Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynová zařízení v budovách - VII

Požadavky na umisťování spotřebičů

Jaké platí zásady pro umísťování plynových spotřebičů připojených na odtah spalin a odebírajících vzduch z místnosti, v níž jsou instalovány? Článek je doplněn celou řadou ilustračních obrázků, které napomohou k lepší orientaci v problematice. Je určen odborné veřejnosti z řad projektantů a montážních firem.

Jaké zásady platí pro umísťování plynových spotřebičů bez odtahu spalin v bytových prostorech?

V případě spotřebiče bez odtahu spalin se jedná o tzv. spotřebiče typu A, které odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a produkty spalování jsou odváděny do téhož prostoru.


Obr. 1 - Schematické znázornění větratelného prostoru kuchyně se spotřebičem typu A

I. ZÁKAZY UMÍSTĚNÍ

1. Koupelny a sprchové kouty
2. Skladiště potravin
3. WC
4. Ložnice, kromě případů bytových jednotek s jednou obytnou místností, např. garsonky
5. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu

II. POŽADAVKY NA OBJEM PROSTORU

1. Požadavky na nejmenší objem prostoru, v němž může být instalován plynový spotřebič, jsou uvedeny v následující tabulce:

Spotřebiče provedení A Nejmenší požadovaný objem místnosti m3
POLOŽKA I bez odsávacích zařízení nad spotřebičem v bytových jednotkách s více obytnými místnostmi v bytových jednotkách s jednou obytnou místností
II s odsávacím zařízením nad spotřebičem (např. digestoř) I. II. I. II.
1 plynový sporák s plynovou nebo el. troubou nebo vestavná jednotka s oddělenou vařidlovou deskou a plynovou troubou 20 15 50 37,5
2 samostatná plynová trouba nebo samostatný plynový vařič s dvěma hořáky 10 7,5 25 18,7
3 plynová chladnička 6 4,5 6 4,5
4 plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW nebo zásobníkový ohřívač do příkonu 2 kW 20 15 20 15
5 plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW, umístěný společně s plynovým sporákem s plynovou nebo elektrickou troubou nebo vestavnou jednotkou s oddělenou vařidlovou deskou a plynovou troubou 26 19,5 80 60
6 plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW umístěný společně se samostatnou plynovou troubou nebo samostatným vařičem s dvěma hořáky nebo plynovou chladničkou 20 15 30 22,5

Tabulka 1 - Přehled prostorových požadavků na spotřebiče typu A

Při kombinaci spotřebičů pod podložkou 1, 2 a 3 se nejmenší přípustné objemy sčítají.

2. Pokud nemá místnost 1 nejmenší požadovaný objem, je možno ji propojit se sousední místností 2 neuzavíratelnou volnou plochou od podlahy až ke stropu o šířce nejméně 1 m nebo rovnocenným způsobem. Přitom musí být splněny následující požadavky:

 1. Objem místnosti V1 je nejméně 10 m3 a celkový objem obou místností V1 a V2 se rovná alespoň nejmenšímu požadovanému objemu, v daném případě požadovaných 20 m3
 2. Obě místnosti, 1 a 2, jsou alespoň přímo větratelné, např. oknem


Obr. 2 - Schematické znázornění propojení místností

III. POŽADAVKY NA VÝŠKU PROSTORU PRO INSTALACI SPOTŘEBIČŮ

1. Průměrná světlá výška prostoru = 2,3 m.


Obr. 3 - Schematické znázornění výšky místnosti se spotřebiči

2. V místnostech s klenutými nebo šikmými stropy je v případě, kdy je spotřebič umístěn u stěny nižší než 2,3 m, nutno instalovat nad spotřebič odsávací zařízení, např. digestoř


Obr. 4 - Schematické znázornění započítávaného prostoru pro instalaci spotřebiče

3. Do nejmenšího objemu pro umístění spotřebiče se započítává pouze objem místnosti s výškou alespoň 2,3 m, tj. prostor A, nikoliv B podle obrázku v bodě 2.

