Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (III)

problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

Pro jaké účely lze využít ohebné hadice? Jaké opatření přijmout po uplynutí lhůty předepsané životnosti ohebných hadic? Za jakých bezpečnostních opatření lze vést plynovod prostorami jiného uživatele? Odborná stanoviska na nejčastěji kladené dotazy určené nejen odborné veřejnosti.

ČSN EN 1775 (38 6441) čl. 3.5.4, TPG 704 01 čl. 2.16

Pro jaké účely lze využít ohebné hadice?

Ohebné hadice nelze v žádném případě považovat za náhradu trubek. Při posouzení možnosti použití ohebných hadic na plynovodech v budovách je nutné vycházet z čl. 4.3.2.1 TPG 704 01. Ohebné hadice ve smyslu čl. 3.5.4 ČSN EN 1775 a čl. 2.16 TPG 704 01 lze použít výhradně k připojení spotřebičů podle čl. 3.5.3 ČSN EN 1775 a čl. 2.14 TPG 704 01.Ohebnou nerezovou hadici lze také použít i pro propojení mezi HUP a regulátorem tlaku plynu nebo plynoměrem, případně mezi regulátorem tlaku plynu, plynoměrem a pevným rozvodem při instalaci ve skříni pro HUP nebo v bytovém jádře. V žádném případě nelze ohebnou hadici využít jako propojení mezi dvěma pevnými částmi plynovodu. Před ohebnou hadicí musí být vždy instalován uzávěr (např. HUP, uzávěr spotřebiče, uzávěr plynoměru).

Ko/2389 ze dne 07.06. 2005

ČSN EN 1775 (38 6441) čl. 3.5.4, TPG 704 01 čl. 2.16

Jaké opatření přijmout po uplynutí lhůty předepsané životnosti ohebných hadic?

Předpokládaná životnost ohebných hadic je předepsána výrobcem. Tuto životnost je nutné respektovat i při revizi plynovodů v budovách. Podle výrobce má ohebná hadice nesmazatelně označený datum výroby. Povinností revizního technika je upozornit na nevyhovující stav zařízení a doporučit výměnu ohebné hadice a to i v případech, že ohebná hadice nevykazuje netěsnosti nebo poškození povrchu.

Ko/2389 ze dne 07.06. 2005

ČSN 1775 (38 6441) čl. 4.4.2.1, TPG 704 01 čl. 5.3.9

Za jakých bezpečnostních opatření lze vést plynovod prostorami jiného uživatele?

 1. Problematika vedení a uložení plynovodu v budovách je řešena v normativních dokumentech tj. ČSN EN 1775 čl. 4.4.2.1 a TPG 704 01 čl.5.3.9.

 2. Plynovod se přednostně vede přístupnými místy, ve kterých lze provádět snadno a bezpečně jeho údržbu, kontrolu a revize.

 3. Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel, při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat.

 4. Plynovod je možné vést prostorami jiného uživatele s jeho souhlasem (nejlépe prokazatelně např. smluvně ošetřeným způsobem) za předpokladu zajištění zvláštních bezpečnostních opatření na části plynovodu procházející uvedeným prostorem, za které považujeme:
  1. plynovod bude celosvařovaný;
  2. plynovod bude veden prostorem jiného uživatele nejkratším možným směrem;
  3. na plynovodu nebudou osazeny armatury;
  4. prostupy plynovodu budou provedeny podle TPG 704 01 čl. 5.3.11;
  5. plynovod bude opatřen ochranným nátěrem s minimální tloušťkou barvy 0,15 mm;
  6. dotčená část uzavřeného sklepního prostoru s ležatým vedením bude přístupná osobě odpovědné za provoz podle ČSN EN 1775 čl. 8.1.
 5. Máme za to, že při splnění povinností a podmínek podle bodu 4), naplňuje vedení nezbytné části rozvodu plynu prostorami jiného uživatele shodnou míru bezpečného a spolehlivého provozu OPZ podle TPG 704 01 čl. 5.3.

Ko/1765 ze dne 09.05. 2005