěr plynu před plynoměrem, 6 - Uzávěr plynu před spotřebičem, 7 - Spotřebič plynu, 8 - Prostup plynovodu chráničkou osazenou v obvodové zdi objektu, 9 - Plynoměr, 10 - Plynárenské zařízení, 11 - Odběrné plynové zařízení


Obr. 3 - Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení při
umístění hlavního uzávěru plynu ve skříňce objektu

Legenda k obrázku: 1 - Středotlaký distribuční plynovod, 2 - Středotlaká přípojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 - HUP, umístěný ve skříni na hranici pozemku, 5 - Domovní nízkotlaký plynovod v zemi, 6 - Prostup domovního plynovodu, 7 - Domovní uzávěr plynu, 8 - Uzávěr plynu před plynoměrem, 9 - Uzávěr plynu před spotřebičem, 10 - Spotřebič plynu, 11 - Plynoměr (alternativně), 12 - Odběrné plynové zařízení (od HUP - pozice 4), 13 - Plynárenské zařízení (pozice 1 a 2), 14 - Regulátor tlaku plynu

 
 
Reklama