IV. POŽADAVKY NA VÝMĚNU VZDUCHU V PROSTORÁCH S PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI typu A

1. Podmínka

Prostor má alespoň JEDNONÁSOBNOU výměnu vzduchu za hodinu z nejmenšího požadovaného objemu místnosti pro plynový spotřebič nebo jeho kombinace - položky 1 až 6 podle tabulky v bodě II/1.

Výměna vzduchu n = 1
Prostor s plynovým sporákem a digestoří - požadovaný prostor 15 m3, výměna 15 m3/hod.

2. Podmínka

Jednonásobnou výměnu vzduchu n = 1 je možné splnit např.:

 1. instalací sníženého nebo perforovaného těsnění na křídlech oken a rámu oken
 2. odstraněním těsnění v příslušné délce - podle předpisu TPG 704 01
 3. instalací větracích mřížek v rámu okna, stavební konstrukcí apod.
 4. realizací větracího systému doloženého vzduchotechnickým výpočtem

3. Podmínka

V místnostech, v nichž je vytvářen podtlak, např. od zařízení sloužících k zajištění potřebné výměny vzduchu nebo umožňujících snížení požadavků na prostor - např. odsávací zařízení nad spotřebičem (digestoře), NESMÍ BÝT bez příslušných opatření instalovány spotřebiče typu B s atmosférickými hořáky, tj. připojené na odvod spalin - HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ.


Obr. 5 - Schematické znázornění vytváření podtlaku v místnosti

V. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY typu A

Pro provoz plynových průtokových ohřívačů bez odvodu spalin do venkovního prostoru platí tyto další požadavky:

 1. Příkon spotřebiče ≤ 10 kW
 2. Spotřebič má hlídač okolního prostředí, tzv. "OXYSTOP"
 3. Jeden vývod teplé vody, a to v místnosti, v níž je instalován
 4. Smí být požíván pouze pro dřez nebo umyvadlo

Obr. 6 - Schematické znázornění dovolených (ANO) a zakázaných (NE) instalací
průtokových ohřívačů vody bez odvodu spalin

Jaké platí zásady pro umísťování plynových spotřebičů připojených na odtah spalin a odebírajících vzduch z místnosti, v níž jsou instalovány?

V těchto případech se jedná o spotřebiče typu B s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (dále jen spotřebiče). Tyto spotřebiče odebírají vzduch pro spalování z prostoru, v němž jsou instalovány, a spaliny jsou odváděny kouřovodem a komínem do venkovního prostoru.

I. ZÁKAZY UMÍSTĚNÍ

1. Nevětratelné místnosti (místnost musí být alespoň nepřímo větratelná).


Obr. 1 - Schéma spotřebiče typu B

2. V prostorách, v nichž může být vytvářen podtlak vlivem větracích zařízení, např. ventilátorů, otvorů do šachet, schodišť, digestoří apod.
3. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
4. Spotřebiče bez pojistky proti zpětnému toku spalin o příkonu větším než 7 kW nesmějí být umístěny v nepřímo větratelných prostorech, které nesplňují zpřísněný požadavek na objem (2 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče).
POZNÁMKA: Je-li místnost kde je umístěn spotřebič, nepřímo větratelná, pak se její objem pro splnění požadavků nezapočítává. Započítává se objem propojeného sousedního přímo větratelného prostoru, nebo další přímo větratelné místnosti.


Obr. 2 - Schéma spotřebiče s instalovanou pojistkou proti zpětnému toku spalin

II. POŽADAVEK NA OBJEM PROSTORU

1. Větrané a přímo větratelné místnosti

Není-li k dispozici objem 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče, je možné zajistit náhradní rovnocenná řešení, která jsou uvedena v části IV. Praktická řešení bezpečného umístění spotřebičů typu B.

