Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Vytápění / od 10.6.2022 do 15.4.2024


zpět na aktuální články

8.4.2024
Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Recenzovaný Požiadavky na energetickou náročnosť, nízke inštalačné náklady, tepelnú pohodu môžu byť výhodne splnené prevádzkou s relatívne nízkou teplotou vykurovacej vody v zimnom období, resp. vysokou teplotou chladiacej vody v lete pri využití podlahových, stropných, či stenových odovzdávacích prvkov.

2.4.2024
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Recenzovaný Autor se zabývá různými možnostmi a výzkumnými koncepcemi regulace tepelných čerpadel pracujících v otopné soustavě. Uvádí způsoby regulace tepelného výkonu otopných soustav s tepelnými čerpadly a v závěru i doporučení nejvhodnějšího řešení.

18.3.2024
Ing. Jiří Vrba, TNK 105 Komíny

Recenzovaný Náklady na vytápění lze radikálně snížit využitím lokálních spotřebičů na pevná paliva, jako jsou krbová kamna. Ale co když není k dispozici komín? Rozhodně to neřešte jen trubkou prostrčenou skrz stěnu. Vhodná, a hlavně bezpečná řešení existují.

12.2.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Výslednou hodnotu topného faktoru kombinace dvou tepelných čerpadel, ve které je první TČ zdrojem tepla pro druhé TČ, lze v běžné technické aplikační praxi poměrně jednoduše určit. Postup a výsledný vzorec je uveden v článku.

Ilustrativní obrázek (Foto a copy: Josef Hodboď)
11.12.2023
Ing. Veronika Dokoupilová, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

Recenzovaný Studie ukázala, že na dotaci v programu Oprav dům po babičce lze dosáhnout pouhým zateplením vybraných konstrukcí a orientačně jsou vyčísleny náklady a výše dotace. Majitel může doplnit vylepšení na straně TZB a využít k tomu další kategorie dotace.

26.5.2023
Ing. Zdeněk Lyčka

Recenzovaný Porovnání výpočtu objemu akumulačního zásobníku ke kotlům s ručním přikládáním dřeva v rodinném domě podle kritérií dotačních programů a normy ČSN EN 303-5 ukazuje na poměrnou shodu, respektive přijatelnost použití obou způsobů. Norma poskytuje minimální hodnotu. V praxi se výsledný objem zpravidla skládá ze dvou zásobníků.

24.4.2023
Dr. Ing. Libor Čapla, doc. Ing. Václav Koza, CS.c.

Recenzovaný Složení zemního plynu v distribuční soustavě ČR se markantně změnilo během roku 2022, kdy došlo k omezení dodávek plynu z Ruska a k jeho náhradě za LNG. V souvislosti s tím se článek zabývá změnami složení zemního plynu distribuovaného v ČR.

Foto ©G. Schwarz - Fotolia.com
10.2.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Náhrada kotle tepelným čerpadlem vyžaduje ověření hydrauliky soustavy, teplotních režimů a výkonů tepelného čerpadla. Vzájemné nepřizpůsobení lze orientačně odhalit změřením teplot, prací s grafy ekvitermní křivky a podklady výrobce, zejména v případě jednodušší soustavy vytápění v rodinném domě.

23.1.2023
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Ing. Josef Plášek

Recenzovaný TZB-info doporučuje Ve zkoumaném nezatepleném domě se šetří cca 8 % tepla při 8hodinovém nočním útlumu o 2 stupně. O úspoře tepla a udržení přijatelného komfortu rozhoduje stupeň zateplení, regulace, chování obyvatel a jiné.

5.10.2022
Ing. Vladimír Valenta

Seřízení otopné soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni se provede teplotní seřízení, které se týká řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni se provádí seřízení průtoků (hydrauliky), které se týká řízení dodávky tepla do každé konkrétní místnosti.

15.8.2022
Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Ing. Jan Šulc, Ph.D., Ing. Jan Šmolík, ČEZ Teplárenská a.s.

Recenzovaný Data z předávacích stanic systému CZT (SZTE) dostupná v jednom místě a v reálném čase umožní vytvořit typický odběrový diagram tepla odběratelů a podle něj prediktivním řízením minimalizovat náklady na elektrickou energii oběhových čerpadel a tepelné ztráty při distribuci tepla.

1.8.2022
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Recenzovaný Hliníková fólie za otopným tělesem sníží ztrátu tepla v rozsahu 0,4 % (zateplený dům vyhovující ČSN 73 0540) až cca 5 % (nezateplený dům s tepelně technickými vlastnostmi z 50. let). Současně se sníží výkon otopného tělesa o 10 až 15 % v závislosti na druhu a typu otopného tělesa.

13.6.2022
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.

Recenzovaný Výsledky výzkumů stěnového vytápění ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště, a že stěnové vytápění může mít stejnou nebo lepší energetickou účinnost ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo otopnými tělesy.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama