Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zdroje tepla - za co vyměnit starý kotel

Pro výměnu kotlů lze použít různé zdroje tepla, které mohou být v daný okamžik nabízeny na trhu. To znamená:

  • kotle na pevná paliva třídy 4 a vyšší, tedy na uhlí a biomasu (dřevo, pelety, brikety),
  • kondenzační plynové kotle,
  • tepelná čerpadla,
  • elektrokotle,
  • přímotopné elektrické konvektory nebo sálavé panely,
  • velkoplošné podlahové nebo stropní systémy atp.
Každý ze zdrojů tepla vyžaduje menší nebo i větší zásah do vybavení domu
Při setrvání u spalovacích zdrojů bude vždy nutné nechat si odborníkem ověřit vhodnost spalinové cesty, komína a případně ji upravit. Nejjednodušším způsobem je náhrada nevyhovujícího teplovodního kotle na pevná paliva kotlem na stejné palivo. Se změnou provozních zvyklostí musí člověk počítat při přechodu na jiné palivo, například dřevo.
Přechod na plynový kotel vyžaduje plynovou přípojku a revizi plynového zařízení. Kondenzační kotle potřebují přiojení na elektřinu, plyn a kanalizaci (odvod kondenzátu).
Přechod na elektřinu si může vyžádat nutnost sjednání většího rezervovaného příkonu, aneb posílení stávajícího elektrického jističe a revizi elektrického rozvodu.

Pro informaci k jednotlivým zdrojům můžete využít standarní rubriky vytápění na TZB-info:
 
 
Reklama