2. Nepřímo větratelné místnosti

a) Spotřebiče s pojistkou proti zpětnému toku spalin, spotřebiče bez pojistky proti zpětnému toku spalin o příkonu do 7 kW

b) Spotřebiče bez pojistky proti zpětnému toku spalin s příkonem nad 7 kW

III. POŽADAVKY NA PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A VĚTRÁNÍ

1. Pro bezpečný a spolehlivý provoz plynových spotřebičů typu B je třeba zajistit přívod vzduchu pro spalování:

2. Spotřebiče je možné instalovat do prostorů alespoň nepřímo větratelných.


Obr. 3 - Schéma umístění plynového spotřebiče v přímo a nepřímo větratelném prostoru

3. Spotřebiče o příkonu větším než 7 kW bez pojistky proti zpětnému toku spalin nesmí být umístěny v nepřímo větratelných prostorech, kde není k dispozici prostor 2 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče. Plynový kotel o příkonu větším než 7 kW bez pojistky proti zpětnému toku spalin (Prostor 2 se nezapočítává (do požadavku 1 m3/1 kW příkonu))


Obr. 4 - Schéma umístění plynového spotřebiče s příkonem větším než 7 kW bez pojistky proti zpětnému toku spalin

IV. PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ BEZPEČNÉHO UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ TYPU B

1. ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ - přívod vzduchu 1,6 m3/h na 1 kW příkonu spotřebiče

a) Plynový spotřebič je umístěn ve větratelném prostoru 1, který splňuje podmínku nejmenšího prostoru 1 m3/1 kW příkonu spotřebiče. Ve větratelném prostoru není rozhodující, zda je spotřebič vybaven pojistkou proti zpětnému toku spalin.


Obr. 5 - Schéma umístění plynového spotřebiče ve větratelném prostoru

b) Plynový spotřebič je umístěn v nepřímo větratelném prostoru 2, kotel má pojistku proti zpětném toku spalin - požadovaný prostor je 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče (Prostor 2 se nezapočítává).


Obr. 6 - Schéma umístění plynového spotřebiče v nepřímo větratelném prostoru

c) Plynový spotřebič je umístěn v nepřímo větratelném prostoru 2, kotel NEMÁ pojistku proti zpětnému toku spalin a jeho příkon je vyšší než 7 kW (Prostor 2 se nezapočítává).


Obr. 7 - Schéma umístění plynového spotřebiče s příkonem vyšším než 7 kW bez
pojistky proti zpětnému toku spalin v nepřímo větratelném prostoru

2. ŘEŠENÍ PŘI PROVEDENÍ NUTNÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CÍLE ZÁKLADNÍHO ŘEŠENÍ

a) Plynový spotřebič je umístěn ve větratelném prostoru 1, ale jeho velikost je menší než 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče.


Obr. 8 - Schéma umístění plynového spotřebiče ve větratelném prostoru, který
nevyhovuje z hlediska požadovaného objemu prostoru

OPATŘENÍ - k dosažení požadavku na nejmenší objem prostoru se místnost se spotřebičem propojí se sousedním prostorem 2, např. otvory ve dveřích nahoře a dole, každý o velikosti 10 cm2 na 1 kW příkonu, nejméně však 200 cm2. Okna v prostoru 1 a 2 mají provedeno snížené a perforované těsnění oken nebo instalované přivětrávání, např. mřížkou v rámu okna.

Přívod vzduchu 40 m3/h - VYHOVUJE (přívod vzduchu je zajištěn z prostoru 1, 2 a 3).

b) Plynový spotřebič je umístěn v nepřímo větratelném prostoru 2 (Prostor 2 se nezapočítává).


