Aplikace

následující text

Tepelná čerpadla lze použít v celé řadě aplikací jak pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, tak i pro technologické účely ohřevu nebo chlazení. Najdou svá uplatnění nejen v rodinných a bytových domech, ale i ve stavbách občanské vybavenosti, průmyslu, zemědělství, sportovištích a bazénech.


ilustrační obr. © empics - Fotolia.com

Rodinné domy

Tepelná čerpadla se hojně instalují v rodinných domech především jako náhrada vytápění elektřinou nebo za zdroje na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej, atd.) Výhodou oproti vytápění elektřinou je 2,5 až 4 násobně nižší spotřeba elektrické energie, výhodou proti tuhým palivům je komfort provozu. Velikost úspory závisí na sezónním topném faktoru SPF, který se liší podle typu primárního zdroje (země, vzduch a voda) a také na otopné soustavě (radiátory, konvektory, podlahové a stěnové vytápění). Nejlepšího sezónního topného faktor lze dosáhnout u tepelného čerpadla voda/voda s podlahovým vytápění bez přípravy teplé vody. Vhodných zdrojů pro tento typ není v České republice mnoho. Daleko častěji se tedy instalují tepelná čerpadla země/voda nebo vzduch/voda. Z ekonomického a technického hlediska je třeba vždy posoudit, jaká instalace je pro daný dům nejvhodnější.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Jaké tepelné čerpadlo zvolit pro vytápění rodinného domu
Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá

Bytové domy

Při současném trendu snižování spotřeby energií a snahou o náhradu klasických zdrojů tepla za alternativní zdroje energie je zcela jistě zajímavá koncepce řešící vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech tepelnými čerpadly (dále jen TČ). Dalším důvodem jsou stále rostoucí ceny z centrálního zdroje CZT. Nejčastěji je v těchto objektech instalováno TČ vzduch/voda, neboť pro TČ země/voda není většinou v okolí domu ve vlastnictví investora dostatečný pozemek. V úvahu tedy připadá umístění TČ na střechu, na stěnu, vedle domu nebo do sklepních prostor.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Alternativa k centralizovanému zásobování teplem pro panelové domy
Vytápění bytového domu: Tepelná čerpadla a plynový kotel
Odpojení panelového domu od teplárny a náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem
Porovnání tepelného čerpadla a solární soustavy pro ohřev vody
Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?
Efektivní řešení stále vyšších cen tepla a teplé vody v bytovém domě
Energetická efektivita nasazení tepelných čerpadel v bytových domech
Využití absorpce jako náhrady či kombinace k centrálnímu zásobování teplem

Občanské stavby

Občanské stavby (školy, školky, hotely, úřady, zámky, kostely, atd.) jsou také stále častěji vytápěny tepelnými čerpadly. Tyto objekty mají většinou vyšší tepelné ztráty a je tedy potřeba vyšší výkon zdroje. Cena tepelného čerpadla o 5 násobně vyšším výkonu je jen 2 až 3 násobná, návratnost vložených investic je tedy v těchto objektech daleko příznivější. Často také bývá problém například památkově chráněné objekty tepelně izolovat. V těchto případech lze ušetřit provozní náklady právě instalováním tepelného čerpadla.

Články k tématu

Sluneční energie a tepelná čerpadla
Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni
Ekologické vytápění nového hotelu Rajská zahrada

Průmysl, obchod a zemědělství

Také v těchto objektech nachází tepelná čerpadla své uplatnění. Většinou se jedná o nestandartní sofistikovanější řešení, která dokáží v mnoha případech ušetřit nemalé provozní náklady. Často jsou v těchto provozech vypouštěny odpadní vody o nízké teplotě pro přímé využití, pro tepelná čerpadla jsou však ideálním zdrojem nízko potencionálního tepla. Další možností velmi dobrého využití je v případě potřeby na jedné straně chladit technologii a zároveň vytápět přilehlé prostory a objekty.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Farma se solárními kolektory a tepelným čerpadlem
Tepelená čerpadla větších výkonů na zakázku

Sportoviště a bazény

Typickým příkladem vhodného využití tepelného čerpadla v této oblasti je chlazení ledové plochy zimního stadionu a zároveň vytápění bazénu. Po technické stránce je toto propojení velmi vhodné, naráží však na potřebu stejné lokality obou sportovišť a osvíceného investora. Další možností je chladit zimní stadion a vytápět například přilehlé úřady.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Využití odpadního tepla při chlazení zimních stadionů
Bazénové odvlhčovací a větrací jednotky WPLE s rekuperací tepla a integrovaným tepelným čerpadlem
Nový stadion Vejsplachy ve Vrchlabí je hotov, vytápění a ohřev vody zde zajišťují tepelná čerpadla PZP

Využívání odpadního tepla

Aplikace, kde jde využít odpadního tepla s odpadní vody nebo vzduchu o vyšší teplotě, jsou ideálním případem pro tepelná čerpadla. U těchto zařízení se dosahuje vysokého topného faktoru a tedy i ekonomické hodnocení vychází velmi pozitivně. Odběr tepla jde často realizovat poměrně snadno a tedy i levně. Tepelná čerpadla při vhodných parametrech dosahují vyšších výkonů a mají nižší potřebu na příkon.

Články k tématu
Využití odpadního tepla při chlazení zimních stadionů
Výstavba solárního sezónního akumulátoru s tepelným čerpadlem
Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody
Využívání odpadního tepla z geotermálního energetického systému
Ventilační tepelná čerpadla NIBE
Bazénové odvlhčovací a větrací jednotky WPLE s rekuperací tepla a integrovaným tepelným čerpadlem
Využití odpadního tepla
Příprava teplé vody – fotovoltaika nebo solární tepelné kolektory?
Možnosti využití tepla z vnějších kanalizačních systémů
Tepelná čerpadla Master Therm v ojedinělém systému zpětného získávání tepla z cyklotronu
Využití odpadního či zbytkového tepla tepelnými čerpadly

Hybridní TČ

Samostatnou kapitolu tvoří hybridní tepelná čerpadla. Jde o kombinaci několika zdrojů nízkopotencionálního tepla anebo naopak několik odběrných míst. Jako příklad lze uvést využívání odpadního tepla a v případě, že ho není dostatek, je energie odebírána ze vzduchu. Další možností je odběr tepla z akumulační nádoby předehřívané solárními kolektory, a pokud není dostatečný sluneční svit, odebírá se teplo ze zemního horizontálního výměníku. Z hlediska spotřeby jde na jednom kondenzátoru ohřívat teplou vodu a na druhém vzduchovém kondenzátoru odvádět přebytečné teplo z chlazení.

Články k tématu
Zájem o hybridní zdroje tepla roste
Tepelná čerpadla aroTHERM pro vytápění novostaveb i pro hybridní otopné soustavy
Kombinace tepelného čerpadla a inovovaného kondenzačního plynového kotle
Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma získalo 1. místo v soutěži TOP Energie 2015
Novinky v oblasti vytápění představené na ISH 2015

následující text
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Témata 2018

Partneři - Tepelná čerpadla

CAD a BIM knihovny

Odborný garant

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Partneři - Vytápění

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSystém suchého zdění STAVSI - skvělá volba pro stavbu svépomocíMost je občas pod vodou. Je na to dobře připravenV Olomouci se bude opět protestovat proti stavbě Šantovky TowerDostatečná vlhkost či směr proudění vzduchu. Jak správně používat klimatizaci v interiéru?