Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aplikace

následující text

Tepelná čerpadla lze použít v celé řadě aplikací jak pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, tak i pro technologické účely ohřevu nebo chlazení. Najdou svá uplatnění nejen v rodinných a bytových domech, ale i ve stavbách občanské vybavenosti, průmyslu, zemědělství, sportovištích a bazénech.


ilustrační obr. © empics - Fotolia.com

Rodinné domy

Tepelná čerpadla se hojně instalují v rodinných domech především jako náhrada vytápění elektřinou nebo za zdroje na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej, atd.) Výhodou oproti vytápění elektřinou je 2,5 až 4 násobně nižší spotřeba elektrické energie, výhodou proti tuhým palivům je komfort provozu. Velikost úspory závisí na sezónním topném faktoru SPF, který se liší podle typu primárního zdroje (země, vzduch a voda) a také na otopné soustavě (radiátory, konvektory, podlahové a stěnové vytápění). Nejlepšího sezónního topného faktor lze dosáhnout u tepelného čerpadla voda/voda s podlahovým vytápění bez přípravy teplé vody. Vhodných zdrojů pro tento typ není v České republice mnoho. Daleko častěji se tedy instalují tepelná čerpadla země/voda nebo vzduch/voda. Z ekonomického a technického hlediska je třeba vždy posoudit, jaká instalace je pro daný dům nejvhodnější.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Jaké tepelné čerpadlo zvolit pro vytápění rodinného domu
Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá

Bytové domy

Při současném trendu snižování spotřeby energií a snahou o náhradu klasických zdrojů tepla za alternativní zdroje energie je zcela jistě zajímavá koncepce řešící vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech tepelnými čerpadly (dále jen TČ). Dalším důvodem jsou stále rostoucí ceny z centrálního zdroje CZT. Nejčastěji je v těchto objektech instalováno TČ vzduch/voda, neboť pro TČ země/voda není většinou v okolí domu ve vlastnictví investora dostatečný pozemek. V úvahu tedy připadá umístění TČ na střechu, na stěnu, vedle domu nebo do sklepních prostor.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Alternativa k centralizovanému zásobování teplem pro panelové domy
Vytápění bytového domu: Tepelná čerpadla a plynový kotel
Odpojení panelového domu od teplárny a náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem
Porovnání tepelného čerpadla a solární soustavy pro ohřev vody
Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?
Efektivní řešení stále vyšších cen tepla a teplé vody v bytovém domě
Energetická efektivita nasazení tepelných čerpadel v bytových domech
Využití absorpce jako náhrady či kombinace k centrálnímu zásobování teplem

Občanské stavby

Občanské stavby (školy, školky, hotely, úřady, zámky, kostely, atd.) jsou také stále častěji vytápěny tepelnými čerpadly. Tyto objekty mají většinou vyšší tepelné ztráty a je tedy potřeba vyšší výkon zdroje. Cena tepelného čerpadla o 5 násobně vyšším výkonu je jen 2 až 3 násobná, návratnost vložených investic je tedy v těchto objektech daleko příznivější. Často také bývá problém například památkově chráněné objekty tepelně izolovat. V těchto případech lze ušetřit provozní náklady právě instalováním tepelného čerpadla.

Články k tématu

Sluneční energie a tepelná čerpadla
Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni
Ekologické vytápění nového hotelu Rajská zahrada

Průmysl, obchod a zemědělství

Také v těchto objektech nachází tepelná čerpadla své uplatnění. Většinou se jedná o nestandartní sofistikovanější řešení, která dokáží v mnoha případech ušetřit nemalé provozní náklady. Často jsou v těchto provozech vypouštěny odpadní vody o nízké teplotě pro přímé využití, pro tepelná čerpadla jsou však ideálním zdrojem nízko potencionálního tepla. Další možností velmi dobrého využití je v případě potřeby na jedné straně chladit technologii a zároveň vytápět přilehlé prostory a objekty.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Farma se solárními kolektory a tepelným čerpadlem

Sportoviště a bazény

Typickým příkladem vhodného využití tepelného čerpadla v této oblasti je chlazení ledové plochy zimního stadionu a zároveň vytápění bazénu. Po technické stránce je toto propojení velmi vhodné, naráží však na potřebu stejné lokality obou sportovišť a osvíceného investora. Další možností je chladit zimní stadion a vytápět například přilehlé úřady.

Články k tématu
Sluneční energie a tepelná čerpadla
Využití odpadního tepla při chlazení zimních stadionů
Bazénové odvlhčovací a větrací jednotky WPLE s rekuperací tepla a integrovaným tepelným čerpadlem
Nový stadion Vejsplachy ve Vrchlabí je hotov, vytápění a ohřev vody zde zajišťují tepelná čerpadla PZP

Využívání odpadního tepla

Aplikace, kde jde využít odpadního tepla s odpadní vody nebo vzduchu o vyšší teplotě, jsou ideálním případem pro tepelná čerpadla. U těchto zařízení se dosahuje vysokého topného faktoru a tedy i ekonomické hodnocení vychází velmi pozitivně. Odběr tepla jde často realizovat poměrně snadno a tedy i levně. Tepelná čerpadla při vhodných parametrech dosahují vyšších výkonů a mají nižší potřebu na příkon.

Články k tématu
Využití odpadního tepla při chlazení zimních stadionů
Výstavba solárního sezónního akumulátoru s tepelným čerpadlem
Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody
Využívání odpadního tepla z geotermálního energetického systému
Ventilační tepelná čerpadla NIBE
Bazénové odvlhčovací a větrací jednotky WPLE s rekuperací tepla a integrovaným tepelným čerpadlem
Využití odpadního tepla
Příprava teplé vody – fotovoltaika nebo solární tepelné kolektory?
Možnosti využití tepla z vnějších kanalizačních systémů
Tepelná čerpadla Master Therm v ojedinělém systému zpětného získávání tepla z cyklotronu
Využití odpadního či zbytkového tepla tepelnými čerpadly

Hybridní TČ

Samostatnou kapitolu tvoří hybridní tepelná čerpadla. Jde o kombinaci několika zdrojů nízkopotencionálního tepla anebo naopak několik odběrných míst. Jako příklad lze uvést využívání odpadního tepla a v případě, že ho není dostatek, je energie odebírána ze vzduchu. Další možností je odběr tepla z akumulační nádoby předehřívané solárními kolektory, a pokud není dostatečný sluneční svit, odebírá se teplo ze zemního horizontálního výměníku. Z hlediska spotřeby jde na jednom kondenzátoru ohřívat teplou vodu a na druhém vzduchovém kondenzátoru odvádět přebytečné teplo z chlazení.

Články k tématu
Zájem o hybridní zdroje tepla roste
Tepelná čerpadla aroTHERM pro vytápění novostaveb i pro hybridní otopné soustavy
Kombinace tepelného čerpadla a inovovaného kondenzačního plynového kotle
Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma získalo 1. místo v soutěži TOP Energie 2015
Novinky v oblasti vytápění představené na ISH 2015

následující text
 
 
Reklama