Obr. 9 - Schéma umístění plynového spotřebiče v nepřímo větratelném prostoru

OPATŘENÍ - k dosažení požadavku je provedeno propojení prostoru 2 větratelným prostorem 1 (např. otvory o velikosti 10 cm2 na 1 kW příkonu spotřebiče, a to u podlahy a v horní části dveří nebo stavební konstrukce, v případě kotle s příkonem 20 kW, tedy dvěma otvory, každý z nich o velikosti 200 cm2). Přívod vzduchu 32 m3/h - VYHOVUJE (přívod vzduchu je zajištěn z prostoru 1 a 3).

c) Plynový spotřebič je umístěn v přímo větratelném prostoru 1, který nemá požadovaný objem pro umístění (menší než 1 m3 na 1 kW příkonu).


Obr. 10 - Schéma umístění plynového spotřebiče do samostatné skříně s přívodem
vzduchu z venkovního prostoru

OPATŘENÍ - k dosažení požadavku předpisů je kotel umístěn do samostatného, odděleného prostoru (např. skříně) se samostatným trvalým přívodem vzduchu z venkovního prostoru otvorem (otvory) o celkovém volném průřezu nejméně 10 cm2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně ale 200 cm2. Přívod vzduchu 40 m3/h - VYHOVUJE (přívod vzduchu je zajištěn otvorem z venkovního prostoru do prostoru skříně spotřebiče o velikosti 250 cm2).

d) Plynový spotřebič je umístěn ve větraném prostoru 1, který nemá požadovaný objem pro umístění (menší než 1 m3 na 1 kW příkonu).


Obr. 11 - Schéma umístění plynového spotřebiče v prostoru s přívodem vzduchu
z venkovního prostoru

OPATŘENÍ - k naplnění požadavku předpisů je prostor 1 se spotřebičem propojen s venkovním prostorem otvorem (otvory) o volném průřezu nejméně 10 cm2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně ale 200 cm2. Otvory se umísťují co nejblíže u podlahy. Otvory jsou neuzavíratelné; pokud budou otvory uzavíratelné, musí být spuštění spotřebiče možné jen po jejich otevření. Přívod vzduchu 48 m3/h - VYHOVUJE (přívod vzduchu je zajištěn otvorem u podlahy o velikosti 300 cm2 z venkovního prostoru).

e) Plynový spotřebič je umístěn v prostoru 1 (příklad 1) nebo v prostoru 2 (příklad 2) bez oken, které nemají požadovaný objem pro umístění (alespoň 1 m3 na 1 kW příkonu u příkladu 1 a 2 m3 na 1 kW příkonu u příkladu 2).


Obr. 12 - PŘÍKLAD 1 - Schéma umístění plynového spotřebiče v prostoru s přívodem
vzduchu vzduchotechnickým kanálem z venkovního prostoru

OPATŘENÍ 1 - přívod vzduchu z venkovního prostoru vzduchotechnickým potrubím s vyústěním u podlahy.


Obr. 13 - PŘÍKLAD 2 - Schéma umístění plynového spotřebiče v nepřímo větratelném prostoru s přívodem
vzduchu pomocí vzduchotechnického kanálu z venkovního prostoru přes sousední místnost

OPATŘENÍ 2 - přívod vzduchu z venkovního prostoru vzduchotechnickým potrubím s vyústěním u podlahy.

SPOLEČNÉ POŽADAVKY OPATŘENÍ 1 a 2

K dosažení požadavku předpisů je spotřebič umístěn v prostoru 2 bez oken, který je trvale větraným prostorem se samostatným přívodem vzduchu z venkovního prostoru vzduchotechnickým potrubím nebo kanálem otvorem (otvory) o volném průřezu nejméně 10 cm2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně ale 200 cm2. Otvory mohou být uzavíratelné jen za podmínky, že před spuštěním spotřebiče dojde k jejich otevření. Je-li vzduch přiveden potrubím, kanálkem, vzducho vodem apod., musí být jeho průřez zvětšený o ekvivalentní přirážku nej méně 0,0015 m2 na 1 m délky. Na každý ohyb 90° se připočítává ekvivalentní délka nejméně 3 m, na ohyb 45° délka nejméně 1,5 m. Ve složitějších pří padech musí být provedení a dimenzování zařízení pro přívod vzduchu doloženo vzduchotechnickým výpočtem.

f) Plynový spotřebič je umístěn v prostoru 2, který není propojen s přímo větratelnou místností 3, která nemá požadovaný objem (menší než 1 m3 na 1 kW příkonu).


