Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové kotle na dřevo od OPOP nabízí výkon 25 až 55 kW

Nové modely kotlů na dřevo s výkonem až do 55 kilowatt najdete pod označením H4EKO-D MAX. Tento výkonový rozsah umožňuje vytápět rodinné domy a jiné středně velké objekty. Kotle se pyšní prostornou palivovou šachtou o objemu až 201 litrů a můžete přikládat i půlmetrová polena. Vysoká účinnost navíc zajistí nižší spotřebu paliva.

Zdroj: OPOP, Shutterstock
Zdroj: OPOP, Shutterstock

Díky rozšíření výkonové řady má firma OPOP v nabídce zplynovací kotle na dřevo od 16 až do 55 kW. Bez problému si tak vybere každý, kdo chce topit dřevem. Kotel může sloužit jako hlavní i jako vedlejší zdroj vytápění.

Výhodné vytápění dřevem

Nejen rodinné domy, ale i rozsáhlejší objekty, jako jsou penziony, malé hotely nebo například truhlářské dílny, potřebují vytápění s vyšším výkonem a dostupným palivem. Právě proto jsme s novými kotli H4EKO-D MAX přišli,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek z OPOP. 

Zdroj: OPOP, Shutterstock
Zdroj: OPOP, Shutterstock

Účinnost kotlů H4EKO-D MAX neklesá pod 89 procent, což znamená, že kotel téměř všechnu energii uloženou v palivu přemění na teplo. Vysoká účinnost zajišťuje nízkou spotřebu dřeva a odlišuje moderní zplynovací kotle od starších prohořívacích typů. Pro srovnání – kotel, který byl vyrobený před 15 lety, může mít i třetinové ztráty energie.

Využijte efektivnější spalování

Zplynovací kotle dosahují na rozdíl od starších prohořívacích typů vyšší úrovně spalování. Výhodou všech kotlů H4EKO-D i H4EKO-D MAX je elektronická řídicí jednotka s displejem. Odtahový ventilátor s modulovanými otáčkami automaticky reguluje chod a výkon kotle podle požadované teploty. Otáčky ventilátoru usnadňují také fázi roztápění.

Elektronická jednotka spolehlivě ovládá nejen proces spalování, ale i všechny prvky topného systému. Jde například o nadřazené moduly ovládající směšovací ventily, ohřev teplé vody nebo akumulační nádobu.

Zkušenostmi prověřená konstrukce

Všechny kotle OPOP se vyrábějí ve Valašském Meziříčí. Násypná šachta je vybavená distančními plechy, které ochraňují výměník tepla (svařenec) před působením zplodin. To zvyšuje celkovou životnost kotle. Díky spalovací komoře z žárobetonových cihel je lepší i kvalita hoření a množství produkovaných emisí je minimální.

Kotle H4EKO-D i H4EKO-D MAX splňují 5. emisní třídu, podmínky ekodesignu a jsou zaregistrované v aktuálních dotačních programech (Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace).

Zdroj: OPOP, Shutterstock
Zdroj: OPOP, Shutterstock

Přikládejte méně často

Nové kotle s výkonem 25 až 55 kilowatt mají velkou násypnou šachtu, do které se palivo přikládá z čela. Díky konstrukci a velikosti násypky lze spalovat polena dlouhá až 530 milimetrů, což šetří čas při přípravě dřeva. Palivová šachta má objem až 201 litrů.

Manuální přikládání dřeva zjednodušuje odsávací klapka. Před otevřením dvířek během 10 vteřin odsaje kouř z násypné šachty a díky tomu neunikne během přikládání žádný kouř do místnosti.

A jak poznáte vhodný čas pro přiložení nové dávky dřeva? Poradí signalizace docházejícího paliva, které reaguje na teplotu spalin. Všechny kotle H4EKO-D i H4EKO-D MAX zobrazí upozornění na svém displeji, případně i v aplikaci na telefonu.

Ovládejte kotel snadno i na dálku

Pokud kotel připojíte k internetu, můžete využívat vzdálený monitoring pomocí aplikace eModul. V telefonu či tabletu pak lze sledovat a měnit parametry vytápění. Samozřejmostí je nastavení pomocí pokojových termostatů nebo termostatických hlavic.

Zdroj: OPOP, Shutterstock
Zdroj: OPOP, Shutterstock

Pro správné fungování kotle je nezbytné připojit ke kotli akumulační nádobu, která uchová přebytečnou teplou vodu pro pozdější použití. Díky tomu vydrží dům vyhřátý i bez přikládání po celý den. Záleží samozřejmě na zvoleném objemu akumulační nádrže.

Ekvitermní regulace pomáhá šetřit

Kotel od OPOP umožňuje také automatickou regulaci, která probíhá na základě aktuální teploty venkovního vzduchu. Pokud připojíte čidlo teploty, řídicí jednotka přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuálnímu počasí a potřebám vytápění.

Pro správné fungování je nutné umístit čidlo tak, aby na něj nesvítilo přímé slunce nebo prudce nefoukal vítr. Díky regulaci výkonu podle aktuálních podmínek venku lze výrazně snížit náklady na vytápění.

Kombinace vytápění se vyplatí

Dřevo se často používá i jako vedlejší zdroj vytápění. V poslední době stále častěji doplňuje kotle na plyn nebo tepelné čerpadlo. „Pokud využíváte dva zdroje vytápění, zůstane vám možnost volby mezi dražším a levnějším topením, případně mezi lépe a hůře dostupným palivem,“ připomíná Ing. Roman Boczek z OPOP. Dřevo se jako doplňkový zdroj vytápění hodí hned z několika důvodů. „Obvykle máte možnost volby dodavatele, jde o ekologické palivo a patří mezi obnovitelné zdroje,“ dodává Ing. Boczek.