Obr. 14 - Schéma umístění plynového spotřebiče v nepřímo větratelném prostoru
s přívodem vzduchu pomocí ventilátoru

OPATŘENÍ - požadovaný přívod vzduchu je zajištěn nuceným větráním (např. axiální ventilátor) za podmínky, že větrání musí být přetlakové, při použití více ventilátorů musí být větrání přetlakové nebo rovnotlaké a jednotlivé ventilátory, resp. jejich chod musí být vzájemně jištěn, aby nemohlo v místnosti se spotřebičem dojít k vytváření podtlaku, který by nepříznivě ovlivňoval funkci hořáků, přerušovače tlaku nebo komínu. Spotřebič smí být spuštěn až po zapnutí nuceného větrání.

g) Plynový spotřebič je umístěn v prostoru 1, 2 a 3, který nevyhovuje z hlediska potřebného prostoru 1 m3 na 1 kW příkonu (nebo u kotlů s výkonem nad 7 kW, umístěných v nepřímo větratelných prostorech a nevybavených pojistkou proti zpětnému toku spalin, 2 m3 na 1 kW příkonu) nebo kde není zajištěn přívod vzduchu 1,6 m3/h na 1 kW příkonu spotřebiče.

OPATŘENÍ - k dosažení požadavků příslušných předpisů na objem prostoru a přívod vzduchu lze využít kombinací způsobů uvedených v OPATŘENÍ pod body a) až f), případně jejich modifikací.

h) Ostatní běžné příklady umístění spotřebičů v praxi.


Obr. 15 - Plynový kotel umístěný ve skříni s přívodem vzduchu z venkovních prostor. Skříň
je umístěna v nevětraném prostoru.


Obr. 16 - Příklady řešení přívodu vzduchu k plynovému kotli umístěnému v samostatné skříni


Obr. 17 - Plynový kotel je umístěn ve skříni kuchyňské sestavy se samostatným přívodem
vzduchu větracím kanálem z venkovního prostoru. Kuchyň má charakter přímo větratelného prostoru,
který však nevyhovuje prostorovým požadavkům z hlediska příkonu plynového kotle.


Obr. 18 - Příklad řešení přívodu vzduchu ve větratelném prostoru pomocí motorově ovládané klapky.
Prostorové požadavky pro umístění kotle jsou nedostatečné. Přívod vzduchu okenními spárami je nedostatečný.

Jaké zásady platí při současném umístění spotřebičů bez odtahu spalin (spotřebiče typu A) a spotřebičů připojených na odtah spalin (spotřebiče typu B)?

Při kombinaci spotřebičů typu A se spotřebiči typu B je nejmenší požadovaný objem místnosti roven vyšší z hodnot nejmenšího objemu požadovaného pro spotřebiče daného provedení. Zároveň musí být splněny požadavky na výměnu vzduchu a na přívod vzduchu pro spotřebiče typu B.

Spotřebiče typu C, které jsou v kombinaci se spotřebiči typu A nebo B, nemají na požadovaný objem místnosti ani výměnu vzduchu žádný vliv.


Obr. 1 - Schematické znázornění společného umístění spotřebiče typu A a B

1 Požadavek na prostor

 1. plynový sporák: 20 m3
 2. plynový kotel: 1 m3 na 1 kW příkon spotřebiče = 30 m3

Závěr: Prostor 1 musí mít nejméně 30 m3.

2 Požadavek přívodu vzduchu

1,6 m3/h na 1 kW příkon spotřebiče = 48 m3/h.

 
 
Reklama